Miten konttiteknologia eroaa virtuaalipalvelimista?

Ennen kuin ohjelma tai sovellus voidaan ajaa, tarvitsee koodi erilaisia kirjastoja, lisäosia ja asetuksia. Virtuaalipalvelimet tarjoavat lähtökohtaisesti kaiken, mitä koodin ajaminen tarvitsee, mutta ne sisältävät myös paljon sellaista, mitä ohjelma ei tarvitse. Konttiteknologia taas mahdollistaa asioita, joihin virtuaalipalvelin ei taivu. Kiinnostus konttiteknologiaa kohtaan on noussut viime vuosien aikana ja se on löytänyt paikkansa ohjelmistokehittäjien suosiossa. Kokemuksemme mukaan toiset vannovat konttiteknologian nimeen kun taas toiset pitävät virtuaalipalvelimien käyttöä parhaana ratkaisuna. Tässä kirjoituksessa tuodaan esille, miten konttiteknologia eroaa virtuaalipalvelimesta.

Konttiteknologian ja virtuaalipalvelimen keskeisimmät erot:

  1. Laadukas kontti voi olla jopa 100 kertaa pienempi kuin virtuaalipalvelin. Merkittävä kokoero nopeuttaa ohjelman siirtoa, kun siirrossa ei liiku myös ohjelman kannalta tarpeetonta sisältöä.
  2. Virtuaalipalvelimesta poiketen kontti tarjoaa standardoidun ympäristön. Standardoidun ympäristön ansiosta ohjelma voidaan siirtää sellaisenaan esimerkiksi koneelta pilveen tai konesalista toiseen ilman, että ohjelmaa tarvitsee kääntää, muokata ja pakata uuden alustan mukaiseksi.
  3. Standardoitu ympäristö helpottaa myös automaatiota, jolloin kontin ja kontin kautta toimivan sovelluksen ylläpitoon ja käsittelyyn tarvittava manuaalinen työmäärä pienenee.
  4. Kontti on myös virtuaalipalvelinta resurssitehokkaampi. Kontti käyttää virtuaalipalvelimesta poiketen vain sen päälle rakennetun sovelluksen tai ohjelmiston kannalta pakollisia komponentteja. Tämä saattaa tarkoittaa huomattavasti vähemmän käyttöön tarvittavia resursseja, kuin mitä sama sovellus vaatisi virtuaalipalvelimella ajettuna.
  5. Kontit jakavat käyttöjärjestelmän, toisin kuin virtuaalipalvelimet, joissa jokaisella palvelimella on oma käyttöjärjestelmänsä.

Konttiteknologia on erityisesti ohjelmistokehitykseen keskittyvässä työskentelyssä toimiva teknologia. Oletpa alkamassa kirjoittamaan täysin uutta sovellusta, kehittämään sovellusta mikropalveluiden varaan tai haluat ketteröittää vanhan sovelluksen kehittämistä, on kontti hyvä ratkaisu.

 

Microsoft 365 -nimissä lähetetään huijaussähköposteja
Meillä syksy lähti käyntiin pikkujouluilla!