Pilvipalveluiden tietoturva

Pilvipalveluiden tietoturva voi aluksi mietityttää ja yrityksen siirtyminen palveluiden piiriin voi helposti hidastua, kun pelätään tietoturvan vaarantumista. Todellisuudessa pilvipalvelut ovat usein kuitenkin turvallisempia kuin yrityksen sisäinen infra, koska ulkoinen palveluntarjoaja pystyy panostamaan turvatoimiin enemmän kuin yksittäiselle yritykselle on edes järkevää.

Turvallinen pilvipalvelu sopiikin todellisuudessa erittäin hyvin niin taloushallinnon tarpeisiin kuin myös minkä tahansa yrityksen tietoliikenteen ja tietoturvan parantamiseen. Pilvipalveluiden tietoturvataso onkin tarvittavan korkea jopa pankkiyhteyksille, joissa elinehtona on muun muassa konesalin yhteyksien moitteeton toiminta yhdessä eri pankkien kanssa.

Vastuunjako parantaa tietoturvaa

Pilvipalveluiden tietoturvan haavoittuvin kohta onkin usein palvelun käyttäjä. Kun pilvipalvelun käyttäjien prosessit ovat kunnossa, käyttäjätunnukset vahvat ja päätelaitteiden päivityksistä sekä tietoturvasta huolehditaan, on myös pilvipalvelun tietoturvallisuus huippuluokkaa.

Näin ollen vastuu pilvipalvelun tietoturvasta jakautuu aina käyttäjälle ja palveluntarjoajalle. Palvelumallista riippuen vastuunjako on hiukan eri: SaaS on käyttäjälle helpoin ja huolettomin, IaaS puolestaan velvoittaa käyttäjän itse huolehtimaan esimerkiksi käyttöjärjestelmän, sovellustason, datan ja tietoliikenteen tietoturvasta. PaaS luokittuu näiden väliin, jättäen edelleen kohtalaisesti ylläpitovastuuta myös palveluntarjoajalle.

Kaikissa eri palvelumalleissa pilvipalvelun tietoturvan taso perustuu lopulta molemminpuoliseen luottamukseen, eli miten hyvin palveluntarjoaja ja käyttäjä ottavat haltuun omat vastuunsa.

Pilvipalveluiden tietoturva edellyttää muutakin kuin hyvää tekniikkaa.

Huomioi pilvipalvelua valitessasi nämä kolme kohtaa

  1. Selvitä aina ensimmäisenä, missä maassa palvelu tuotetaan ja missä data sijaitsee fyysisesti. Etenkin tietosuojalainsäädännössä voi olla merkittäviä eroja eri maiden välillä ja pilvipalvelun tuottaja tietenkin sitoutuu sen maan lakeihin, jossa itse toimii. Huomioi myös, koskeeko yrityksesi tietoja ja dataa lakeja tai määräyksiä esimerkiksi siitä, missä tietoa saa säilyttää.
  2. Kuka omistaa pilveen tallennetun datan? Käytetystä palvelusta riippuen pilvipalveluun tallennetun datan omistajuus saattaa siirtyä pilvipalvelun tarjoajalle.
  3. Millä pohjalla pilvipalvelun tekninen tietoturva on? Pilvipalvelut vaativat tietenkin alleen fyysiset palvelimet ja konesalit, joten selvitä myös niiden turvatoimet. Kiinnitä huomiota esimerkiksi vikasietoiseen ympäristöön, miten palvelunestohyökkäyksiin on varauduttu ja miten fyysinen laitteisto on suojattu. Selvitä myös, miten palveluntarjoaja reagoi tietomurtoyrityksiin.

Pankkiyhteyksillekin sopivaa tietoturvaa

”En voisi kuvitella, että voisimme yhtä ketterästi ison pilvihostaajan kanssa suunnitella ja kehittää mitään sellaista, jota olemme Magic Cloudin kanssa tehneet. Synergiamme on selkeä kilpailuetu meille molemmille.”
– Antti Pirhonen, toimitusjohtaja Avalosys Oy

Kun suomalainen pilvipalveluiden tarjoaja Magic Cloud aloitti yhteistyön monipankkiyhteyksien palveluntarjoajan Avalon kanssa, oli tavoitteena yrityksen kasvun ja kilpailukyvyn vahvistaminen.

