Paljastuksia IT-kentältä: Miten muilla menee?

Selvitimme, mitä IT:lle kuuluu, sillä kukaanhan ei ole täydellinen. Mitä siis yritykset kehittävät nyt ja tulevaisuudessa IT:n puolella? Minkälainen IT:n rooli on tällä hetkellä?

 

Etsimme vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

 

🔹 Miten yritykset haluaisivat kehittää omaa IT:tä?

🔹 Millaisia kipukohtia IT:ssä on tällä hetkellä?

🔹 Miten tärkeänä yritykset pitävät IT:n roolia oman toimintansa kannalta?

🔹 Millaiset IT-ratkaisut kiinnostavat tällä hetkellä yrityksiä?

 

Teimme vastauksista koonnin, jolla haluamme inspiroida, jakaa tietoa IT:n kehittämisestä sekä herättää keskustelua IT:n haasteista. Tutkimuksen tulokset antavat meille arvokasta tietoa IT-alan nykytilasta ja haasteista. On tärkeää ymmärtää, että IT on jatkuvasti muuttuva ja kehittyvä, jossa täytyy pysyä ajan tasalla uusista teknologioista ja taitoja täytyy päivittää säännöllisesti. Jatkuva oppiminen ja uusien taitojen hankkiminen ovat tärkeitä, jotta IT tukee yritysten menestymistä.

Tulokset perustuvat Magic Cloudin asiakasrajapinnan keskusteluihin ja haastatteluihin sekä näkemyksiin IT:n kehityssuunnista, haasteista sekä nykytilasta. Tulosten taustalla on 28 yrityksen taustatietoja, kyselyjä sekä Magic Cloudin myynnin käymät keskustelut yritysten kanssa.

 
Muutamia nostoja tutkimuksesta:

 

💡Isot teemat yritysten kehitysnäkemyksissä olivat vallitsevassa asemassa: automatisointi, tietoturvan parantaminen, tehokkuuden lisääminen sekä pilvisiirtymän toteuttaminen.

💡39% haluaa kehittää kumppaniyhteistyötä.

💡Kiinnostavien teknologioiden osalta näkyy ratkaisujenetsintä kehitystarpeisiin. Teknologiat, jotka tuottavat tehokkuutta, automatisointia tai tietoturvan parantamista kiinnostavat 32% yrityksiä. Lisäksi uusien teknologioiden käyttöönotolla halutaan parantaa ennakoitavuutta.

💡Haasteiden puolella korostuvat epätietoisuus siitä, mitä kannattaa tehdä itse ja mitä ulkoistaa sekä liian vähäiset resurssit.

💡Useimmiten IT on reagoiva toiminto, joka pyrkii ottamaan kiinni muutoksia sen sijaan, että kykenisi itse viemään asioita eteenpäin. Silloin ajatus IT:stä on enemmän pakollinen paha kuin mahdollistaja.

 

Miten teidän IT:llä menee?

 

🔹 Mitkä ovat syyt teidän IT-kehityksen taustalla?

🔹 Miten IT-kumppanin koko näkyy teidän arjessa?

🔹 Mikä on teidän IT-kunto uusien teknologioiden omaksumiseen?

🔹 Onko teillä IT pakollinen paha vai mahdollistaja?

Ota kantaa ja osallistu keskusteluun:

New call-to-action
Miten luoda liiketoimintaa tukeva IT-budjetti?
Miten valita oikea pilvicombo?
MANAGED MAGIC CLOUD

Managed Cloud -palvelut kotimaisesta pilvestämme, jotta datanne on turvassa, pilviympäristö kustannustehokas ja tarpeisiin optimoitu.

YHTEYDET

Toimivat ja helposti hallittavat yhteydet ovat toiminnan edellytys. Jätä ne meidän huolehdittavaksi.

TIETOTURVA

Erilliset tietoturvapalvelumme vievät pilviympäristönne tietoturvan ylläpidon ja kehittämisen seuraavalle tasolle.

TÄSMÄISKUT

Täsmäiskuilla saatte asiantuntijan silmäparin pilven tärkeimpien osa-alueiden toimivuuteen.

AJANKOHTAISTA