Toimiva pilvi

Mahdollista liiketoiminnan kehittyminen.

Luo pilvistrategia.

 

Nykypäivän liiketoiminnassa pilvistrategian merkitys korostuu entisestään, kun organisaatiot pyrkivät tehostamaan toimintaansa, parantamaan joustavuuttaan ja skaalautuvuuttaan sekä hyödyntämään digitaalisen maailman tarjoamia mahdollisuuksia. Toimiva pilvi -palvelu tarjoaa ratkaisuja ja asiantuntemusta yrityksille, jotka haluavat ottaa käyttöön pilvipalvelut strategisena kilpailuetunaan.

Takaa suorituskyky, integraatiot, riskienhallinta ja toiminnan jatkuvuus.

Pilvistrategia on keskeinen tekijä, kun halutaan varmistaa, että pilvipalvelut ovat kustannustehokkaita, joustavia ja skaalautuvia. Me ymmärrämme tämän merkityksen ja tarjoamme kattavan pilvistrategian palveluna. Toimiva pilvi -palvelun avulla yritykset voivat suunnitella ja toteuttaa pilvipalveluiden käyttöä optimaalisimmalla ja liiketoiminnallisia tarpeita ja tavoitteita vastaavalla tavalla. Olipa kyse sitten pilvipalveluiden valinnasta, siirtymisestä pilveen, pilvialustojen optimoinnista tai jatkuvasta tuesta ja kehityksestä, me autamme asiakkaitamme matkalla kohti menestystä pilvimaailmassa.

Miksi pilvistrategia?

Suorituskyvyn takaaminen

Palvelun avulla yritykset voivat varmistaa pilvipalveluidensa suorituskyvyn ja tehokkuuden. Tämä on keskeistä, jotta liiketoiminnan prosessit voivat toimia kitkattomasti ja tarvittavat resurssit ovat saatavilla oikeaan aikaan.

Riskienhallinnan parantaminen

Palvelu auttaa yrityksiä tunnistamaan ja hallitsemaan pilvipalveluihin liittyviä riskejä, kuten tietoturvaongelmia, integraatioriskejä ja palvelun saatavuuteen liittyviä riskejä. Tämä lisää yritysten luottamusta pilvipalveluiden käyttöön ja vähentää mahdollisia häiriöitä liiketoiminnassa.

Toiminnan jatkuvuuden takaaminen

Palvelu varmistaa yrityksen toiminnan jatkuvuuden tarjoamalla kattavan analyysin pilvipalveluiden käytöstä ja mahdollisista parannusehdotuksista. Tämä auttaa varmistamaan, että yrityksen liiketoiminta voi jatkua keskeytyksettä erilaisten häiriöiden tai ongelmien sattuessa.

Kattava analyysi ja parannusehdotukset

Turvallinen pilvi -raportti sisältää kattavan analyysin pilvipalveluiden toteutuksesta, toimivuudesta ja mahdollisista parannusehdotuksista. Raportissa voidaan käsitellä niin toimintaan, arkkitehtuuriin kuin rieskienhallintaan liittyviä tekijöitä. Raportti käsittelee muun muassa teknistä toteutusta, suorituskykyä, kustannusanalyysiä, arkkitehtuuria, integraatioita, palveluiden keskinäisiä riippuvuuksia, käytettävyyttä, riskienhallintaa, toimittaja-riippuvuutta, jatkuvuuden hallintaa, tietoturvaa ja elinkaariarviointia.

  1. Tutkimme pilvipalveluidesi teknisen arkkitehtuurin, järjestelmien väliset riippuvuudet ja integraatiot sekä niiden yhteensopivuuden.

2. Lopputuloksena saat raportin pilvipalveluidesi toteutuksesta, toimivuudesta sekä parannusehdotuksista.

3. Autamme tunnistettujen parannusehdotuksien toteutuksessa sekä infran optimoinnissa.

Managed Magic Cloud

Pilviympäristönne on turvassa

Ympäristönne on aina ajan tasalla ja turvallinen. Päivitykset, varmistukset, valvonta, poikkeavuuksiin reagointi siirtyvät vastuullemme. 

