Kun IT-asentaja saapuu toimistolle

kirjoittaja | syys 1, 2016 | Muut

Magic Cloud siirtää pilveen asiakasyritystensä ohjelmistoja, Windows-työpöytiä ja tiedostoja. Vaikka puhumme pilvestä, on tiedot kuitenkin siirrettävä oikeasti palvelimelta toiselle, esimerkiksi asiakasyrityksen palvelimelta Magic Cloudin suomalaisille palvelimille.

Usein tämä työ tehdään internetin välityksellä, mutta toisinaan on tarkoituksenmukaisempaa tehdä asennustyö asiakkaan luona. Pyrimme tekemään pienet asennukset etäyhteyden kautta verkossa, mutta useampien koneiden ja laajojen tiedostomäärien siirrossa menemme asiakkaan luokse tekemään työn ja tällöin IT-asentaja saapuu asiakkaan toimistolle.

Olen tehnyt asiakaskeikkoja ja -asennuksia yli kymmenen vuoden ajan. Avaan seuraavaksi asennustyön vaiheita:

 

1) Selvitystyö

Ennen asennusta ja tiedonsiirtoa on aina tehtävä kattava selvitystyö siitä, mitä ohjelmia ja tiedostoja asiakkaalla on ja mitkä näistä tulee siirtää Magic Cloudin pilveen. Useimmiten ennakoiva selvitystyö tehdään asiakkaan kanssa etäyhteyskeskustelussa, jossa pyrimme kartoittamaan mahdollisimman laajasti asennukseen liittyvät asiat. Tarpeen vaatiessa ja mahdollisuuksien mukaan saatamme myös tavata asiakasta kasvotusten jo ennen asennusta.

Etukäteen tehtävä selvitys mahdollistaa ohjelmistojen toimivan käytön heti siirron jälkeen, sillä pystymme selvittämään jo valmiiksi ohjelmien toimimisen pilvestämme ja osaamme valmistautua siirrettävän tiedon määrään. Tällöin asiakas pääsee käyttämään tiedostojaan mahdollisimman sujuvasti heti asennus- ja siirtotyön jälkeen.

 

2) Asennus

Mikäli asiakasyrityksessä tehtävät asennukset vaativat isojen tiedosto- ja tietomäärien siirtoa, kestäisi tiedonsiirto internetin välityksellä tarpeettoman kauan.

Tällöin menemme paikan päälle tekemään asennuksen ja tiedon siirron. Vaikka asennuskeikalle usein lähteekin vain yksi henkilö, asennukseen kuitenkin osallistuu etäyhteyden kautta myös muita toimistomme henkilöitä. Tällöin asennustyö saadaan jaettua paikan päällä olevan asentajan ja yrityksen muiden asiantuntijoiden kesken.

 

3) Yllätykset

Teemme aina laajimman mahdollisen selvitystyön asiakasyrityksen asennustyöstä. Silti tietotekninen maailma saattaa yllättää tavalla tai toisella jokaisella asennuskeikalla ja asennuksessa saattaa kohdata odottamattomia yllätyksiä.

Kokemus on kuitenkin opettanut varautumaan mahdollisiin yllätyksiin. Kaikista tähän astisista ilmenneistä ongelmatilanteista on selvitty ja tullaan myös selviämään. Tavallaan yllätyksellisyys on asennustyön suola.

 

4) Keikan jälkeen

Jo ennen asennustyötä ja erityisesti sen jälkeen opastamme asiakastamme uuden järjestelmän ja toimintatavan pariin. Yleensä asiakkaan tutut toimintatavat muuttuvat jonkin verran, joten uusiin toimintatapoihin, esimerkiksi ohjelman tai työpöydän uuteen käynnistysnäkymään on ensin totuttava. Pilvipalvelut on kuitenkin rakennettu niin, että yleisesti ottaen asiakkaan jokapäiväinen toiminta jopa yksinkertaistuu.

Asennuksen yhteydessä neuvomme ja opastamme asiakasta kattavasti uusien toimintatapojen äärelle, mutta on luonnollista, etteivät kaikki uudet asiat ja toimintatavat tule kerralla omaksutuksi. Tämän vuoksi me opastamme ja neuvomme mielellämme myös asennuksen jälkeen.

Katsaus Magic Cloudin kuluneeseen tilikauteen
Hyvästit työasemille!
Miksi IT-ala on vastuunpakoilijoiden paratiisi?
Miksi IT-ala on vastuunpakoilijoiden paratiisi?

IT-ala on vastuunpakoilijoiden paratiisi. Alan standardiksi ovat muodostuneet sopimusehdot, joissa kukaan ei yleensä vastaan mistään. Siltäkin osin, kun vastuu on olemassa, vastuu on tyypillisesti rajattu sopimuksellisesti marginaaliseksi. Sopimukset ovat oma lukunsa,...

Vi(r)allinen valvojamme – mitä voidaan monitoroida?
Vi(r)allinen valvojamme – mitä voidaan monitoroida?

Osallistuin työni puolesta lokakuun alkupuolella Latvian Riikassa pidettyyn Zabbix Summit 2022 -tapahtumaan. Zabbix on avoimen lähdekoodin monitorointijärjestelmä, joka on meillä Magic Cloudilla laajassa käytössä, ja järjestelmän ylläpitäjänä viihdyn hyvin kehityksen...

<h6>Magic Cloud</h6>
Magic Cloud