Erityisesti pilvipalveluiden tietoturva ja joustavuus olivat palveluntarjoajan valinnalle tärkeitä kriteerejä. Samalla he hakivat muutakin kuin pelkkää tekniikan tarjoajaa, jonka vuoksi ratkaisevaan asemaan nousivat Magic Cloudin tarjoama henkilökohtainen palvelu ja synergia, jotka toivat lisäarvoa myös Avalon omille asiakkaille.

Kyberturvallisuus edellyttää muutakin kuin hyvää tekniikkaa

Kyberturvallisuus ei Avalon tarpeissa tarkoittanutkaan ainoastaan teknistä pilvipalveluiden tietoturvaa, vaan joustavan kumppanin tarjoamia mahdollisuuksia kehittää ja suunnitella tietoturva-asioita yhdessä.

– En voisi kuvitella, että voisimme yhtä ketterästi ison pilvihostaajan kanssa suunnitella ja kehittää mitään sellaista, jota olemme Magic Cloudin kanssa tehneet. Synergiamme on selkeä kilpailuetu meille molemmille.

Suomalaisuus, ja sitä kautta mahdollisuus läheiseen yhteistyöhön, merkitsi Avalolle myös riskienhallintaa: esimerkiksi konesalin yhteyksien pankkeihin on toimittava ja kumppani on voitava tarvittaessa tavoittaa milloin vain.

Luottamus Magic Cloudin kanssa näyttäytyykin Pirhoselle pilvipalvelun tietoturvan ja teknisen luotettavuuden lisäksi ihmisten välisenä luottamuksena ja yhtenäisenä kumppanuutena. Pirhonen kuvailee Magic Cloudin toimihenkilöitä responsiivisiksi ja kuunteleviksi ja kertoo, ettei ole koskaan jäänyt ilman vastausta – soiton ajankohdasta riippumatta.

Taloushallinnon pilvipalvelut

Turvallinen pilvipalvelu huolehtii yrityksen tietoliikenteen ja tietoturvan sujuvuudesta moitteetta. Tästä syystä se sopiikin mainiosti myös taloushallinnon erilaisiin tarpeisiin. Esimerkiksi Magic Cloudilta tilitoimistot saavat omia tarpeitaan palvelevat pilviratkaisut yksilöllisesti räätälöityinä. Näin ollen esimerkiksi taloushallintaohjelmat voidaan asentaa käytettäväksi suoraan pilvestä tai arkaluontoisten tiedostojen siirtäminen mahdollistaa sähköisesti tilitoimiston ja asiakkaiden välillä.

Taloushallintoa ajasta ja paikasta riippumatta

Taloushallinnon pilvipalvelut mahdollistavatkin työnteon missä ja milloin tahansa, korkeasta tietoturvatasosta tinkimättä. Kun siis päivittäistä tekemistä halutaan sujuvoittaa ja tietoturvallisuutta kasvattaa, meiltä saat taatusti toimivat työkalut ja niiden jatkuvan ylläpidon. Jos sinua kiinnostaa kuulla lisää pilvipalveluiden tietoturvasta tai palveluiden erilaisista käyttömahdollisuuksista, ota meihin yhteyttä, niin jutellaan lisää!

Haluaisitko pilvipalvelut luotettavalta suomalaiselta toimijalta?
Ota yhteyttä, niin räätälöimme yrityksellesi parhaan palvelukokonaisuuden!


MANAGED MAGIC CLOUD

Managed Cloud -palvelut kotimaisesta pilvestämme, jotta datanne on turvassa, pilviympäristö kustannustehokas ja tarpeisiin optimoitu.

YHTEYDET

Toimivat ja helposti hallittavat yhteydet ovat toiminnan edellytys. Jätä ne meidän huolehdittavaksi.

TIETOTURVA

Erilliset tietoturvapalvelumme vievät pilviympäristönne tietoturvan ylläpidon ja kehittämisen seuraavalle tasolle.

TÄSMÄISKUT

Täsmäiskuilla saatte asiantuntijan silmäparin pilven tärkeimpien osa-alueiden toimivuuteen.

AJANKOHTAISTA