Yritys, laadi pilvistrategia!

Pilvistrategia tulisi löytyä kutakuinkin jokaiselta nykyaikaiselta yritykseltä. Jos pilvistrategiaa ei vielä ole, tulee se luoda viimeistään siinä kohtaa, kun sisäinen IT-ympäristö alkaa olla kohennusta vailla ja pilvipalvelut alkavat kiinnostaa. Vanhentunut, sisäinen infra voi olla merkittävä kuluerä, mikä pystyttäisiin korvaamaan tietoturvallisemmalla ja kustannustehokkaammalla pilviympäristöllä.

Kaikilla yrityksillä on varmasti jo jonkin tasoista kokemusta pilven käytöstä: esimerkiksi Microsoft Office 365 ja Google G-Suite ovat pilviekosysteemejä. Yleisimmin käytetäänkin juuri SaaS-muotoisia pilvipalveluja, koska ne ovat helppoja ottaa käyttöön ja kustannuksia syntyy juuri sen mukaan, kuinka paljon käyttäjiä palvelulla on. Softan omistaminen ei enää ole lisäarvoa tuova tekijä, vaan digiaikakaudella arvo tulee käytettävyydestä. Ota käyttöön heti kun tarvitset, irtisano heti kun et tarvitse.

Tällä sivulla avaamme pilvistrategiaa ja mitä sen pitäisi sisältää. Jos yrityksen sisällä ei ole valmista tietotaitoa pilvessä olevista palveluista, kannattaa pilvistrategian luonnissa aina konsultoida pilvipalveluntuottajia tai muita alan asiantuntijoita.

Yritys laadi pilvistrategia, sillä se tarjoaa entistä parempaa tietoturvaa sekä keventää ohjelmistojen ylläpitoa.

Mikä on pilvistrategia ja miten tehdään strategia pilven käyttöön?

Jokainen yritys on varmasti – tai ainakin toivottavasti – joskus laatinut esimerkiksi liiketoiminnallisia strategioita, joissa kartoitetaan yrityksen ajankohtainen tilanne, tavoitteet ja keinot millä tavoitteisiin päästään. Yksinkertaistettuna voidaan sanoa, että pilvistrategian ydin on näissä samoissa kysymyksissä.

Pilvistrategia vastaa kysymyksiin miksi, mitä ja miten

  1. Miksi pilveä käytetään?
  2. Mitä lisäarvoa pilvipalveluiden käyttö tuo liiketoiminnalle?
  3. Miten pilven käyttö täyttää tietoturvavaatimukset?

Kun yrityksen edustajat tietävät missä mennään ja minne ollaan menossa, otetaan keskusteluihin mukaan pilvipalveluiden asiantuntijat. Hyvin luotu strategia auttaa valitsemaan myös kustannusnäkökulmasta parhaat ratkaisut, varmistaa yrityksen valitsemien ratkaisujen saumattoman yhteensopivuuden, tukee liiketoiminnallisia tavoitteita ja mahdollistaa pilvistrategian viennin käytäntöön sujuvasti.

Pilvistrategia kuvaa, millainen yrityksen sovellusarkkitehtuuri on nyt ja millainen sen pitää olla jatkossa

Ennen uusien palveluiden käyttöönottoa yrityksen tulee tehdä kattava kartoitus siitä, mitä sovelluksia on nyt käytössä, miten eri prosessit etenevät ja mitkä kaikki sovellukset ovat kytköksissä toisiinsa. Erityistä huomiota kannattaa antaa nk. pilviekosysteemeille, joita tarjoavat esimerkiksi Microsoft, Azure, Amazon ja Google. Kuinka mittavassa kaavassa näitä käytetään, onko niitä tarve pilkkoa ja jos on, kuinka helposti se tapahtuu?

Riittävän huolellisesti ja kattavasti tehty analyysi antaa arvokasta tietoa myös siitä, miten yritys on varautunut tietoteknisiin haasteisiin: millä tolalla tietoturva on, missä isoimmat haavoittuvaisuudet ovat ja miten tietomurtoyrityksiin reagoidaan. Strategiassa tulee huomioida perinteisten työpisteiden lisäksi myös mobiilikäyttö, digitalisaatio ja datan hallinta. Kartoittakaa, miten dataan pääsyä täytyy hallita nyt ja tulevaisuudessa, voiko työntekijöiden työskentelyä ketteröittää ja voiko joitain prosesseja digitalisoida pidemmälle.

