Support: 010 328 4700

Försäljning: 010 328 4701

Pilvipalvelun kokonaiskustannukset yksityisessä pilvessä

Kustannusten selkeys ja ennustaminen nähdään usein suureksi haasteeksi pilvipalveluiden käytössä. Pilvipalveluiden kustannusten muodostuminen voi olla epäselvää ja sen takia vaikeasti ennustettavaa. Voi myös olla, ettei nykyisen ympäristön kokonaiskustannuksista ole selkeää kuvaa, jolloin niitä ei pystytä kunnolla arvioimaan pilvipalveluihin siirtyessä.

Tässä oppaassa avataan tarkemmin pilvipalveluiden käyttämisestä syntyviä kustannuksia. Esimerkkinä käytämme Magic Cloudin yksityisen pilven kustannusrakennetta. Me Magic Cloudilla haluamme aina muodostaa asiakkaillemme selkeän ja ennustettavan kustannusrakenteen ilman yllättäviä piilokustannuksia.

Oppaan sisältö:

1. Palvelinraudan ja infran kustannukset
2. Pilvipalvelu mahdollistaa joustavuuden
3. Työhön kuluva aika jää usein piiloon
4. Pilvipalveluiden hinnoittelumallit
5. Case: oma palvelinympäristö pilvipalveluksi

New call-to-action
Miten ostaa hyvää pilveä?
Miten tehostaa tuotantoa pilvisiirtymällä?