Magic Cloudin henkilöstö on sitoutuneempaa kuin IT-alalla keskimäärin

kirjoittaja | touko 23, 2023 | Cloudilaiset, Uutiset

Henkilöstömme on IT-alan muita yrityksiä sitoutuneempaa. Tämä nousi esille Elon toteuttamassa työyhteisökyselyssä. Sitoutuneisuutta mitattiin eNPS-kyselyllä, jossa Magic Cloudin tulos oli 44 alan keskiarvon ollessa 30.

Henkilöstön sitoutumis- ja suositteluhalukkuutta mittaavaan eNPS-tulokseen liittyy monia eri tekijöitä ja se kuvaa kokonaisvaltaista tunnetta. Tähän vaikuttavat esimerkiksi motivaatio, tasa-arvoisuus, oppimisen ja kehittymisen mahdollisuudet, tavoitteiden selkeys, työkuormitus sekä psykologinen turvallisuus.

Työyhteisön kulttuuri, vaikuttamisen mahdollisuus ja osaamisen kehittäminen ovat toistuvia teemoja, joita meillä työskentelevät henkilöt nostavat esille työtyytyväisyydessään. Magic Cloudilla pystytään hyvin vapaasti vaikuttamaan omaan roolinsa ja osaamisensa kehittämiseen. Tätä myös työyhteisön kulttuuri pyrkii tukemaan, jolloin jatkuvaan ja monipuoliseen kehittymiseen kannustetaan.

Meidän ihmisillämme on suuri vapaus kehittää omaa rooliaan ja vastuualuettaan haluamaansa suuntaan. Asiantuntijamme ovat valikoituneet alalle ja nimenomaan meille, jotta pääsevät jatkuvasti kehittymään. Erityisen vaikuttavaa kulttuurissamme on avuliaisuuden määrä eli meillä kysyjä ei jää pitkään odottelemaan vastausta. Tämä tukee erityisesti juniorimpien osaajiemme kehitystä ja pääsemistä mukaan yhteiseen tekemiseen, kertoo Magic Cloudin teknistä tiimiä vetävä Jarkko Kovala.

Yhteishenkemme lähtee yhteisestä tekemisestä, jossa kaikki tiimistä ja roolista riippumatta tekevät töitä samaan suuntaan. Rento tekemisen meininki ja välittämisen kulttuuri ovat läsnä arjessa. Toisia tuetaan ja apua saa aina tarvittaessa. Matala organisaatio tukee näitä asioita ja näkyy myös päätöksenteossa sekä vaikuttamismahdollisuutena.

Olemme tietoisesti pitäneet organisaation matalana eikä päätöksentekoa koskaan siirretä tarpeettomasti sieltä, missä työtä tehdään. Paras tieto ja paras idea voittaa titteleiden sijaan. Näin pidämme yhteistyön sujuvana meidän kesken, mutta myös asiakkaan suuntaan, kertoo Jarkko Kovala.

Haluamme tulevaisuudessakin säilyttää saman tekemisen meiningin ja työyhteisön kulttuurin, vaikka kasvua tapahtuu.Tällä nähdään suurta arvoa niin työntekijä- kuin asiakaskokemuksessa.

 

Magic Cloudin henkilöstöanti oli menestys: 62 % henkilöstöstä on nyt omistajia
IT:n pelastajat #Pilvessä | Miten keskitetty lokienhallinta rakennetaan?
Magic Cloudin vihreä sydän jatkaa sykkimistä
Magic Cloudin vihreä sydän jatkaa sykkimistä

  Me Magic Cloudilla välitämme aidosti ympäristöstä. Ympärillämme puhutaan yhä enemmän palvelinkeskusten roolista kokonaispäästöissä. Joidenkin arvioiden mukaan ne ovat verrattavissa lentoliikenteeseen. Tällä hetkellä noin 2% globaaleista CO2-päästöistä tulee...

<h6>Mari Asmala</h6>
Mari Asmala
Markkinointipäällikkö 045 110 2808 mari.asmala@magiccloud.fi