Ennen kaikkea, kartoittakaa mitä kaikkea nykyteknologia tarjoaakaan! Yllättävän monet yrityksen sisäiset työtavat ja prosessit pystyy jo digitalisoimaan, siirtämään pilveen tai jopa automatisoimaan.

Kuinka tietoturvallinen pilvi on?

Pilvipalvelut tarjoavat useimmissa tapauksissa tietoturvallisemman pohjan, mitä yrityksen sisäinen IT-infra on. Tämä johtuu siitä, että pilvipalveluntarjoajilla on parempi käsitys sekä paremmat resurssit tietoturvasta ja sen ylläpitoon.

Nyrkkisääntönä voitaisiin todeta, että pilvi on niin turvallinen kuin sen käyttäjät ovat. Merkittävä osa tietovuodoista ja pilvipalveluiden haavoittuvuuksista syntyy vajavaisten prosessien ja ihmisten tekemien virheiden takia. Tästä syystä etenkin laajempiin kokonaisuuksiin kannattaa aina ottaa ammattilainen mukaan, joka osaa ohjeistaa myös turvallisten prosessien luomisessa.

Mitä selkeämpi pilviympäristön kokonaisuus on ja mitä vähemmän eri toimijoita siinä on mukana, sitä turvallisempaa pilven käyttö on.

Viisi syytä, miksi yritysten pitäisi olla pilvessä

  1. Aito pilvipalvelu nopeuttaa sovellusten käyttöönottoa.Pilvipalveluissa käyttöönottoprosessi on automatisoitu, jolloin uudet sovellukset saadaan käyttöön tunneissa tai minuuteissa.
  2. Kulujen seuraaminen ja kustannusten kohdentaminen on huippuluokkaa. Etenkin SaaS-muotoisissa pilvipalveluissa maksat tasan käytön mukaan, et enempää etkä vähempää.
  3. Pilvipalvelu mahdollistaa resurssien reaaliaikaisen skaalauksen. Jos tarvitset lisää paukkuja hetkellisen kävijäpiikin takia, et joudu maksamaan siihen varautumisesta kaiken aikaa vaan käyttö laskee piikin jälkeen takaisin ylläpitotasolle.
  4. Pilvipalvelu keventää ylläpitoa. Kaikentasoisille pilvipalveluille on yhteistä se, että osa ylläpitovastuusta on palveluntarjoajalla. SaaS-palveluissa asiakkaan vastuulla on ainoastaan päätelaitteet ja datan hallinta, PaaS-palveluissa ylläpitovastuu on melko tarkkaan 50-50 ja IaaS-palveluissakin palveluntarjoaja huolehtii esimerkiksi palvelinkeskuksen ylläpidosta ja tietoturvasta.
  5. Pilvessä nyt vaan on kivempaa. Pilvipalvelut mahdollistavat entistä ketterämmän etätyöskentelyn, pienemmät laiteinvestoinnit ja resurssienhallinnan.

Anna meidän auttaa: ratkaisut yrityksen pilven käyttöön

Kiinnostuitko?
Ota rohkeasti yhteyttä:

KIMMO HAAPAVUORI

Liiketoimintajohtaja


MANAGED MAGIC CLOUD

Managed Cloud -palvelut kotimaisesta pilvestämme, jotta datanne on turvassa, pilviympäristö kustannustehokas ja tarpeisiin optimoitu.

YHTEYDET

Toimivat ja helposti hallittavat yhteydet ovat toiminnan edellytys. Jätä ne meidän huolehdittavaksi.

TIETOTURVA

Erilliset tietoturvapalvelumme vievät pilviympäristönne tietoturvan ylläpidon ja kehittämisen seuraavalle tasolle.

TÄSMÄISKUT

Täsmäiskuilla saatte asiantuntijan silmäparin pilven tärkeimpien osa-alueiden toimivuuteen.

AJANKOHTAISTA