SAP-järjestelmät ovat muutoksen tuulissa ja suuri trendi on niiden siirtäminen pilveen. Siirto pilveen on laaja projekti, joka pitää suunnitella ja arvioida tarkasti. Mitä pilveen siirrossa pitäisi sitten huomioida?

Ennen päätöstä pilveen siirtymisestä tulisi arvioida, kannattaako pilveen ylipäätään siirtyä. Tarjoaako SAP:n pyöriminen pilvessä kustannussäästöjä? Saadaanko pilveen siirtymisellä enemmän skaalautuvuutta? Selvitys pilveen siirron hyödyistä on hyvä tehdä ennen siirtoprojektin aloitusta.

Valitse pilvipalvelun tarjoajaksi kumppani, jolla on osaamista SAP:sta. Tällöin pilvi-infra pystytään luomaan SAP:a tukevaksi ja asiantuntija-apu on helposti saatavilla.

Varmista, että pilvipalvelun käytössä oleva alusta soveltuu SAP:lle. SAP:lle soveltuva alusta voi mahdollistaa erilaisia työkaluja helpottamaan SAP:n ylläpitoa. Esimerkiksi Nutanixin HCI-alusta (Hyperconverged infrastructure) on SAP-sertifioitu ja tarjoaa erilaisia työkaluja sekä ominaisuuksia helpottamaan ylläpitoa. Lisätietoa, miten Nutanix parantaa SAP-ympäristön toimivuutta saat ladattavasta oppaastamme.

Selvitä, onko järjestelmä valmis siirrettäväksi sellaisenaan pilveen vai pitääkö järjestelmään tehdä valmisteluja ja päivityksiä. Jos järjestelmää lähdetään päivittämään tai esimerkiksi vaihtamaan tietokantaa, pitää selvittää, että nykyinen infra jaksaa pyörittää järjestelmää ennen siirtoa.

Ennen siirtoprojektin aloittamista tulisi ottaa selvää, kuinka paljon järjestelmä vie resursseja. Usein kustannukset syntyvät käytön mukaan, joten liian tehokkaita palvelimia ei kannata ottaa käyttöön, mutta ei myöskään liian tehottomia. Jotta pilvi on kustannustehokas, palvelimien pitäisi olla mahdollisimman optimaalisesti mitoitettuja.

Ajoita siirto siten, ettei uusia päivityksiä, integraatioita tai muita isoja projekteja ole käynnissä.

Testaaminen on äärimmäisen tärkeää. Miten järjestelmä toimii ennen toimenpiteitä? Miten se toimii päivittämisen jälkeen? Miten se toimii siirron jälkeen? Toimiiko kaikki ominaisuudet kuten on aiemmin toiminut? Testejä kannattaa tehdä sekä ennen että siirron jälkeen, jotta vältytään yllätyksiltä sen aikana tai sen jälkeen. Tällöin pystytään tarkastelemaan sitä, onko järjestelmän suorituskyky muuttunut siirron jälkeen.

Emotet-haittaohjelmaa levitetään suomalaisiin organisaatioihin
Lahjoitimme palomuureja TAMKin opiskelijoille