Moderni pilvikumppani kuuntelee ja ymmärtää asiakkaan tarpeita

kirjoittaja | maalis 17, 2022 | Blogi, IT:n kehittäminen

Asiakaskentässä työskennellessä huomaa usein, että yritysten tarpeet jakautuvat selkeästi erilaisiin ”profiileihin”. Tämä tarkoittaa, että alustapalveluita tarjoavan osapuolen tulee kyetä vastaamaan vaatimuksiin, mutta pitämään myös omat toimintamallit riittävän selkeinä. Usein toteutukset ovat kriittisessä osassa yrityksien ja asiakkaidemme toimintaa, joten jo pelkästään tästä syystä jokaiselle asiakkaalle ei kannata modifioida täysin omanlaista toimintamallia. Toisaalta ainakin itse pidän tärkeässä roolissa tietyntyyppistä mukautumista, koska usein prosessit ja ohjeistukset tuppaavat helposti myös ohjaamaan liikaa toimintaa ja innovatiivisuus unohtuu samalla taka-alalle.

Jotta asiasta saa paremmin kiinni, päätin linjata muutaman keskeisen osa-alueen, jotka nousevat esille keskusteluissa alustatoimittajista ja asiakkaiden tarpeista.

  1. Vastuuta voi myös jakaa

Jokainen asiakas määrittää ihannekumppaninsa myös alustaratkaisujen suhteen hieman eri tavoin. Monelle yritykselle alustan ja sitä kautta myös alustapalveluiden kehittäminen sekä osaamisen ylläpito ei ole priorisoitu korkealla. Tällöin etsitään kumppania, joka voi toteuttaa niitä kuuluisia kokonaisratkaisuja. Näissä tapauksissa on yleistä, että kumppani suorittaa alustan osalta vaadittavat toimenpiteet, kuten tietoturvapäivitykset ja vastaa varmistuksista, monitoroi alustaa ja sovittua palvelukerrosta. Asiakas on tyytyväinen ja osaava kumppani antaa aktiivisia kehitysehdotuksia asiakkaan liiketoiminnan ehdoilla, jos asiakas sen suo. Yhteistyö toimii ja kaikki ovat tyytyväisiä.

Toisessa tarpeessa asiakkaat taas etsivät enemmän luotettavaa palveluntarjoajaa, joka kykenee tuottamaan laadukkaita alusta- ja kapasiteettipalveluita, mutta haluavat tehdä asioita itse. Tämäkin malli on mielestäni aivan toimiva, mikäli asiakkaalta osaamista ja resursseja tähän löytyy. Osaava ja asiakaslähtöinen alustakumppani ei saa jumittua liikaa ”kun me haluamme nämä tehdä” -asenteeseen, vaan kykenee mukautumaan asiakkaan tarpeeseen. Palveluita ja toimintamallia tulee kyetä myös yhteistyön edetessä muokkaamaan tarpeiden mukaisesti.

  1. Tuotteistuksen ongelmakohdat

”Meillä on hyvä tuotteistus ja palveluita on helppo ostaa”. Näinhän se monesti onkin, mutta toisaalta tuotteistusta tulee kyetä päivittämään ja sen päällimmäinen tarkoitus on ratkaista asiakkaan ongelma tuotteen tai palvelun avulla. En tarkoita, että jokaiselle asiakkaalle kannattaa rakentaa omanlaista himmeliä, jonka toiminnan lopulta ymmärtää vain projektin toteuttanut asiantuntija. Ratkaisujen tulee pyrkiä selkeyteen ja sitä kautta myös ylläpitoon hyvällä elinkaarella, mutta samalla tarve palvelulle ja ratkaisulle tulee kuitenkin asiakkaan suusta. Osaava kumppani kykenee kuuntelemaan asiakasta ymmärtääkseen – ei niinkään vastatakseen. Ratkaisut tulevat kyllä ymmärryksen tuotteena. Asiakaslähtöisyys on aina tärkeässä roolissa ja avaintekijä onnistumiseen.

