Paljastuksia pilvestä

kirjoittaja | heinä 26, 2016 | Muut

Testikuvateksti

Me Magic Cloudilla tuotamme pilvipalveluita. Vaikka pilvestä puhutaan paljon, pilvi saattaa näyttäytyä abstraktina, mystisenä ja hallitsemattomana elementtinä, jossa tiedostot “kelluvat” bittiavaruudessa.

Pilvi on kuitenkin olemassa olevaa tekniikkaa siinä missä tietokoneen käynnistäminen tai internet ylipäätään. Pilvestä on tullut arkipäiväinen osa kaikkea internetin käyttöä, tiedostojen siirtoa ja työskentelyä, ettemme välttämättä erota pilveä muusta tekniikasta.

 

Seuraavaksi muutama pilveen liittyvä paljastus:
Paljastus 1: Pilveä ei ole

Varsinaisesti pilveä ei kuitenkaan ole olemassa. Ei ole olemassa minkäänlaista internet-taivaalla kelluvaa pilvimäistä rakennelmaa, jossa tiedostot odottaisivat internet yhteyden ilmaantumista. Pilvi on tapa käyttää ja säilyttää tiedostoja ja ohjelmia internetin välityksellä toiselta tietokoneelta tai palvelimelta kuten internetissä esitetyn tiedon sisältäviä tietokoneita kutsutaan. Sen sijaan, että tiedostot ja ohjelmat sijaitsivat käytettävän tietokoneen omalla kiintolevyllä. Esimerkiksi Magic Cloudin pilvessä olevat asiakasyrityksen tiedostot sijaitsevat meidän omissa konesaleissamme olevilla palvelimilla.

Näin ollen pilvessäkin sijaitsevilla tiedostoilla on aina olemassa sijainti oikealla, olemassa olevalla palvelimella. Palvelimeen otetaan yhteyttä internetin välityksellä ja täten tiedostot ovat käytettävissä. Pilvi on siis nimitys internetin yli tapahtuvalle tiedostojen ja ohjelmistojen käyttämiselle yrityksen sisäverkon ulkopuolella olevilta palvelimilta.


Paljastus 2: Internet on pilvi 

Internet mahdollistaa tietojen siirtämisen tietokoneelta toiselle. Internet siis mahdollistaa pilven ja näin ollen internet on pilvi! Yksinkertaistaen voi jopa sanoa, että internet tarkoittaa pilveä ja pilvi internetiä.

Jos esimerkiksi avaat tietokoneellasi internet-selaimen, selaimessa avaamasi nettisivut sijaitsevat jollakin toisella palvelimella. Tällöin olet ottanut yhteyttä palvelimeen toisella puolen maailman ja käytät nettisivua pilvessä. Tai jos katselet musiikkivideota netissä, video sijaitsee pilvessä eli palvelimella, johon tietokoneesi on internetin välityksellä yhteydessä.
Pilvi ei siis ole mystiikkaa tai käsityskyvyn ylittävää tekniikkaa. Pilvestä tai sen rakentumisesta ei myöskään tarvitse ymmärtää enempää kuin niiden, jotka kehittävät, tuottavat ja tarjoavat pilvipalveluita työkseen. On kuitenkin hyvä tiedostaa, että pilvi on merkittävä osa teknologiakeskeistä elämäämme joka päivä.

Työharjoittelu tarjoaa palkitsevia oppimiskokemuksia
Katsaus Magic Cloudin kuluneeseen tilikauteen
Asiantuntijat myynnin tiedustelujoukoiksi?
Asiantuntijat myynnin tiedustelujoukoiksi?

Asiantuntijaorganisaatiossa on (yllätys yllätys) yleistä, että nimenomaan asiantuntijat ovat paljon vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Puhutaan siis projektihenkilökunnasta, pilvipalveluarkkitehdeistä, teknisestä tuesta, palvelupäälliköistä aina tekniseen johtajaan...

<h6>Magic Cloud</h6>
Magic Cloud