 

Saatte kustannustehokkuutta

Optimoimme ympäristöänne, jolloin se pyörii vain niillä resursseilla, joita se tarvitsee. Tyhjäkäyttö poistuu, kustannukset pienenevät ja tehokkuus paranee. 

 

Pilviympäristönne on optimoitu tarpeisiinne

Ympäristönne suunnitellaan ja rakennetaan teidän toimintanne vaatimiin tarpeisiin ja odotuksiin. 

 

Pilveä kehitetään tarpeisiinne

Meillä on täysi oikeus kehittää pilveämme ja sen palveluita tarpeisiinne. Siten se palvelee toimintaanne myös tulevaisuudessa.

 

Ympäristönne tunnetaan juuria myöten

Koko pilviympäristömme tunteminen ja hallitseminen tuo teille parempaa tietoturvaa ja ymmärrystä koko ympäristöstä.

Pilvi ja hallinta samassa säästää kustannuksia

Monet prosessit ovat tehokkaampia, jolloin kokonaiskustannukset ovat edullisemmat kuin erikseen ostettuina palveluina.

 

Managed Magic Cloud

Pilviympäristönne on turvassa

Ympäristönne on aina ajan tasalla ja turvallinen. Päivitykset, varmistukset, valvonta, poikkeavuuksiin reagointi siirtyvät vastuullemme. 

Saatte kustannustehokkuutta

Optimoimme ympäristöänne, jolloin se pyörii vain niillä resursseilla, joita se tarvitsee. Tyhjäkäyttö poistuu, kustannukset pienenevät ja tehokkuus paranee. 

Pilviympäristönne on optimoitu tarpeisiinne

Ympäristönne suunnitellaan ja rakennetaan teidän toimintanne vaatimiin tarpeisiin ja odotuksiin.

Pilveä kehitetään tarpeisiinne

Meillä on täysi oikeus kehittää pilveämme ja sen palveluita tarpeisiinne. Siten se palvelee toimintaanne myös tulevaisuudessa.

Ympäristönne tunnetaan juuria myöten

Koko pilviympäristömme tuntemus ja hallitseminen tuo teille parempaa tietoturvaa ja ymmärrystä koko ympäristöstä.

Pilvi ja hallinta samassa säästää kustannuksia

Monet prosessit ovat tehokkaampia, jolloin kokonaiskustannukset ovat edullisemmat kuin erikseen ostettuina palveluina.

 

Jutellaanko lisää pilvistrategiasta?

Jutellaanko lisää?


Haluatko tietää haavoittuvuuksien seurannasta enemmän? Tässä lisää katsottavaa.

Miten tunnistaa sovellus- ja pilviympäristön haavoittuvuudet?

Miten tunnistaa sovellus- ja pilviympäristön haavoittuvuudet?

Tunnetko koko pilviympäristönne? Tiedätkö kuinka paljon hyökkäyspinta-alaa siinä oikeasti on? Tulisiko haavoittuvuudet löytää helposti korjaustoimenpiteiden aloittamiseksi? Sovellus- ja ...
MANAGED MAGIC CLOUD

Managed Cloud -palvelut kotimaisesta pilvestämme, jotta datanne on turvassa, pilviympäristö kustannustehokas ja tarpeisiin optimoitu.

YHTEYDET

Toimivat ja helposti hallittavat yhteydet ovat toiminnan edellytys. Jätä ne meidän huolehdittavaksi.

TIETOTURVA

Erilliset tietoturvapalvelumme vievät pilviympäristönne tietoturvan ylläpidon ja kehittämisen seuraavalle tasolle.

TÄSMÄISKUT

Täsmäiskuilla saatte asiantuntijan silmäparin pilven tärkeimpien osa-alueiden toimivuuteen.

AJANKOHTAISTA