Keskitetty lokienhallinta

Yksi näkymä koko IT-ympäristön tapahtumavirtaan.

 

Keskitetty lokienhallinta on järjestelmä, joka yhdistää kaikki verkkojen, infrastruktuurin ja sovellusten lokitiedot yhteen paikkaan tallennusta ja analysointia varten. Toisin sanoin keskitetyllä lokienhallinnalla saa yhden näkymän koko IT-ympäristön tapahtumavirtaan. Tämän avulla voidaan automaattisesti reagoida erilaisiin häiriö- ja vikatilanteisiin, nopeuttaa vikojen ja tietoturvahäiriöiden selvitystä sekä saada uutta tietoa, jonka avulla voidaan kehittää esimerkiksi käyttäjäkokemuksia ja palveluita. Myös asiantuntijoiden manuaalinen työ vähenee, kun lokeja ei tarvitse hakea useista eri järjestelmistä. Näin ollen keskitettyjen lokitietojen avulla ympäristöä saadaan siis kehitettyä entistä vikasietoisemmaksi ja tehokkaammaksi.

Miksi keskitetty lokienhallinta?

Nopeuttaa vikatilanteiden selvittämistä

Auttaa kehittämään ympäristöä vikasietoisemmaksi ja tehokkaammaksi

Voit kehittää palveluiden käyttäjäkokemusta tai palvelua

Autamme tarvittaessa lokitietojen analysoinnissa 

Lokit turvallisesti yhdessä paikassa

Keskitetty lokienhallintaratkaisu on suunniteltu lokien turvalliseen säilyttämiseen ja käyttöoikeudet on helppo määrittää roolipohjaisesti. Lisäksi järjestelmälle voidaan määrittää omat käyttäjät, jolloin vältytään tilanteelta jossa valvottavat valvovat itseään. Kolmas keskitetyn lokijärjestelmän etu on lokien tallennuspaikassa. Kun lokit tallennetaan sitä tarkoitusta varten toteutettuun järjestelmään ei niitä tarvitse säilyttää liiketoiminnan tuotantopalvelimilla kuluttamassa niiden kapasiteettia.

Kun keskitettyyn lokienhallintaan kerätään tietoa koko ympäristöstä, voidaan käyttöönottaa SIEM-työkalu, joka analysoi sisäänotettua dataa reaaliaikaisesti ja ilmoittaa onko ympäristössä mahdollisesti jotain epäilyttävää toimintaa tietoturvaan liittyen

SIEM seuraa epäilyttävää toimintaa ja hälyttää siitä

SIEM yhdistää tapahtumat, uhat ja riskit yhteen järjestelmään, jonka avulla voidaan parantaa tietoturvatapahtumien havainnointi- ja reaktiokykyä.

Kun keskitettyyn lokienhallintaan kerätään tietoa koko IT-ympäristöstä, voidaan SIEMillä analysoida sisään otettua dataa reaaliaikaisesti mahdollisen epäilyttävän, tietoturvaa uhkaavan, toiminnan varalta. Sen avulla saadaan nostettua niin tietojärjestelmien puolustustasoa kuin tietoturvatilannekuvaa paremmaksi. SIEM-järjestelmän yksi tärkeimpiä kykyjä on huomata uhka organisaation tietoverkossa tai tietojärjestelmissä.

SIEM hälyttää epäilyttävästä toiminnasta reaaliaikaisesti, jolloin asiantuntijat pääsevät välittömästi tekemään tarvittavia toimenpiteitä tietoturvauhan korjaamiseksi.

Magic Cloudin lokienhallintaratkaisu

Magic Cloudin ylläpitämä ympäristö sijaitsee vikasietoisissa datakeskuksissa ja lokienhallinnassa noudatetaan organisaation lokien säilytyskäytäntöjä. Varmuuskopioita säilytetään aina kahdessa fyysisesti erillään olevassa paikassa. Palvelimille asennetut agentit siirtävät lokit keskitettyyn järjestelemään, jossa agentteja hallinnoidaan ja päivitetään keskitetysti. Huolehdimme, että lainsäädännölliset velvoitteet täyttyvät ja pääsynhallinta lokitietoihinne on järjestetty asianmukaisesti.

Asiantuntijamme auttavat asiakasta käyttöönotossa, käytössä sekä tarvittaessa lokitietojen analysoinnissa. Lisäksi asiakkaalla on asiakaskohtainen näkymä ja pääsynhallinta, joka mahdollistaa omien näkymien rakentamisen.

Managed Magic Cloud

Pilviympäristönne on turvassa

Ympäristönne on aina ajan tasalla ja turvallinen. Päivitykset, varmistukset, valvonta, poikkeavuuksiin reagointi siirtyvät vastuullemme. 

