Miten luoda liiketoimintaa tukeva IT-budjetti?

Tässä oppaassa paneudutaan erityisesti IT-infran näkökulmaan ja nostetaan sen osalta budjetin laatimisessa huomioitavia asioita. Ensimmäisenä keskiössä on IT-ympäristön nykytilanne ja sen jälkeen katsotaan tulevaisuutta. Oppaan lopussa kootaan ajatuksia ja työkaluja budjetin laatimiseen tavalla, jotta se tukee liiketoimintaa.

Haasteet IT:n budjetoinnissa 

  • Kokonaiskustannuksia ei tiedetä
  • IT ei ole linkittynyt liiketoimintaan, jolloin ei osata määritellä tulevaisuuden kehitystarpeita liiketoiminnan näkökulmasta

Oppaan sisältö:

  1. IT:n nykytilanne budjetin taustalle
  2. Miten liiketoiminnan kehittyminen ja muutokset toimintaympäristössä huomioidaan budjetissa?
  3. Miten laatia liiketoimintaa tukeva IT-budjetti?
  4. Vinkit budjetointiin
New call-to-action
Miten tehostaa tuotantoa pilvisiirtymällä?
Paljastuksia IT-kentältä: Miten muilla menee?