Haavoittuvuuksien skannaus

Nopeutta ja läpinäkyvyyttä haavoittuvuuksien hallintaan.

 

IT-ympäristöt ovat monimutkaisia kokonaisuuksia, jotka muuttuvat ja kehittyvät kaiken aikaa. Kun ympäristöt muuttuvat ja monimutkaistuvat, altistuvat ne helpommin tietoturvauhille ja mahdollisille haavoittuvuuksille. Eilen turvallinen ja hyvin suojattu ympäristö on saattanut tänään muuttua haavoittuvaksi ja turvattomaksi.

Magic Cloudin haavoittuvuuksien skannauksen avulla tiedät tarvittavat toimenpiteet, joilla yrityksesi sekä asiakkaasi tiedot pysyvät turvassa.

Pilven haavoittuvuus on keskeinen tekijä, kun tavoitteena on varmistaa kokonaisvaltainen tietoturva. Me ymmärrämme tämän merkityksen ja tarjoamme kattavan haavoittuvuuksien skannauksen palveluna. Haavoittuvuuksien skannauksemme tarjoaa syvällisen tarkastelun organisaation pilvi-infrastruktuurista ja -sovelluksista. Skannaus ei ainoastaan tunnista nykyisiä haavoittuvuuksia, vaan se myös analysoi potentiaalisia riskejä ja heikkouksia, jotka voivat altistaa organisaation tietomurroille tai tietovuodoille.

Miksi haavoittuvuuksien skannaus?

Kokonaisvaltainen riskinarviointi

Saat kattavan kuvan ympäristön riskitasosta ja haavoittuvuuksista, mikä auttaa sinua priorisoimaan ja kohdentamaan resursseja tehokkaasti tietoturvan parantamiseksi.

Nopea reagointi

Haavoittuvuuksien tunnistaminen nopeuttaa korjaustoimenpiteiden käyttöönottoa. Tämä vähentää altistumista mahdollisille hyökkäyksille ja minimoi vahingot, joita ne voivat aiheuttaa yrityksellesi.

Asiantunteva tuki

Tarjoamme apua haavoittuvuuksien analysoinnissa ja korjaustoimenpiteiden toteuttamisessa. Tämä varmistaa, että hyödynnät tehokkaasti saatavilla olevia tietoja ja resursseja tietoturvasi parantamiseksi ja mahdollisten uhkien minimoimiseksi.

Skannaamme kymmeniä tuhansia haavoittuvuuksia

Suoritamme haavoittuvuuksien skannauksen ennalta määritellyille verkon palveluille, verkoille ja käyttöjärjestelmille. Tämän prosessin aikana tarkkailemme mahdollisia heikkouksia ja haavoittuvuuksia, kuten heikkoja salasanoja, vanhoja ohjelmistoversioita, tarpeettomia verkkopalveluita, riskialttiita palveluita ja virheellisesti konfiguroituja käyttöjärjestelmiä. Tunnistamme skannauksessa kymmeniä tuhansia tunnettuja haavoittuvuuksia.

  1. Selvitämme pilven haavoittuvuustason ja tietoturvan nykytason.

2. Lopputuloksena saat raportin pilvipalveluiden tietoturvan nykytilanteesta sisältäen haavoittuvuudet ja parannusehdotukset.

3. Autamme tunnistettujen tietoturva-aukkojen paikkaamisessa.

4.Tarjoamme jatkopalveluita tietoturva-aukkojen uudelleensyntymisen estämiseksi.

Managed Magic Cloud

Pilviympäristönne on turvassa

Ympäristönne on aina ajan tasalla ja turvallinen. Päivitykset, varmistukset, valvonta, poikkeavuuksiin reagointi siirtyvät vastuullemme. 

 

Saatte kustannustehokkuutta

Optimoimme ympäristöänne, jolloin se pyörii vain niillä resursseilla, joita se tarvitsee. Tyhjäkäyttö poistuu, kustannukset pienenevät ja tehokkuus paranee. 

 

Pilviympäristönne on optimoitu tarpeisiinne

Ympäristönne suunnitellaan ja rakennetaan teidän toimintanne vaatimiin tarpeisiin ja odotuksiin. 

 

Pilveä kehitetään tarpeisiinne

Meillä on täysi oikeus kehittää pilveämme ja sen palveluita tarpeisiinne. Siten se palvelee toimintaanne myös tulevaisuudessa.

 

Ympäristönne tunnetaan juuria myöten

Koko pilviympäristömme tunteminen ja hallitseminen tuo teille parempaa tietoturvaa ja ymmärrystä koko ympäristöstä.

Pilvi ja hallinta samassa säästää kustannuksia

Monet prosessit ovat tehokkaampia, jolloin kokonaiskustannukset ovat edullisemmat kuin erikseen ostettuina palveluina.

 

Managed Magic Cloud

Pilviympäristönne on turvassa

Ympäristönne on aina ajan tasalla ja turvallinen. Päivitykset, varmistukset, valvonta, poikkeavuuksiin reagointi siirtyvät vastuullemme. 

Saatte kustannustehokkuutta

Optimoimme ympäristöänne, jolloin se pyörii vain niillä resursseilla, joita se tarvitsee. Tyhjäkäyttö poistuu, kustannukset pienenevät ja tehokkuus paranee. 

Pilviympäristönne on optimoitu tarpeisiinne

Ympäristönne suunnitellaan ja rakennetaan teidän toimintanne vaatimiin tarpeisiin ja odotuksiin.

Pilveä kehitetään tarpeisiinne

Meillä on täysi oikeus kehittää pilveämme ja sen palveluita tarpeisiinne. Siten se palvelee toimintaanne myös tulevaisuudessa.

Ympäristönne tunnetaan juuria myöten

Koko pilviympäristömme tuntemus ja hallitseminen tuo teille parempaa tietoturvaa ja ymmärrystä koko ympäristöstä.

Pilvi ja hallinta samassa säästää kustannuksia

Monet prosessit ovat tehokkaampia, jolloin kokonaiskustannukset ovat edullisemmat kuin erikseen ostettuina palveluina.

 

Jutellaanko lisää?

Jutellaanko lisää?


Haluatko tietää haavoittuvuuksien seurannasta enemmän? Tässä lisää katsottavaa.

Miten tunnistaa sovellus- ja pilviympäristön haavoittuvuudet?

Miten tunnistaa sovellus- ja pilviympäristön haavoittuvuudet?

Tunnetko koko pilviympäristönne? Tiedätkö kuinka paljon hyökkäyspinta-alaa siinä oikeasti on? Tulisiko haavoittuvuudet löytää helposti korjaustoimenpiteiden aloittamiseksi? Sovellus- ja ...
MANAGED MAGIC CLOUD

Managed Cloud -palvelut kotimaisesta pilvestämme, jotta datanne on turvassa, pilviympäristö kustannustehokas ja tarpeisiin optimoitu.

YHTEYDET

Toimivat ja helposti hallittavat yhteydet ovat toiminnan edellytys. Jätä ne meidän huolehdittavaksi.

TIETOTURVA

Erilliset tietoturvapalvelumme vievät pilviympäristönne tietoturvan ylläpidon ja kehittämisen seuraavalle tasolle.

TÄSMÄISKUT

Täsmäiskuilla saatte asiantuntijan silmäparin pilven tärkeimpien osa-alueiden toimivuuteen.

AJANKOHTAISTA