Miten tehostaa tuotantoa pilvisiirtymällä?

Tarjonta erilaisista digitaalisaatiota edistävistä ratkaisuista on noussut huimasti viime vuosien aikana. Puhutaan tuotannon ja prosessien digitalisoimisesta. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. järjestelmien käyttöä ja datan keräämistä laitteista. Tietoa ja dataa hallitaan entistä enemmän ja trendi pilvipalveluiden hyödyntämisestä näiden hallintaan on alkanut kasvamaan räjähdysmäisesti.

Teollisuudessa käytetään vielä hyvin paljon omaa palvelininfraa pilvipalvelun sijaan, mutta yhä enemmän järjestelmiä ja dataa siirretään pilveen. Mitä hyötyä pilvipalvelut tarjoavat teollisuuden ydintoimintaan: tuotantoon?

Kun järjestelmiä, tietoa ja dataa on paljon, pilvipalvelu tehostaa toimintaa merkittävästi. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kustannussäästöjä, resurssien vähentämistä, toiminnan varmistamista, tiedon saavutettavuuden ja tietoturvan parantamista.

Oppaan sisältö:

  1. Pilvipalvelut osaksi teollisuuden digitalisaatiota
  2. Pilvipalvelut tehostamaan tuotantoa
    • Kustannustehokkuutta pilvipalveluista
    • Saumaton toiminta yli organisaatiorajojen
    • Toiminnan varmistaminen tietoturvalla
  3. Kaiken taustalla on oikeanlainen pilvistrategia
New call-to-action
MANAGED MAGIC CLOUD

Managed Cloud -palvelut kotimaisesta pilvestämme, jotta datanne on turvassa, pilviympäristö kustannustehokas ja tarpeisiin optimoitu.

YHTEYDET

Toimivat ja helposti hallittavat yhteydet ovat toiminnan edellytys. Jätä ne meidän huolehdittavaksi.

TIETOTURVA

Erilliset tietoturvapalvelumme vievät pilviympäristönne tietoturvan ylläpidon ja kehittämisen seuraavalle tasolle.

TÄSMÄISKUT

Täsmäiskuilla saatte asiantuntijan silmäparin pilven tärkeimpien osa-alueiden toimivuuteen.

AJANKOHTAISTA