Mikä on pilvinatiivi?

Pilvinatiivi sovellus on suunniteltu alusta asti pilvessä ajettavaksi. Aidosti pilvinatiivi sovellus on riippumaton alla olevasta infrastruktuurista ja minimoi infrastruktuurin hallintaan liittyvän operatiivisen työn.

Pilvinatiivi on ohjelmistolähestymistapa nykyaikaisten sovellusten rakentamiseen, käyttöönottoon ja hallintaan pilvilaskentaympäristöissä. Nykyaikaiset yritykset haluavat rakentaa erittäin skaalautuvia, joustavia ja hallittavia sovelluksia, jotka voidaan päivittää nopeasti vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Tätä varten he käyttävät nykyaikaisia ​​työkaluja ja tekniikoita, jotka luonnostaan ​​tukevat sovelluskehitystä pilvi-infrastruktuurissa. Nämä pilvipohjaiset teknologiat tukevat nopeita ja toistuvia muutoksia sovelluksiin vaikuttamatta palvelun toimittamiseen, mikä tarjoaa käyttöönottajille innovatiivisen kilpailuedun.

Pilvinatiivi (cloud native) kehittäminen perustuu ketterään toimintamalliin soveltaen BDD-sovelluskehitysprosessia (behavior-driven development). Rakennuspalikoina käytetään mikropalvelumallia, hyödyntäen palvelimetonta (esim. konttipohjaista) alustaa sekä DevOps-toimintamallia.


Pilvinatiivin merkitys

Pilvipohjaiset teknologiat antavat organisaatioille mahdollisuuden rakentaa ja ajaa skaalautuvia sovelluksia moderneissa ja dynaamisissa ympäristöissä, kuten julkisissa, yksityisissä ja hybridipilvissä. Esimerkkejä tästä lähestymistavasta ovat kontit, palveluverkot, mikropalvelut, muuttumaton infrastruktuuri ja deklaratiiviset API:t.

Nämä tekniikat mahdollistavat löyhästi kytketyt järjestelmät ja yhdessä vankan automaation kanssa järjestelmiin on mahdollista tehdä muutoksia vähäisellä vaivalla usein, ennustettavasti ja joustavasti. Pilviratkaisujen mahdollistama nopeus on merkittävin pilvinatiivin-kehittämiseen ajava voima. Sen ohella pilvinatiivien sovellusten kehittämistä tukee kustannustehokkuus ja tilaisuus erottautua kilpailijoista asiakaskokemuksella.

Organisaatiot saavat kilpailuetuja monin eri tavoin rakentaessaan pilvipohjaisia ​​ohjelmistosovelluksia. Pilvinatiivissa on kyse nopeudesta ja ketteryydestä. Liiketoimintajärjestelmät kehittyvät mahdollistavista liiketoimintaominaisuuksista strategisen muutoksen aseiksi, jotka nopeuttavat liiketoiminnan nopeutta ja kasvua.

Pilvinatiivin edut

Pilvinatiivi lisää tehokkuutta, sillä pilvipohjainen kehitys tuo mukanaan ketterät käytännöt, kuten DevOps ja jatkuvatoimitus (CD). Kehittäjät käyttävät automatisoituja työkaluja, pilvipalveluita ja modernia suunnittelukulttuuria rakentaakseen skaalautuvia sovelluksia nopeasti.

Pilvinatiivi vähentää myös kustannuksia, sillä pilvipohjaisen lähestymistavan avulla yritysten ei tarvitse investoida kalliiseen fyysisen infrastruktuurin hankintaan ja ylläpitoon. Tämä johtaa pitkän aikavälin säästöihin toimintamenoissa.

Pilvinatiivilla varmistetaan myös saatavuus, sillä pilvipohjaisen teknologian avulla yritykset voivat rakentaa kestäviä ja erittäin saatavilla olevia sovelluksia. Ominaisuuspäivitykset eivät aiheuta seisokkeja, ja yritykset voivat skaalata sovellusresursseja sesonkien aikana tarjotakseen positiivisen asiakaskokemuksen.

Magic Cloudin konttialustapalvelu

 

Konttiteknologia poistaa sovelluksen alustariippuvuuden, jotta sovellus voidaan rakentaa pilvinatiiviksi. Sen avulla sovellukset pystytään helposti siirtämään eri ympäristöihin ja alustoille. Samalla se antaa parempaa resurssitehokkuutta kuin virtuaalipalvelin ja vapauttaa ohjelmistokehittäjät infran parista takaisin koodaukseen. Me tarjoamme konteille tietoturvallisen kodin ja huolehdimme konttien ylläpidosta ja monitoroinnista.

Mullista tapasi tehdä CAD-suunnittelua.

 

CAD-virtualisointi eli CAD as a Service on askel kohti CAD-suunnittelun tulevaisuutta. Se parantaa suunnittelun tarvitsemaa skaalautuvuutta ja tuo kustannussäästöjä, sillä IT-osaamiseen ja laitehankintoihin kohdistettavia resursseja ei tarvita – me vastaamme niistä puolestanne.

CAD as a Service mahdollistaa sovelluksen käyttämisen skaalautuvasti: esimerkiksi suunnittelijoiden määrän vaihtuessa teidän ei tarvitse maksaa turhista lisensseistä tai käyttöä vaille jäävistä tehotyöasemista. Raskaampia malleja työstettäessä pilvipalvelu myös lisää kyseisen suunnittelijan käytössä olevaa laskentatehoa. Olipa kyseessä sitten 2D- tai raskas 3D- suunnittelu, pilvestä irtoaa aina juuri tarvittava määrä tehoa.

Magic Cloudin suorittaman CAD-virtualisoinnin avulla työntekoa voidaan tehostaa erillisellä renderöintikapasiteetilla, laitehankintojen kustannukset pienenevät, tietoturva paranee, alihankkijat on helppo liittää ympäristöön, suunnittelua voi toteuttaa paikasta ja laitteesta riippumatta ja käyttäjien määrän, tilantarpeen sekä grafiikkaprosessorin teho skaalautuva.

Hyötyisikö myös teidän yritys pilvinatiivista ympäristöstä?
Ota yhteyttä, niin selvitetään!


MANAGED MAGIC CLOUD

Managed Cloud -palvelut kotimaisesta pilvestämme, jotta datanne on turvassa, pilviympäristö kustannustehokas ja tarpeisiin optimoitu.

YHTEYDET

Toimivat ja helposti hallittavat yhteydet ovat toiminnan edellytys. Jätä ne meidän huolehdittavaksi.

TIETOTURVA

Erilliset tietoturvapalvelumme vievät pilviympäristönne tietoturvan ylläpidon ja kehittämisen seuraavalle tasolle.

TÄSMÄISKUT

Täsmäiskuilla saatte asiantuntijan silmäparin pilven tärkeimpien osa-alueiden toimivuuteen.

AJANKOHTAISTA