Pilven turvaaminen

Sinun ei tarvitse miettiä IT-infraa eikä käyttää aikaa sen ylläpitoon –

voit keskittyä ydintoimintaanne.

Palveluidemme taustalla on aina halu kehittää pilviympäristöä vastaamaan teidän tarpeitanne. Haluamme osaamisellamme kehittää ja pitää huolta pilviympäristöstä, jotta te voitte keskittyä ydinosaamiseenne ja kasvaa kohti tavoitteitanne. Me teemme töitä tietoturvallisuuden ja teknologian helppokäyttöisyyden puolesta.

Haavoittuvuuksien seuranta

Haavoittuvuuksien seuranta tuo pilviympäristön hallintaan läpinäkyvyyttä. Haavoittuvuuksien seurantapalvelussa havaitaan ja raportoidaan tunnettuja haavoittuvuuksia.

lue lisää

Keskitetty lokienhallinta

Keskitetyllä lokienhallinnalla saa yhden näkymän koko IT-ympäristön tapahtumavirtaan. Tämän avulla voidaan automaattisesti reagoida häiriö- ja vikatilanteisiin sekä nopeuttaa näiden selvitystä.

lue lisää