Hyvin tuotteistettu palvelu voi vastata asiakkaan tarpeeseen sellaisenaan. Toisaalta joskus pieni viilaus voi olla paikallaan, jos se nähdään tuottavan lisäarvoa. Esimerkiksi Magic Cloudilla tuotamme monitoroinnin ratkaisua. Usein asiakas saa lisäarvoa, kun ratkaisuun kyetään liittämään heidän sovelluskerroksen palveluita. Koemme, että palvelun idea on tuottaa juuri tämänkaltaista lisäarvoa ja sitä tulee kyetä räätälöimään tapauskohtaisesti. Niinpä emme ole rajanneet lisättäviä kokonaisuuksia esimerkiksi hinnoittelutekijäksi vaan tarjoamme sen normaalisti mahdollisuutena, joka voidaan hyödyntää tapauskohtaisesti.

  1. Private cloud vai julkipilvi – ei kaikki tarvitse olla saman katon alla

Keskustelu julkipilviratkaisujen hyödyistä ja tehokkuudesta on käynyt jo useamman vuoden kiivaana. Näin kotimaiseen ja omaan kapasiteettiin luottavana toimijana törmää usein kysymyksiin siitä, miten koemme julkipilven ja sen tuomat hyödyt. Mielestäni vertailu ja ratkaisujen pohtiminen on aina paikallaan, tosin liiallinen jumiutuminen tiettyyn teknologiaan tai alustaratkaisuun ei ole suotavaa. Mielestäni on olemassa selkeitä tarpeita ja ratkaisukokonaisuuksia, joissa private cloud -tyyppinen toteutus on syytä olla keskiössä, mutta yhtälailla julkipilven käyttö voi olla tietyissä tapauksissa tehokasta ja perusteltua. Uskonkin, että nykyaikainen alustakumppani kykenee kehittämään ratkaisujaan, joihin voidaan nitoa erilaisia alustapalveluita ja säilyttää tehokas ja käyttäjäystävällinen toiminta. Me Magic Cloudilla haluamme rakentaa toiminta-ajatuksen ja palvelut suuntaan, jossa hybridi- ja multicloud-palveluiden tuottaminen on ydinosaamistamme. Keskiössä on aina asiakkaan tarve ja ympäristön tehokkuus hallittavuudesta tinkimättä.

 

Kirjoittaja on Sakari Järvenpää, Magic Cloudin myyntipäällikkö, jonka missiona on tarjota aina asiakkaan kannalta paras mahdollinen pilviratkaisu. 

Olemme arvioineet Ukrainan sodan vaikutuksia palveluissamme
Olemme saaneet Kauppalehden Menestyjät-sertifikaatin jo kahdeksan vuotta peräkkäin!
#Pilvessä | NIS2-direktiivi tulee, oletko valmis?
#Pilvessä | NIS2-direktiivi tulee, oletko valmis?

#Pilvessä-podcastin toinen tuotantokausi jatkuu tauon jälkeen uusin jaksoin! Kauden neljättä jaksoa hostaa Micro Magicin Kimmo Haapavuori. Kimmon vieraaksi keskustelemaan tulevasta NIS2-direktiivistä ja sen tuomista muutoksista kyberturvallisuuden vaatimuksiin on...

<h6>Magic Cloud</h6>
Magic Cloud
MANAGED MAGIC CLOUD

Managed Cloud -palvelut kotimaisesta pilvestämme, jotta datanne on turvassa, pilviympäristö kustannustehokas ja tarpeisiin optimoitu.

YHTEYDET

Toimivat ja helposti hallittavat yhteydet ovat toiminnan edellytys. Jätä ne meidän huolehdittavaksi.

TIETOTURVA

Erilliset tietoturvapalvelumme vievät pilviympäristönne tietoturvan ylläpidon ja kehittämisen seuraavalle tasolle.

TÄSMÄISKUT

Täsmäiskuilla saatte asiantuntijan silmäparin pilven tärkeimpien osa-alueiden toimivuuteen.

AJANKOHTAISTA