Pilvistrategia

Mahdollista liiketoiminnan kehittyminen.
Luo pilvistrategia.

Pilvistrategia auttaa keskittämään resurssit ydintoimintaan ja tekemään kannattavampaa liiketoimintaa. Sillä pystytään hallitsemaan toimintaympäristön monimuotoisuutta sekä vahvistamaan tulevaisuuden kykyä selvitä haasteista.  Pilvistrategian avulla yrityksen IT-järjestelmiä uudelleenorganisoidaan siten, että ympäristöjä voidaan yhtenäistää ja lopputuloksena saadaan kustannustehokas sekä liiketoiminnan tarpeita vastaava kokonaisratkaisu.

Pilvistrategian rakentamisessa huomioidaan koko yrityksen datan hallinta, digitalisaatio ja mobiilipalvelut. Strategian tarkoituksena on luoda kattava suunnitelma yrityksen kaikkia teknologisia palveluita varten. Valmiin pilvistrategian avulla pilvipalveluiden käyttöönotto on jatkossa kannattavampaa, kun päätetyt toimintatavat pystytään perustelemaan ja kaikki yrityksen toimintatavat tukevat liiketoiminnallisia tarpeita ja tavoitteita.

Pilvistrategia on aina pitkän tähtäimen suunnitelma.

Hyödyt

Auttaa valitsemaan parhaat teknologiaratkaisut.

Selvittää miten työkuormaa kannattaa jakaa eri pilviin.

Varmistaa valittujen ratkaisujen saumattoman yhteensopivuuden.

Tukee liiketoiminnallisia tavoitteita.

Pilvistrategian rakentaminen

Tietohallinnon vision muodostaminen

Tiedostetaan yrityksen nykytila IT:n näkökulmasta sekä selvitetään yrityksen liiketoiminnalliset tavoitteet. Otetaan huomioon liiketoiminnan keskeiset tarpeet ja tavoitteet, joita IT-ympäristön tulee tukea, kuten järjestelmien nopeus ja etätyömahdollisuudet. Muodostetaan tietohallinnon visio, johon pilvistrategia tarjoaa toimenpidesuunnitelman.

Teknologian haasteiden määrittely

Määritellään mahdolliset teknologiahaasteet, jotka voivat vaikeuttaa sujuvan liiketoiminnan toteuttamista. Tyypillisiä haasteita voivat olla esimerkiksi tietoturva, kapasiteetti, nopeus, päivitykset, kustannusrakenne, vakaus, skaalautuvuus, käytettävyys ja käyttökokemus.

Pilvivalintojen periaatekartan luominen

Luodaan periaatekartta, miten pilvivalinnoista tehdään päätöksiä tällä hetkellä, millaisia tulevaisuuden ominaisuuksia nähdään kriittisinä ja millä periaatteilla tulevaisuuden hankintoja tehdään.

Tekninen kartoitus

Muodostetaan kokonaiskuva yrityksen nykyisestä IT-ympäristöstä ja laaditaan tekninen dokumentaatio nykytilanteesta: käytössä olevien ohjelmistojen ja järjestelmien päivitysten ja tietoturvan tilanne, palvelinten roolit ja nykytilat, suoritetaan resurssikartoitus, eri järjestelmien ja laitteiden elinkaari sekä luodaan verkkoympäristön kuvaus.

Toimenpidesuunnitelman laatiminen

Ymmärretään pilvi-, infra-, ja teknologiavalintojen mahdollisuudet yrityksessä ja liiketoiminnassa. Luodaan käytännöt ja suunnitelma IT-järjestelmien organisoinnista, toteutustavoista sekä teknologiavalinnoista tukemaan asetettua visiota.

Me autamme pilvistrategian suunnittelusta toteutukseen.

 

 

Me tarjoamme osaamistamme kaikissa pilvistrategiaan liittyvissä kysymyksissä ja vaiheissa. Olemassa oleva dokumentaatio sekä strategia vaikuttavat sisältökokonaisuuteen ja yrityksen painopisteet voivat myös ohjata valintoja. Pilvistrategian luomisen lisäksi voimme lähteä rakentamaan yhdessä koko kokonaisuutta käytäntöön asti. Olemme pilvipalveluiden asiantuntija ja haluamme olla apunanne IT-ympäristön kehittämisessä.

New call-to-action

Ota yhteyttä!

Ota yhteyttä!

Jukka Tavi

Myyntijohtaja


MANAGED MAGIC CLOUD

Managed Cloud -palvelut kotimaisesta pilvestämme, jotta datanne on turvassa, pilviympäristö kustannustehokas ja tarpeisiin optimoitu.

YHTEYDET

Toimivat ja helposti hallittavat yhteydet ovat toiminnan edellytys. Jätä ne meidän huolehdittavaksi.

TIETOTURVA

Erilliset tietoturvapalvelumme vievät pilviympäristönne tietoturvan ylläpidon ja kehittämisen seuraavalle tasolle.

TÄSMÄISKUT

Täsmäiskuilla saatte asiantuntijan silmäparin pilven tärkeimpien osa-alueiden toimivuuteen.

AJANKOHTAISTA