Mikä on pilvipalvelu?

Pilvipalvelu määritelmänä tarkoittaa tarvittaessa käyttöönotettavaa palvelua, joka ei vaadi On Premises -sovelluksia ja joka on helposti skaalautuva. Pilvipalvelut voidaan luokitella termeihin SaaS (Software As A Service), PaaS (Platform As A Service) ja IaaS (Infrastructure As A Service), jotka tarkoittavat palvelumallia. Useimmiten arjessa pilvipalvelusta puhuttaessa tarkoitetaan SaaSia, eli palvelua, jossa asiakkaan vastuulla on vain ja ainoastaan käyttäjähallinta sekä palveluun syötetty data. Paras pilvipalvelu kuitenkin rakentuu aina yrityksen tai organisaation yksilöllisten tarpeiden mukaan, hyödyntäen pohjalle suunniteltua pilvistrategiaa

Siirtyminen pilveen helpottaa arkea

Pilvipalvelussa kaikki tapahtuu verkossa, jolloin palvelua voidaan lähes aina käyttää miltä laitteelta tahansa. Pilvipalvelu voidaan ottaa käyttöön niin yritysasiakkaana kuin myös kuluttajana, tai rakentaa yrityksen sisälle kokonainen oma infra, joka perustuu pilvessä toimiviin palveluihin.

Käytännön esimerkeistä Facebook, sähköposti ja Google Drive ovat ehkä eniten käytettyjä pilvipalveluita. Ne toimivat täydellisesti laiteriippumattomasti selaimessa tai sovelluksen kautta. Tällöin käyttäjä pystyy ottamaan pilvipalvelun käyttöön itsenäisesti ja automatisoidusti, käyttäjä voi mukauttaa tilinsä resursseja (esimerkiksi tallennustilaa) itsenäisesti eikä niistä koidu käyttäjälle mitään ylläpitotoimia.

Hyvä pilvipalvelu tarjoaakin erityisesti yrityksille useita kiistattomia etuja, joista suurimmaksi nousevat automaattisuus, skaalautuvuus, käyttöönoton ja ylläpidon helppous ja kustannustehokkuus, rajattomat käyttömahdollisuudet sekä tietoturvallisuus.

Pilvipalvelu on helposti skaalautuva ja käyttöönotettava palvelua, joka ei vaadi On Premises -sovelluksia.

Mitä hyötyä pilvipalvelu tarjoaa?

  • Pilvipalvelu on joustava, automatisoitu ja ketterä. Tili ja sen resurssit ovat täysin tai lähes täysin käyttäjän hallinnassa reaaliaikaisesti, palveluntarjoajan asettamissa rajoissa. Hyvä pilvipalvelu on myös nopea ottaa käyttöön, koska se ei vaadi toimenpiteitä palveluntarjoajalta ja se on jo valmiiksi internetyhteydessä eikä vaadi erillistä julkaisua.
  • Pilvipalvelu on skaalautuva. Edelliseen kohtaan liittyy myös se, että pilvipalvelut ovat reaaliaikaisesti skaalattavissa ja asiakas voi ostaa käyttöönsä juuri niin paljon resursseja, kuin tarvitsee. Resursseja voidaan tarvittaessa lisätä vain hetkellisesti, yleisimpänä esimerkkinä vaikkapa lippukauppojen nopea tarve lisäkaistalle uuden tapahtuman lippujen tullessa myyntiin, jolloin kauppa voi vaikkapa triplata tarvitsemansa resurssit vain hetkellisesti.
  • Pilvipalvelu on lähtökohtaisesti laite- ja ohjelmistovapaa. Eli palvelun käyttöönottaakseen ei tarvitse tehdä uusia laitehankintoja ja tai asentaa raskaita ohjelmistoja nykyisille laitteille, vaan palvelua pystyy halutessaan käyttämään esimerkiksi nettiselaimessa. Palvelusta riippuen osaan palveluista on kuitenkin olemassa erilliset, käyttöä helpottavat ja nopeuttavat ohjelmistonsa mitkä voi ladata ja asentaa omaan käyttöön.
  • Palveluun pääsee käsiksi mistä vain milloin vain. Esimerkiksi tiedostoja voi jakaa ja käyttää liukuvasti kaikilla laitteilla ja sijainnista riippumatta.
  • Hyvän pilvipalvelun tietoturva on jopa parempi, kuin yrityksen sisäisessä infrassa. Etenkin pienemmillä yrityksillä kun harvemmin on pilvipalveluntarjoajia vastaavat resurssit panostaa tietoturvaan ja laitteistoon.
  • Tietojen hajauttaminen ja varmuuskopiointi tuo lisäturvaa. Yksi yleisimmistä ongelmista on tietojen ja ohjelmien oleminen vain yhdessä fyysisessä sijainnissa. Ja kun tähän yhteen laitteeseen tulee virhe, se hajoaa tai laite varastetaan, on kaikki tiedot kadonneet lopullisesti. Pilvipalvelu taas pitää tiedot hajautettuna, jolloin varmuuskopiointi on usein automaattista, eikä tietojen säilyminen ole enää yhden laitteen varassa.
  • Paras pilvipalvelu on myös resurssitehokas eikä vaadi ylläpitotoimia. Pilvipalvelun käyttäjän ei tällöin tarvitse huolehtia laitteiston ylläpidosta, päivittämisestä ja huoltamisesta – nämä kaikki kuuluvat palveluntarjoajalle. Palveluiden suhteessa matala hinta mahdollisestaan sillä, että yhdelle fyysiselle laitteistokokonaisuudelle voidaan määrätä ja jakaa useita asiakkaita jakamaan ylläpitokustannukset.

Pilvipalvelun hinta

Pilvipalvelun hinta koostuu useista eri osatekijöistä. Pitkälti kustannukset muodostuvat kuitenkin sen mukaan, mihin palvelua käytetään, millaisia integraatioita sen varaan on tarpeen rakentaa, paljonko palvelintilaa tarvitaan sekä kuinka monelle henkilölle pilvipalvelu tulee yrityksenne arjessa käyttöön. Tarjolla kun on erilaisia ratkaisuja perinteisestä julkisesta pilvestä, aina privaattipilveen sekä hybridipilveen saakka. Paras pilvipalvelu onkin aina käyttäjänsä näköinen kokonaisuus, joka on rakennettu juuri kyseisen yrityksen tai organisaation yksilöllisten tarpeiden mukaan. Tällöin myös pilvipalvelun hinta muodostuu siitä, millaisia ominaisuuksia pilven osalta on tarpeen ottaa käyttöön.

Autamme sinua palvelun käyttöönotossa

Tästä syystä tarjoamme räätälöityjä pilviratkaisuja juuri sinun yrityksesi pieniin ja suuriin tarpeisiin. Palveluidemme hinnoittelusta kannattaa kysellä lisätietoa ottamalla meihin suoraan yhteyttä. Näin ollen voimme antaa sinulle mahdollisimman tarkan hinta-arvion. Tutustumisen arvoisia ovat myös tarjontaamme kuuluvat kokonaisvaltaiset ja räätälöitävät pilvistrategiat!

Hyötyisikö myös teidän yritys pilvisiirtymästä?
Ota yhteyttä, niin selvitetään!

Sakari Järvenpää

Myyntipäällikkö