Kauanko AWS:n, Google Cloud:n ja Azuren voittokulku jatkuu?

kirjoittaja | huhti 21, 2020 | Blogi, Muut

Tietotekniikan merkitys on kasvanut eksponentiaalisesti viimeisen 25 vuoden ajan. Kaikki signaalit osoittavat, että sama kehitys tulee jatkumaan ja nopeutumaan entisestään. Vuosituhannen vaiheesta alkaen tietovarannot ovat siirtyneet ulkoisiin palvelinkeskuksiin, joita on kutsuttu viimeiset kymmenen vuotta pilveksi. Sama kehitys jatkuu ja kiihtyy. Samaan aikaan ”pienet pilvet” häviävät ja korvautuvat ”suurilla pilvillä”. Pilvi arkipäiväistyy ja se nähdään koko ajan enemmän itsestäänselvyytenä, johon ei sen toimiessa kiinnitetä juurikaan huomiota. Pilvipalvelualustat ovat helposti skaalautuvia palveluita ja niiden tuottaminen on mitä suurimmassa määrin volyymiliiketoimintaa. Nykyisellään AWS on selvä markkinajohtaja. Microsoftin Azure on hyvä kakkonen. Lisäksi Google kehittää omia ratkaisujaan ja pyrkii tulemaan mukaan kisaan. Tämän lisäksi Kiinalainen Alibaba kehittää aktiivisesti samankaltaista liiketoimintaa ja on jo nyt potentiaalinen haastaja amerikkalaisille toimijoille ennen muuta Aasiassa.

Nykyisin pilvipalvelut tuotetaan ensisijaisesti pienistä paikallisista konesaleista tai suurista kansainvälisistä pilvipalveluista. Suuret kansainväliset toimijat ovat kuitenkin ottamassa vahvasti niskalenkkiä pienistä paikallisista toimijoista. Nykyinen kehitys hyödyttää suuria kansainvälisiä yrityksiä ja Yhdysvaltoja. Yhteiskunnan näkökulmasta ei ole merkityksellistä tuotetaanko jotain palvelua isosta vai pienestä yrityksestä. Täydellisessä maailmassa ei myöskään ole merkitystä, mistä maasta palvelua tuotetaan. Maailman muuttuessa ja polarisoituessa pilvipalveluiden omavaraisuuden merkitys tulee uskoakseni kuitenkin kasvamaan.

Jo tänään yhteiskunnan toiminta häiriintyisi erittäin merkittävästi, mikäli yksikin kansainvälinen pilvipalvelutoimittaja syystä tai toisesta päättäisi ajaa alas tai edes merkittävästi rajoittaa siellä olevien pilvipalveluiden käyttöä. Tekoälyn ja muun korkean teknologian merkityksen kasvaessa jatkossakin tulee pilvipalveluista muodostumaan yhteiskunnan toiminnan verenkierto. Uskoakseni pilvipalveluiden yhtäaikainen kaatuminen 10-20 vuoden kuluttua olisi mittaluokaltaan vähintään yhtä vakava kriisi kuin koko sähköverkon kaatuminen olisi tänään.

Vaikka kaikilla suurilla globaaleilla pilvipalvelutarjoajilla on jo nykyisin konesaleja ympäri maailmaa ja tämäkin kehitys jatkunee, kontrolli näihin pilvipalveluihin on ja pysyy ne omistavilla yrityksillä, jotka tällä hetkellä ovat amerikkalaisia suuryrityksiä. Ei ole tällä hetkellä nähtävissä mitään syytä siihen, miksi mikään nykyisistä suurista pilvipalveluyrityksistä haluaisi aiheuttaa haittaa kenellekään sen asiakkaalle. Perusteltu kysymys voisikin olla: voisiko jokin valtio käyttää näin vahvassa asemassa olevaa tai olevia yrityksiä oman kansallisen edun tavoittelemiseen? Voisiko tilanne joskus olla sellainen, että syystä tai toisesta maa, josta pilvipalveluita tuotetaan, haluaisi estää tai rajoittaa Eurooppaa hyödyntämästä pilvipalveluita? Nyt valloillaan oleva Koronapandemia on osoittanut, että maat ovat valmiita tekemään yhteiskunnan turvaamiseksi varsin radikaaleja ja kauaskantoisia ratkaisuja, joilla on välittömiä, jopa ihmishenkiä uhkaavia vaikutuksia toisiin maihin.

