Zero Trust

Zero Trust

Moderni tietotyö vaatii uudenlaisia tapoja käsitellä yrityksen tietoturvaa

 

Tietoturva- ja haittaohjelmistohaasteet ovat lisääntyneet digitaalisen murroksen myötä, mikä on tuonut ICT:n kehittämisen liiketoiminnan ytimeen. Samanaikaisesti etätyöskentelyn suosio on kasvanut, ja työ siirtyy yhä enemmän pilvipalveluihin. Vaikka monimuotoisen liiketoiminnan myötä voisi olettaa tietoturvan monimutkaistuvan, näin ei tarvitse olla. Me autamme rakentamaan, ylläpitämään ja kehittämään yrityksenne pääsynhallintaa niin, että se suojaa modernia työympäristöä riskeiltä ja mahdollistaa käyttäjille turvallisen ja sujuvan työskentelyn paikasta riippumatta.

Pääsynhallinta Zero Trust -periaatteella

Autamme asiakkaitamme siirtymään pääsynhallinnan uuteen aikakauteen.

Ratkaisumme pohjautuu Zero Trust -ajatusmalliin. Mallissa tietoturva on järjestetty niin, että oletusarvoisesti emme luota mihinkään, vaan kaikki toiminnot varmistetaan joka kerta. Oli kyseessä sitten identiteetin varmistaminen tai verkkoon pääseminen, käyttäjienhallinta tapahtuu keskitetysti, jotta turvallinen työnteko olisi mutkattomampaa.

SaaS-palvelu, joka suojaa yrityksesi ja käyttäjäsi paikasta riippumatta

SaaS-palvelu, joka suojaa yrityksesi ja käyttäjäsi paikasta riippumatta

Mitä eritasoisilla Zero Trust
-toteutuksilla voidaan saavuttaa?

1.

Keskitetty identiteetti

Yrityksellä yksi identiteetti ja tunnus per käyttäjä

2.

Pääsynhallinta yhdestä paikasta

Näkyvyys käyttäjien tunnuksiin ja oikeuksiin

3.

Mutkattomampi ja turvallisempi hybridityö

Zero Trust -mallin mukaiset toimintakaavat

Mitä eritasoisilla Zero Trust
-toteutuksilla voidaan saavuttaa?

1.

Keskitetty identiteetti

Yrityksellä yksi identiteetti ja tunnus per käyttäjä

2.

Pääsynhallinta yhdestä paikasta

Näkyvyys käyttäjien tunnuksiin ja oikeuksiin

3.

Mutkattomampi ja turvallisempi hybridityö

Zero Trust -mallin mukaiset toimintakaavat

Vaiheittain kohti mutkatonta pilvi- ja hybridityötä

Vaihe 1: Selvitys

Perehdymme tietoturvan, käytettävyyden ja pääsynhallinnan nykytilaan ja tunnistamme kehityskohteet sekä mahdolliset ratkaisuvaihtoehdot

 • Millainen infrastruktuuri on ja mitkä järjestelmät on käytössä
 • Mitkä ovat tietoturvan riskit ja aukot
 • Millaisia käyttäjiä yrityksessä on ja millaisia tarpeita heillä on
Vaihe 2: Rakennus

Suunnittelemme yrityksellenne kustannustehokkaan pääsynhallinnan ratkaisun ja autamme sen käyttöönotossa vaiheittain

 1. Teknologian kytkeminen yrityksen sovelluksiin
 2. Pilotointi valituilla sovelluksilla ja käyttäjillä
 3. Laajentaminen koko organisaatioon 
Vaihe 3: Huolenpito & kehitys

Autamme kehittämään ja ylläpitämään pääsynhallintaa, jotta työnteko olisi jatkossakin sujuvaa ja turvallista

 • Valvonta ja monitorointi: Seuraamme palvelun toimivuutta
 • Kehitystyö: Esitämme asiakkaalle sopivat uudet teknologiset mahdollisuudet
 • Toimintaympäristön muutokset: Olemme tukena tilanteiden muuttuessa, esim. uusien sovellusten käyttöönotossa tai liiketoimintamuutoksissa

Vaiheittain kohti mutkatonta pilvi- ja hybridityötä

Vaihe 1: Selvitys

Perehdymme tietoturvan, käytettävyyden ja pääsynhallinnan nykytilaan ja tunnistamme kehityskohteet sekä mahdolliset ratkaisuvaihtoehdot

 • Millainen infrastruktuuri on ja mitkä järjestelmät on käytössä
 • Mitkä ovat tietoturvan riskit ja aukot
 • Millaisia käyttäjiä yrityksessä on ja millaisia tarpeita heillä on
Vaihe 2: Rakennus

Suunnittelemme yrityksellenne kustannustehokkaan pääsynhallinnan ratkaisun ja autamme sen käyttöönotossa vaiheittain

 1. Teknologian kytkeminen yrityksen sovelluksiin
 2. Pilotointi valituilla sovelluksilla ja käyttäjillä
 3. Laajentaminen koko organisaatioon 
Vaihe 3: Huolenpito & kehitys

Autamme kehittämään ja ylläpitämään pääsynhallintaa, jotta työnteko olisi jatkossakin sujuvaa ja turvallista

 • Valvonta ja monitorointi: Seuraamme palvelun toimivuutta
 • Kehitystyö: Esitämme asiakkaalle sopivat uudet teknologiset mahdollisuudet
 • Toimintaympäristön muutokset: Olemme tukena tilanteiden muuttuessa, esim. uusien sovellusten käyttöönotossa tai liiketoimintamuutoksissa

Mutkattoman pilvi- ja hybridityön hyödyt eri näkökulmista

Käyttäjä

Turvallinen ja sujuva työskentely käyttäjälle paikasta riippumatta.

