Hybridipilven rakentaminen lähtee yrityksen omista tarpeista

Hybridipilven rakentaminen, ja ylipäätään tarve sen olemassa ololle, lähtee aina yrityksen tai organisaation omista tarpeista. Näin ollen aluksi on erityisen tärkeää määritellä ne tavoitteet, joita pilvipalveluiden ja muiden palvelukokonaisuuksien osalta lähdetään tavoittelemaan. Määrittäen tarkkaan niin kokonaiskustannukset kuin myös hybridipilvi-ratkaisun vaatimat muut resurssit. Samalla on hahmotettava tekninen ja looginen kokonaiskuva siitä, miten eri pilvipalveluita halutaan hyödyntää.

Toimiva, useamman eri pilvityypin saumattomasti yhdistävä hybridipilviympäristö, tarjoaa lopulta lähes rajattomat mahdollisuudet. Sen avulla voidaan esimerkiksi ajaa ja siirrellä työkuormia hyvinkin hallitusti eri pilvityyppien välillä. Hybridipilveä hallitaan useimmiten keskitetyllä työkalulla, joka mahdollistaa yhteiset näkymät ja hallintatoimet eri pilviympäristöihin. Tästä syystä ratkaisun käyttöön ottanut yritys pystyy hyötymään sekä julkisen että yksityisen pilven eli privaattipilven parhaista eduista.

 

Tavoitteena entistä parempi tietoturva

Kokonaisuuden kannalta erityisesti teknologiaratkaisujen ja pilvipalveluiden tietoturva nousevat ensisijaiseen rooliin, sillä jokaisen hybridipilviympäristön rakennukseen tarvittavan osa-alueen tulee pystyä vastaamaan yrityksen yksilöllisiin tietoturvatarpeisiin. Lisäksi esimerkiksi yksityisen eli privaattipilven rakentaminen vaatii taustalleen suuren tarpeen, jotta se olisi ylipäätään kannattavaa rakentaa. Tästä johtuen sen käyttöönotto johtuukin usein juuri tavallista korkeammasta tietoturvan tarpeesta.

Hybridipilvi voidaan myös rakentaa askel askeleelta kohti yritykselle täydellisesti soveltuvaa kokonaisuutta. Näin ollen rakennusvaiheen vaatimia resursseja voidaan jakaa eri vaiheisiin. Lopputulos voi kuitenkin silti vaihdella suuresti – joskus prosessin aikana huomataan, että kaikkien palveluiden siirtäminen joko jaettuun tai yksityiseen pilveen on parhaan edun mukaista. Tai sitten voidaan päätyä hybridiratkaisuun, jossa on mukana myös privaattipilven lisäksi julkinen pilvi, joko hosting- tai on premise -ratkaisuna.

 

Hyödynnä pilvistrategiaa hybridipilven taustalla

Tästä syystä me Magic Cloudilla tarjoamme asiakkaillemme kotimaisen ja erittäin turvallisen pilvipalvelun lisäksi jokaisen yrityksen omiin tarpeisiin ja resursseihin pohjautuvan pilvistrategian, jonka pohjalta voidaan määritellä eri palveluiden sekä muiden teknologiaratkaisujen yksilölliset tarpeet. Kaikki palvelukokonaisuudet voidaan muokata ja rakentaa täysin yrityksen tarpeiden mukaan, myös hyvin korkean suorituskyvyn sekä tietoturvan puitteissa. Tästä syystä pystymme vastaamaan jopa pankkiyhteyksiä hyödyntävien yritysten tarpeisiin pilviteknologioiden osalta.

Mahdollisuudet ovat siis rajattomat ja on hyvä muistaa, että jo lähtökohtaisesti tietoturvalliset, ketterät, joustavat ja skaalautuvat pilvipalvelut, niin hybridipilven kuin myös yksinkertaisemman kokonaisuuden osalta, tarjoavat loppukäyttäjälleen aina erityisen vaivattoman ja helpon vaihtoehdon perinteisiin työskentelytapoihin ja -alustoihin verrattuna. Palvelut ovat usein SaaS-muotoisia, eli Software As A Service, jolloin ne eivät vaadi käyttäjältään ylläpitotoimia, vaan ainoastaan data- ja käyttäjähallintaa. PaaS (Platform As A Service) ja IaaS (Infrastructure As A Service) taas edellyttävät jo hieman enemmän osaamista ja vaivaa käyttäjältään. Samalla ne ovat kuitenkin myös joustavampia kuin SaaS, joissa käyttäjä voi hallita tilinsä resursseja vain palveluntarjoajan määräämissä rajoissa.

 

Magic Cloud – suomalainen pilvipalvelu

Magic Cloud on kotimainen pilvipalvelutarjoaja, joka kehittää yksilöllisiä ratkaisuja niin keskisuurille teollisuusyrityksille kuin ohjelmistotaloille. Panostamme toiminnassamme erityisesti siihen, että tarjoamamme pilviratkaisut ovat erittäin turvallisia ja nimenomaan palveluita: huolettomia, helppoja ja kaiken kattavia kokonaisuuksia. Meiltä saat aina tarpeitasi vastaavan, räätälöidyn ratkaisun, joka ottaa huomioon yrityksesi tarpeet nyt ja jatkuvan kehityksen osalta. Olipa mielessäsi sitten perinteiset pilvipalveluratkaisut, yksityinen pilvi tai kokonaisvaltainen hybridipilvi, tutustu tarkemmin räätälöitävään pilvistrategiaan tai ota meihin suoraan yhteyttä!

MANAGED MAGIC CLOUD

Managed Cloud -palvelut kotimaisesta pilvestämme, jotta datanne on turvassa, pilviympäristö kustannustehokas ja tarpeisiin optimoitu.

YHTEYDET

Toimivat ja helposti hallittavat yhteydet ovat toiminnan edellytys. Jätä ne meidän huolehdittavaksi.

TIETOTURVA

Erilliset tietoturvapalvelumme vievät pilviympäristönne tietoturvan ylläpidon ja kehittämisen seuraavalle tasolle.

TÄSMÄISKUT

Täsmäiskuilla saatte asiantuntijan silmäparin pilven tärkeimpien osa-alueiden toimivuuteen.

AJANKOHTAISTA