 

Saatte kustannustehokkuutta

Optimoimme ympäristöänne, jolloin se pyörii vain niillä resursseilla, joita se tarvitsee. Tyhjäkäyttö poistuu, kustannukset pienenevät ja tehokkuus paranee. 

 

Pilviympäristönne on optimoitu tarpeisiinne

Ympäristönne suunnitellaan ja rakennetaan teidän toimintanne vaatimiin tarpeisiin ja odotuksiin. 

 

Pilveä kehitetään tarpeisiinne

Meillä on täysi oikeus kehittää pilveämme ja sen palveluita tarpeisiinne. Siten se palvelee toimintaanne myös tulevaisuudessa.

 

Ympäristönne tunnetaan juuria myöten

Koko pilviympäristömme tunteminen ja hallitseminen tuo teille parempaa tietoturvaa ja ymmärrystä koko ympäristöstä.

Pilvi ja hallinta samassa säästää kustannuksia

Monet prosessit ovat tehokkaampia, jolloin kokonaiskustannukset ovat edullisemmat kuin erikseen ostettuina palveluina.

 

Managed Magic Cloud

Pilviympäristönne on turvassa

Ympäristönne on aina ajan tasalla ja turvallinen. Päivitykset, varmistukset, valvonta, poikkeavuuksiin reagointi siirtyvät vastuullemme. 

Saatte kustannustehokkuutta

Optimoimme ympäristöänne, jolloin se pyörii vain niillä resursseilla, joita se tarvitsee. Tyhjäkäyttö poistuu, kustannukset pienenevät ja tehokkuus paranee. 

Pilviympäristönne on optimoitu tarpeisiinne

Ympäristönne suunnitellaan ja rakennetaan teidän toimintanne vaatimiin tarpeisiin ja odotuksiin.

Pilveä kehitetään tarpeisiinne

Meillä on täysi oikeus kehittää pilveämme ja sen palveluita tarpeisiinne. Siten se palvelee toimintaanne myös tulevaisuudessa.

Ympäristönne tunnetaan juuria myöten

Koko pilviympäristömme tuntemus ja hallitseminen tuo teille parempaa tietoturvaa ja ymmärrystä koko ympäristöstä.

Pilvi ja hallinta samassa säästää kustannuksia

Monet prosessit ovat tehokkaampia, jolloin kokonaiskustannukset ovat edullisemmat kuin erikseen ostettuina palveluina.

 

Jutellaanko lisää?

Jutellaanko lisää?


Kiinnostaako keskitetty lokienhallinta? Tässä lisää katsottavaa.

Keskitetty lokienhallinta ratkaisuna estämään pitkät palvelukatkot

Keskitetty lokienhallinta ratkaisuna estämään pitkät palvelukatkot

Hyvällä muutostenhallinnalla pystytään estämään palvelukatkot ongelmien ilmetessä. Yleensä suurin osa palvelukatkoista johtuu joko inhimillisistä virheistä, heikosti suunnitelluista muutoksista ...
Keskitetty lokienhallinta ja SIEM tietoturvan tiedustelujoukkona

Keskitetty lokienhallinta ja SIEM tietoturvan tiedustelujoukkona

Yksi asia on varmaa: IT-ympäristö rakentuu monista osista. IT-infran koneisto sisältää jos jonkinlaista mutteria sekä hammasratasta ja ne toimivat joko yhdessä tai erikseen. Mutta mitä tapahtuu, ...
#Pilvessä-podcast | 12. Keskitetty lokienhallinta ja SIEM tietoturvassa

#Pilvessä-podcast | 12. Keskitetty lokienhallinta ja SIEM tietoturvassa

Keskitetty lokienhallinta ja SIEM toimivat yhdessä tietoturvan tiedustelujoukkona. Miten nämä auttavat tietoturvan parantamisessa ja reagoimisessa mahdollisiin tietoturvauhkiin? Vieraana ...
MANAGED MAGIC CLOUD

Managed Cloud -palvelut kotimaisesta pilvestämme, jotta datanne on turvassa, pilviympäristö kustannustehokas ja tarpeisiin optimoitu.

YHTEYDET

Toimivat ja helposti hallittavat yhteydet ovat toiminnan edellytys. Jätä ne meidän huolehdittavaksi.

TIETOTURVA

Erilliset tietoturvapalvelumme vievät pilviympäristönne tietoturvan ylläpidon ja kehittämisen seuraavalle tasolle.

TÄSMÄISKUT

Täsmäiskuilla saatte asiantuntijan silmäparin pilven tärkeimpien osa-alueiden toimivuuteen.

AJANKOHTAISTA