Konesalimme

Pilvipalvelumme toteutetaan omasta, fyysisesti Suomessa sijaitsevasta palvelinkeskuksestamme. Palvelinkeskustila noudattaa Viestintäviraston 54B/2014M tärkeysluokan 2 mukaisia vaatimuksia ja täyttää konesaliliiketoiminnalle yleisesti asetetut vaatimukset. Magic Cloudin palvelinkeskus täyttää konesaliliiketoiminnalle yleisesti asetetut vaatimukset. Vuokrattavat palvelinresurssit tuotetaan ilman kolmansia osapuolia

Palvelinkeskuksen infrastruktuuri

Alla on luettelomaisesti kuvailtu osaa palvelinkeskuksen infrastruktuuriin liittyviä toteutuksista:

 • Kahdennettu automaattinen jäähdytys
 • Elektroninen kulunvalvonta
 • Kahdennetut tietoliikenneyhteydet palvelinkeskuksesta internetiin
 • Kahdennettu palomuuri
 • Kahdennetut runkokytkimet
 • Kaksi erillistä sähkökeskusta
 • Sähkönsyöttö UPS-varmennettua
 • Automaattinen dieselgeneraattori pidempien sähkökatkojen varalle
 • Automaattinen sammutusjärjestelmä
 • Automaattinen hälytysjärjestelmä mm. seuraavista asioista:
 • Luvaton tilaan tunkeutuminen
 • Häiriö internetyhteyksissä
 • Häiriö ilmastointijärjestelmässä
 • Palvelinkeskuksen lämpötilan seuranta
 • Paloilmaisimen seuranta
 • Palvelinkeskustilan lukituksen seuranta
 • Sähkönsyötön seuranta
 • Kosteuden seuranta
 • Generaattorin seuranta
 • Sammutusjärjestelmän seuranta

Lisäksi:

 • Kaikki palvelinkeskuksessa oleva data on sijoitettu vähintään RAID-tasoiselle levynpinnalle.
 • Kaikki palvelinkeskuksessa sijaitseva data varmistetaan vähintään päivittäin toiseen, maantieteellisesti eri sijainnissa olevaan palvelintilaan.
 • Palvelinten ja muiden laitteiden sekä ohjelmistojen terveydentilaa seurataan erillisellä monitorointijärjestelmällä, jonka avulla mahdollisiin ongelmiin ja virheisiin voidaan pääsääntöisesti reagoida proaktiivisesti.
 • Palvelinkeskukseen on asennettu palvelunestohyökkäyksiä torjuvat suojaukset eli niin sanotut DDoS-pesurit.
 • Magic Cloudilla on paikan päällä teknisiä asiantuntijoita vähintään arkisin klo 7-16 välisenä aikana. Tämän lisäksi Magic Cloudin tekniset asiantuntijat tavoitetaan kriittisissä ongelmatilanteissa automaattisten hälytysten kautta 24/7.
 • Magic Cloud päivittää ja ylläpitää palvelinkeskuksessa olevia ohjelmistoja ja laitteita säännöllisesti. Esimerkiksi tietoturvapäivitykset asennetaan vähintään kuukausittain.
 • Magic Cloudin palvelinkeskuksessa on käytössä tehokas virusten ja haittaohjelmistojen torjuntamekanismi, joka toimii sekä yksittäisissä laitteissa että gateway-tasolla.