Tietoturva

Tietoturva on meille ehdottoman tärkeä. Magic Cloud Oy toimittaa asiakkaansa käyttöön erilaisia ICT-palveluja, joita tuotetaan, ylläpidetään ja kehitetään tietoturvallisuutta korostaen. Tuotamme valtaosan palveluistamme omista, Suomessa sijaitsevista datakeskuksistamme.

Vastaamme asiakkaidemme palveluiden kattavasta tietoturvallisuudesta, toiminnan vaatimustenmukaisuudesta ja palvelutuotannon jatkuvuudesta yhdessä asiakkaan kanssa. Varmistamme asiakkaan palvelun luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden riippumatta siitä, onko aineisto määritelty salassa pidettäväksi tiedoksi.

Asiakkaan tietojen turvaamiseksi ja tarvittavan turvatason saavuttamiseksi käytämme monia teknologisia ja hallinnollisia turvallisuustoimenpiteitä.

Tietosuojaa ja asiakkaidemme tietojen turvallisuutta koskeva dokumentaatio:

ISO 27001 -sertifikaatti on tae toimivasta tietoturvasta

Magic Cloudilla on ISO 27001 -tietoturvasertifikaatti, joka kattaa Magic Cloudin datakeskus- ja pilvipalvelut tukitoimintoineen ja -prosesseineen.

Lisätietoja:

Timo HAAPAVUORI

Toimitusjohtaja

ISO 27001 -sertifikaatti on tae toimivasta tietoturvasta

Magic Cloudilla on ISO 27001 -tietoturvasertifikaatti, joka kattaa Magic Cloudin datakeskus- ja pilvipalvelut tukitoimintoineen ja -prosesseineen.