Mistä pilvipalvelussa maksetaan? Asiantuntijatyö fokuksessa

kirjoittaja | marras 4, 2021 | Ohjelmistotalot, Teollisuusyritykset

Kustannusten selkeys ja ennustaminen nähdään usein suureksi haasteeksi pilvipalveluiden käytössä. Pilvipalveluiden kustannusten muodostuminen voi olla epäselvää ja sen takia vaikeasti ennustettavaa. Voi myös olla, ettei nykyisen ympäristön kokonaiskustannuksista ole selkeää kuvaa, mikä tekee kustannusten hahmottamisesta entistä hankalampaa. Tässä kirjoituksessa tuodaan esille yksi merkittävä kokonaiskustannuksiin vaikuttava tekijä: pilvipalveluiden käyttöön kohdistuva asiantuntijatyö.

Asiantuntijatyöhön kuluva aika jää usein piiloon

Asiantuntijatyöllä tarkoitetaan ympäristön käyttöönottoon, ylläpitoon ja kehitystyöhön liittyvää työtä. Kustannusten näkökulmasta tätä työtä ei usein oteta kokonaiskustannuksissa huomioon vaan se jää piilokustannukseksi. Asiantuntijatyö voi olla ostettu ulkoistettuna palveluna tai osaamista löytyy yrityksen sisältä.

Malli 1. Sisäinen osaaminen

Kun osaamista löytyy yrityksen sisältä, henkilö voi olla joko palkattu hoitamaan pilviympäristöä tai tämä on osa työnkuvaa. Mikäli yritys päättää panostaa omaan sisäiseen osaamiseen, tulee päätöksessä huomioida, miten ympäristön ylläpitoon liittyvä työ on pois yrityksen tai sen työntekijöiden ydintekemisestä ja mitkä ovat tämän kustannukset. On myös hyvä huomioida sisäisten työntekijöiden työaika ja siitä muodostuvat kustannukset, jos halutaan lähteä vertailemaan eri pilvipalvelutarjoajia.

Malli 2. Ulkoistettu palvelu

Mikäli yritys ostaa ylläpidon konsultointiyritykseltä, syntyy näkyviä kustannuksia merkittävästi enemmän kuin yrityksen sisäisistä työntekijöistä. Konsultointiyritysten toiminta perustuu asiantuntijatyön tekemiseen ja siitä laskuttamiseen. Täten tunti- tai päivähinnoittelulla tehty asiantuntijatyö voi olla merkittävä osa kokonaiskustannuksissa. Ulkoistettuna vaihtoehtona yritys taas pystyy keskittymään täysin omaan ydintekemiseen.

Malli 3. Magic Cloudin palvelumalli

Erilaisia palveluntarjoajia ja myös palvelumalleja on monia erilaisia. Magic Cloudin malli eroaa konsultointiyritysten mallista, sillä oman pilvialustan lisäksi asiantuntijamme auttavat asiakkaita pilviympäristön rakentamisessa, kehittämisessä ja ylläpidossa. Toisaalta malli eroaa myös monista pilvipalveluntarjoajista, sillä näillä harvoin on tarjota ylläpitopalveluita omina palveluinaan. Tämä siis tarkoittaa, että asiakas ei tarvitse pilvipalvelutarjoajan lisäksi esimerkiksi konsultointiyritystä huolehtimaan pilvipalvelusta. Kun asiantuntijatyö ja pilvialusta tulevat samalta kumppanilta, kustannuksissa voidaan saavuttaa säästöjä tai ainakin saada niiden ennustettavuus paranee.

Lue oppaamme yksityisen pilvipalvelun kustannuksista tästä.

Jarkko Kovala Magic Cloudin tekniseksi johtajaksi luomaan ylivertaista pilvipalvelua
Luottamus on maagisen yrityskulttuurin pohja
<h6>Magic Cloud</h6>
Magic Cloud