Markkinoinnin tietosuojaseloste

Magic Cloud Oy:n markkinointia ja verkkosivuston käyttöä koskevan rekisterin tietosuojaseloste

 

1  Yleistä

Magic Cloud Oy (jäljempänä ”Magic Cloud” tai ”Me”) on sitoutunut huolehtimaan sen hallussa olevien henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta. Tämä tietosuojaseloste soveltuu henkilötietoihin, joita keräämme tarjoamiimme palveluihin (jäljempänä ”Rekisteri”) liittyen. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan keräämiämme henkilötietoja ja niiden käsittelyä. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä antaa tukipalvelumme, support@magiccloud.fi.

Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Pyrimme käyttämään kohtuullisia keinoja ilmoittaaksemme sinulle mahdollisista muutoksista ja niiden vaikutuksista hyvissä ajoin etukäteen. Kehotammekin sinua tarkastamaan tämän tietosuojaselosteen aina saatuasi tiedon sitä koskevista muutoksista. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 14.10.2020.

2 Rekisterinpitäjä

Nimi:       Magic Cloud Oy

Osoite:    Hallituskatu 8A

33200 Tampere

Puhelin:   010 328 4700

Email:     myynti@magiccloud.fi

Y-tunnus: 2483428-8

3 Kenen henkilötietoja keräämme?

Käsittelemme Rekisterissä yhteistyökumppaneidemme edustajien, potentiaalisten asiakkaidemme sekä muiden vastaavien tahojen yhteyshenkilöiden (ns. intressiryhmät) (jäljempänä myös ”Sinä”) henkilötietoja.

4 Minkä tyyppisiä henkilötietoja keräämme?

Käsittelemme Rekisterissä seuraavia yhteistyökumppaneidemme edustajia sekä potentiaalisten asiakkaidemme yhteyshenkilöitä koskevia henkilötietoja:

 • nimesi;
 • edustamasi yritys;
 • asemasi edustamassasi yrityksessä;
 • yhteystietosi (sähköpostiosoite ja puhelinnumero);
 • edustamasi yrityksen postiosoite ja sijaintivaltio;
 • yhteystietosi sosiaalisessa mediassa; ja
 • sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tietosi (esim. uutiskirjeen tilaus);
 • rekisterinpitäjän palvelimelle tallentuneet tekniset tiedot (esim. IP-osoite, selain, selainversio);
 • tiedot toiminnastasi Magic Cloudin verkkopalveluissa (esim. täyttämäsi lomakkeet ja niihin syötetyt tiedot, klikatut linkit ja aineistojen lataukset).

5 Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään?

Keräämme henkilötietoja Magic Cloudin rekisteröityjen oman toiminnan kautta, rekisteröidyiltä itseltään sekä julkisista internet-tietolähteistä ja kaupallisista yritysrekistereistä.

6 Henkilötietojesi käsittelyn peruste, käyttötarkoitukset ja vaikutukset

Henkilötietojesi käsittelyn peruste on alla mainittuihin käyttötarkoituksiimme perustuva oikeutettu etumme.

Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoituksena on rekisteröidyn edustaman yrityksen ja Magic Cloudin välisen markkinointiviestinnät toteuttaminen. Henkilötietojesi käsittelyllä ei ole osaltasi muita vaikutuksia.

Emme jatkokäsittele henkilötietojasi muihin kuin tässä selosteessa todettuihin tarkoituksiin.

7 Henkilötietojesi säännönmukaiset luovutukset

Käytämme kolmansien osapuolten palveluja henkilötietojen käsittelemiseen ja säilyttämiseen. Tietoja voidaan luovuttaa alihankkijoille silloin, kun ne osallistuvat tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen. Kolmannet osapuolet toimivat henkilötietojen käsittelijöinä, joilla on oikeus käsitellä tällaisia tietoja ainoastaan sovittujen palveluiden edellyttämässä laajuudessa.

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön edellyttämin tavoin.

Voimme siirtää henkilötietojasi Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ainoas-taan lain mukaisella perusteella.

8 Henkilötietojen säilyttämisen periaatteet

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen tarkoituksissa, joita varten ne on kerätty. Sen jälkeen henkilötiedot poistetaan tai tehdään nimettömiksi.

9 Rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;
 • saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojesi poistamista;
 • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etumme;
 • saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille, käsittelemme kyseisiä henkilötietoja sopimuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
 • vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

Sinun tulee esittää yllä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntösi meille tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

10 Rekisterin suojauksen periaatteet

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta.

Mahdollinen asiakkaan henkilötietoa koskeva manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, johon on rajoitettu pääsy. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.

Muun kuin manuaalisen aineiston osalta Magic Cloud on toteuttanut tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet asiakkaan henkilötietojen suojaamiseksi luvattomalta tietojen käyttämiseltä tai tietojen tuhoutumiselta. Asiakkaalle tarjotusta palvelusta riippuen Magic Cloudin teknisestä ylläpidosta vastaavalla henkilökunnalla saattaa olla pääsy palveluihin liitettyjen henkilöiden henkilötietojen tarkastelemiseen esimerkiksi helpdesk-toiminnan yhteydessä. Magic Cloudin henkilökunta on allekirjoittanut erillisen tietosuojasopimusliitteen. Henkilöstön oikeudet ja valtuudet palveluiden tuottamisessa käytettävissä tietojärjestelmissä rajataan työtehtävien laajuus huomioon ottaen ja järjestelmiin pääsyä hallitaan kohdennettujen käyttöoikeuksien kautta.

11 Yhteydenotot

Kaikki yllä mainittujen oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse asiakaspalveluumme osoitteeseen myynti@magiccloud.fi. Voit myös ottaa yhteyttä verkkosivustomme palautelomakkeen kautta, henkilökohtaisesti toimipisteissämme tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Magic Cloud Oy

Hallituskatu 8A

33200 Tampere

MANAGED MAGIC CLOUD

Managed Cloud -palvelut kotimaisesta pilvestämme, jotta datanne on turvassa, pilviympäristö kustannustehokas ja tarpeisiin optimoitu.

YHTEYDET

Toimivat ja helposti hallittavat yhteydet ovat toiminnan edellytys. Jätä ne meidän huolehdittavaksi.

TIETOTURVA

Erilliset tietoturvapalvelumme vievät pilviympäristönne tietoturvan ylläpidon ja kehittämisen seuraavalle tasolle.

TÄSMÄISKUT

Täsmäiskuilla saatte asiantuntijan silmäparin pilven tärkeimpien osa-alueiden toimivuuteen.

AJANKOHTAISTA