Hyperkonvergenssi eli HCI (Hyperconverged infrastructure) muuttaa perinteisen konesalin arkkitehtuurin alustaksi, jossa palvelimet, tallennustila, virtualisointi sekä tallennusverkko yhdistyvät ja näitä hallitaan kokonaisuutena. HCI pyörii ohjelmistopohjaisesti, mikä mahdollistaa paremman suorituskyvyn ja skaalautuvuuden yrityksen tarpeisiin ja antaa sitä kautta joustavuutta ja kustannussäästöjä. Voidaan ajatella, että HCI:n avulla yksityisestä pilvestä saadaan julkipilven kaltaisesti joustava ja ketterä, mutta säilytetään yksityisen pilven hallinta ja turvallisuus. Yksityisessä pilvessä HCI-ratkaisulla voidaan myös saavuttaa suurempia kustannussäästöjä kuin julkipilvessä siinä kohtaa, kun ajetaan suuria tietokantoja.

Hyperkonvergenssi mahdollistaa julkipilven kaltaisen käyttökokemuksen

Hallinnan helppous

Perinteiseen infraan verrattuna HCI tarjoaa hallinnan helppokäyttöisyyttä. HCI voidaan ottaa käyttöön helposti ja ylläpitoa on helppo toteuttaa yhdestä hallintaportaalista. Tämä vähentää merkittävästi IT:n työkuormaa ja IT pystyy keskittymään infran sijaan järjestelmien kehittämiseen ja hallintaan.

Skaalautuvuus

HCI skaalautuu sen arkkitehtuurin ja ohjelmistopohjaisen ratkaisun avulla aina yrityksen tarpeisiin. Muistia, levytilaa ja laskentatehoa voidaan lisätä tai laskea käytön mukaan helposti yhden hallintanäkymän kautta. Arkkitehtuuri mahdollistaa sen, että useita työkuormia voidaan ajaa maksimaalisella tehokkuudella.

Saavuta hybiridipilvi hyperkonvergenssilla

Hybridipilvi on tänä päivänä osa monien yritysten pilvistrategiaa, kun suunnitellaan pilvipalveluiden kokonaisuutta. HCI-alusta mahdollistaa yksityisen ja julkisen pilven rajojen ylittämisen HCI:n rajapinnan avulla, jolloin hybridipilvi-ratkaisu on helposti saavutettavissa. Koko pilviympäristön kokonaisuutta pystytään hallitsemaan yhdestä paikasta ja samalla pystytään hyödyntämään molempien pilvien edut niiltä osin kuin on yrityksen järjestelmien kannalta kannattavaa.

Oikean hyperkonvergenssiratkaisun valinta

HCI-ratkaisujen tarjoajia on markkinoilla monia eivätkä kaikki ratkaisut ole samanlaisia. Oikeassa valinnassa pääsee liikkeelle sillä, että tunnistaa omat tarpeet ja tavoitteet IT:n osalta. Sen tiedon pohjalta pystytään määrittelemään, mitkä ovat HCI-ratkaisun kannalta tärkeimmät ominaisuudet. Onko tarkoituksena siirtyä hybridipilvimalliin? Minkälaisia ohjelmistoja on käytössä? Hyödynnettäisiinkö HCI-ratkaisua on premise -ympäristössä vai ostetaanko se palveluna ulkopuoliselta kumppanilta?

Raskaiden ohjelmistojen, kuten SAP:n, kohdalla ympäristöltä vaaditaan kestävyyttä, mukautumista ja suorituskykyä, jotta se suoriutuu hyvin työkuormasta. HCI-ratkaisua valittaessa tulisi huomioida, että se pystyy suoriutumaan yrityksen käytössä olevien ohjelmistojen työkuormasta ja resursseista. Erilaiset sertifikaatit antavat tietoa siitä, miten HCI-ratkaisu mukautuu eri ohjelmistojen tarpeisiin. Hyvänä esimerkkinä tässä toimii Nutanix, jonka HCI-ratkaisu on SAP-sertifioitu ja pystyy suoriutumaan SAP:n vaatimasta työkuormasta.

Jutellaanko lisää hyperkonvergenssista?

KAROL WARNICKI
Myyntijohtaja

0400 492 711
karol.warnicki@magiccloud.fi

Modernit IT-ratkaisut tuottavuuden kehittäjinä
#Pilvessä-podcast | Miten yksityinen pilvi rikkoo julkipilven rajoja?