Magic Cloudissa ja Edutechin opinnoissa pilviteknologian asiantuntijaksi

kirjoittaja | touko 23, 2016 | Muut

Tapani blogiin 750

Tampereen teknillisen yliopiston täydennyskoulutuskeskus Edutech järjestää täydennyskoulutusta erilaisilla asiantuntijuuden aloilla. Magic Cloudilla järjestelmäarkkitehtina työskennellyt Tapani Kuusniemi valmistui Edutechin pilviteknologian asiantuntijaohjelmasta ja kirjoittaa opintojen ja Magic Cloudilla tekemänsä harjoittelun annista.

 

Pääsin syksyllä 2015 Tampereen teknillisen yliopiston Edutechin järjestämään työvoimapoliittiseen Pilviteknologian asiantuntijaohjelmaan. Ohjelma saatiin päätökseen tiistaina ja opinnot kestivät noin kahdeksan kuukautta, josta puolet suoritettiin työssäoppimisena harjoittelupaikassa.

Alun perin kesällä 2015 ilmoittauduin asiakasyrityksilleen harjoitteluita tarjoavaan yritykseen ja tulin sitä kautta haastatteluun Magic Cloudille. Tuolloin olin jo hakenut Edutechin asiantuntijaohjelmaan, mutta tieto hyväksymisestä tuli vasta myöhemmin. Olimme jo sopineet Timo Haapavuoren kanssa harjoittelusta, joten TTY:n opinnot oli helppo yhdistää Magic Cloudilla tapahtuvaan harjoitteluun.

Koulutuksessa käytiin läpi pilviteknologian ja -arkkitehtuurin perusteita, tietojärjestelmien hankintaan ja tietojärjestelmäprojektien hallintaan liittyviä asioita sekä jonkin verran myös liiketoimintaosaamista. Nämä aihealueet olivat minulle jossain määrin entuudestaan tuttuja, mutten ollut aiemmin paneutunut nimenomaan pilvipalveluteknologioihin.

Erityisesti olen kiitollinen saamani koulutuksen kattavuudesta sekä osaavista ja innostavista kouluttajista. Kokonaisuutena asiantuntijaohjelma ja työharjoittelu mahdollistivat henkilökohtaisen ymmärryksen laajentumisen, sillä oli mahdollista oppia sekä teoriassa että käytännössä. Magic Cloudilla opin esimerkiksi rakentamaan ja hallitsemaan pilvipalveluympäristöjä, kun taas opintojen puolella saimme mahdollisuuden testata erilaisia olemassa olevia ratkaisuja.

Edutechin asiantuntijaohjelman toimivuudesta kertoo se, että yli 60% siihen osallistuneista on työllistynyt. Itse kuulun heihin, sillä jatkan Magic Cloudilla järjestelmäarkkitehtina. En toki voi sanoa olevani tiedoiltani ja taidoiltani valmis, sillä tämä ala vaatii jatkuvaa kouluttautumista ja taitojensa kehittämistä. Ei tällä alalla mielestäni voi ajatella pysyvänsä ajanhermolla ilman säännöllistä kouluttautumista.

Jatkossa haluan kehittää ymmärrystäni edelleen ja oppia hallitsemaan entistä suurempia kokonaisuuksia. Pilvipalvelut ovat kasvava palvelualue, joka tulee laajentumaan tulevaisuudessa entisestään. Samaan aikaan tietysti tietoturva-asiat korostuvat, mikä on tälläkin hetkellä nähtävissä, sillä tietoturva- ja kyberturvallisuusaiheet uutisissa ja otsikoissa viikoittain jo nyt. Haluankin kehittää omaa tietoturvaosaamistani mahdollisimman laajaksi.

Edutechin opinnot ja työharjoittelu Magic Cloudilla antoivat minulle vähintään sen, mitä niiltä odotinkin. Ehkä jopa enemmän. Voin lämpimästi suositella kyseistä asiantuntijaohjelmaa ja sen kouluttajia. Lisätietoja ohjelmasta löytyy esimerkiksi täältä.

Tarvitseeko kaikki tehdä käsin? #Powershell
Viisi syytä käyttää pilveä
Asiantuntijat myynnin tiedustelujoukoiksi?
Asiantuntijat myynnin tiedustelujoukoiksi?

Asiantuntijaorganisaatiossa on (yllätys yllätys) yleistä, että nimenomaan asiantuntijat ovat paljon vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Puhutaan siis projektihenkilökunnasta, pilvipalveluarkkitehdeistä, teknisestä tuesta, palvelupäälliköistä aina tekniseen johtajaan...

<h6>Magic Cloud</h6>
Magic Cloud