Tehosta toimintaanne.
Vapautamme IT-ympäristön kustannuksianne.

IT-ympäristön kustannuskartoitus

Kustannuskartoitus on johdon työkalu selvittämään, mistä IT-ympäristön kustannukset muodostuvat tällä hetkellä organisaatiossa. Sen avulla pystytään osoittamaan kustannussäästöjä, joita pilvisiirtymällä voidaan saavuttaa. Kartoitus auttaa myös ymmärtämään IT-ympäristön nykytilaa.

Lupaamme löytää 25% säästön IT-ympäristön kustannuksista.

Jos tämä ei toteudu, emme veloita mitään.

Hyödyt.

Kertoo mistä ja millä toimenpiteillä kustannussäästöjä on mahdollista saada.

Lisää ymmärrystä IT-ympäristön nykytilasta.

Antaa kokonaiskuvan IT-ympäristöön liittyvistä kustannuksista.

1. Kartoitus

Käydään läpi yrityksen nykyisen IT-ympäristön tekninen toteutus ja käyttäjien kokemukset. Kartoitetaan, mistä nykyisen IT-ympäristön kustannukset muodostuvat:

  • IT-Infran investoinnit ja laitehankinnat
  • IT-infran olemassa olevat lisenssimallit
  • tietoliikenteen toteutus
  • mahdollisesti käytössä olevat pilvi-/konesalipalvelut
  • nykyiset ylläpitokäytännöt
  • tyypillisiä ja epätyypillisiä vikoja/rikkoutumisia
  • tulossa olevia hankkeita/investointeja/päivityksiä

2. Suunnitelma

Käydään läpi kartoituksen pohjalta nykyinen toteutus ja sen kustannukset.

Esitellään vaihtoehtoinen toteutus pilvipalveluna nykyiselle ympäristölle, jolla pystytään saavuttamaan kustannussäästöjä.

Luodaan toteutussuunnitelma pilvisiirtymälle.

New call-to-action

Haluatko kuulla lisää?

Haluatko kuulla lisää?

Jukka Tavi

Myyntipäällikkö