Ratkaisun avulla:

 • Helpotamme kirjautumista
 • Sujuvoitamme etätyötä
 • Mahdollistamme käyttäjän valitseman laitteen käytön
 • Vähennämme käyttäjän vastuuta

Teknologia

Helpommin hallittava kokonaisuus ja yhdenmukaisesti järjestetty tietoturva.

Ratkaisun avulla:

 • Luomme näkyvyyden sovellusten- ja tiedonhallintaan
 • Saavutamme aukottomamman tietoturva
 • Yksinkertaistamme tietoturvan rakennetta
 • Helpotamme muutosten tekemistä

Talous

Turvallinen hybridityön ja sujuvoittaminen kustannustehokkaasti.

Ratkaisun avulla:

 • Parannamme tietoturvaa
 • Tehostamme työntekijöiden toimintaa
 • Kohennamme työntekijäkokemusta

Managed Magic Cloud

Pilviympäristönne on turvassa

Ympäristönne on aina ajan tasalla ja turvallinen. Päivitykset, varmistukset, valvonta, poikkeavuuksiin reagointi siirtyvät vastuullemme.

Saatte kustannustehokkuutta

Optimoimme ympäristöänne, jolloin se pyörii vain niillä resursseilla, joita se tarvitsee. Tyhjäkäyttö poistuu, kustannukset pienenevät ja tehokkuus paranee.

Pilviympäristönne on optimoitu tarpeisiinne

Ympäristönne suunnitellaan ja rakennetaan teidän toimintanne vaatimiin tarpeisiin ja odotuksiin.

Pilveä kehitetään tarpeisiinne

Meillä on täysi oikeus kehittää pilveämme ja sen palveluita tarpeisiinne. Siten se palvelee toimintaanne myös tulevaisuudessa.

Ympäristönne tunnetaan juuria myöten

Koko pilviympäristömme tunteminen ja hallitseminen tuo teille parempaa tietoturvaa ja ymmärrystä koko ympäristöstä.

Pilvi ja hallinta samassa säästää kustannuksia

Monet prosessit ovat tehokkaampia, jolloin kokonaiskustannukset ovat edullisemmat kuin erikseen ostettuina palveluina.

Managed Magic Cloud

Pilviympäristönne on turvassa

Ympäristönne on aina ajan tasalla ja turvallinen. Päivitykset, varmistukset, valvonta, poikkeavuuksiin reagointi siirtyvät vastuullemme.

Saatte kustannustehokkuutta

Optimoimme ympäristöänne, jolloin se pyörii vain niillä resursseilla, joita se tarvitsee. Tyhjäkäyttö poistuu, kustannukset pienenevät ja tehokkuus paranee.

Pilviympäristönne on optimoitu tarpeisiinne

Ympäristönne suunnitellaan ja rakennetaan teidän toimintanne vaatimiin tarpeisiin ja odotuksiin.

Pilveä kehitetään tarpeisiinne

Meillä on täysi oikeus kehittää pilveämme ja sen palveluita tarpeisiinne. Siten se palvelee toimintaanne myös tulevaisuudessa.

Ympäristönne tunnetaan juuria myöten

Koko pilviympäristömme tuntemus ja hallitseminen tuo teille parempaa tietoturvaa ja ymmärrystä koko ympäristöstä.

Pilvi ja hallinta samassa säästää kustannuksia

Monet prosessit ovat tehokkaampia, jolloin kokonaiskustannukset ovat edullisemmat kuin erikseen ostettuina palveluina.

Jutellaanko lisää?

Jutellaanko lisää?


> Kokemuksia

> Blogi

> Webinaarit

> Oppaat

Abilita Oy

Abilita Oy

Haimme luotettavaa ja joustavaa suomalaista kumppania, jonka kanssa pystyisimme rakentamaan asiakkaillemme nykyaikaisen pilvialustan. Valitsimme Magic Cloudin, jolla oli tarvittava osaaminen sekä halu lähteä rakentamaan Abilitan pilvipalveluja. – Frej Salmela, myyntijohtaja
Joustavan ja skaalautuvan IT-infrastruktuurin edut

Joustavan ja skaalautuvan IT-infrastruktuurin edut

Aikaisemmin yrityksen hankkiessa käyttöönsä palvelimia ja muita IT-infrastruktuuriin liittyviä laitteita ja ohjelmistoja, kyse oli poikkeuksetta investoinnista. Investointi pyrittiin ...
Tietoturvallisen hybridiympäristön ABC

Tietoturvallisen hybridiympäristön ABC

Hybridiympäristöstä puhutaan, kun yritys käyttää tai tuottaa palveluita julkipilven lisäksi on-premise-ympäristöstä tai yksityisestä pilvestä. Data on hajaantunut eri alustoille ja sitä ...
MANAGED MAGIC CLOUD

Managed Cloud -palvelut kotimaisesta pilvestämme, jotta datanne on turvassa, pilviympäristö kustannustehokas ja tarpeisiin optimoitu.

YHTEYDET

Toimivat ja helposti hallittavat yhteydet ovat toiminnan edellytys. Jätä ne meidän huolehdittavaksi.

TIETOTURVA

Erilliset tietoturvapalvelumme vievät pilviympäristönne tietoturvan ylläpidon ja kehittämisen seuraavalle tasolle.

TÄSMÄISKUT

Täsmäiskuilla saatte asiantuntijan silmäparin pilven tärkeimpien osa-alueiden toimivuuteen.

AJANKOHTAISTA