Uskoakseni geopoliittiset jännitteet tulevat kasvamaan, maailma tulee jakautumaan nykyistä selvemmin blokkeihin ja EU tulee lopulta saamaan rivinsä järjestykseen, josta tulee yksi merkittävä taloudellinen ja poliittinen toimija maailmassa. Jo nyt on herätty vallitsevaan ongelmaan siitä, että yhteiskuntamme on hyvin riippuvainen ulkomaisista, pääosin amerikkalaisista teknologioista. Tämän ymmärrys tulee uskoakseni lisääntymään merkittävästi tulevien vuosien aikana. Eurooppa tulee heräämään pilvipalveluiden osalta siihen, että olemme täysin Yhdysvaltojen varassa sekä pilvipalveluiden tuottamisessa, että pilvipalveluissa käytetyn teknologian suhteen. Uskoakseni Eurooppa tulee käyttämään tulevien vuosien ja vuosikymmenien aikana huomattavan paljon rahaa, aikaa ja poliittista pääomaa omavaraisuusasteen nostamiseksi pilvipalveluissa. Uskon, että 10-20 vuoden kuluttua Euroopassa on muutama merkittävä pilvipalveluita tuottava yritys, jotka ovat samassa kokoluokassa amerikkalaisten kilpailijoidensa kanssa.

AWS:n, Azuren ja Googlen voittokulku tulee varmasti jatkumaan myös tulevaisuudessa. Maailman kaikki pilvipalvelut eivät kuitenkaan tule keskittymään näille kolmelle toimijalle. Eurooppaan tulee rakentumaan oma pilvipalveluekosysteemi. Jatkossakin eurooppalaiset tulevat käyttämään amerikkalaisia pilvipalveluita ja tulevaisuudessa amerikkalaiset tulevat käyttämään myös eurooppalaisia pilvipalveluita. Me Magic Cloudissa haluamme tulla osaksi tätä eurooppalaista pilvipalveluekosysteemiä.

 

Hyvä asiakkaamme, olemme tukena!
MagicSign digitaalinen allekirjoituspalvelu veloituksetta käyttöön 30.9.2020 asti!
IT-infrastruktuuri liiketoiminnan kulmakivenä
IT-infrastruktuuri liiketoiminnan kulmakivenä

Nykyään liiketoiminta ei ole enää pelkästään fyysisiä tuotteita ja palveluita, vaan digitaalinen läsnäolo ja teknologia ovat keskeisessä roolissa menestyksen saavuttamisessa. Yksi tärkeimmistä tekijöistä tässä digitaalisessa murroksessa on tehokas IT-infrastruktuuri....

#Pilvessä | Missä datan pitäisi asua?
#Pilvessä | Missä datan pitäisi asua?

Kimmon vieraaksi on saapunut Netchainin Heikki Paananen ja tässä jaksossa keskustellaan datan sijainnista. Yritysten data on yhä enemmän hajallaan ja toisaalta myös maailmantilanne on nostanut datan sijainnin monen yritysjohdon pöydälle. Mitä kaikkea yritysten pitäisi...

<h6>Timo Haapavuori</h6>
Timo Haapavuori
MANAGED MAGIC CLOUD

Managed Cloud -palvelut kotimaisesta pilvestämme, jotta datanne on turvassa, pilviympäristö kustannustehokas ja tarpeisiin optimoitu.

YHTEYDET

Toimivat ja helposti hallittavat yhteydet ovat toiminnan edellytys. Jätä ne meidän huolehdittavaksi.

TIETOTURVA

Erilliset tietoturvapalvelumme vievät pilviympäristönne tietoturvan ylläpidon ja kehittämisen seuraavalle tasolle.

TÄSMÄISKUT

Täsmäiskuilla saatte asiantuntijan silmäparin pilven tärkeimpien osa-alueiden toimivuuteen.

AJANKOHTAISTA