Support: 010 328 4700

Försäljning: 010 328 4701

Kontaktuppgifter

Team bakom molnet

FÖRSÄLJNING

010 328 4701

TEKNISK SUPPORT

010 328 4700

FÖRSÄLJNING

010 328 4701

TEKNISK SUPPORT

010 328 4700

Eelis Nyrhilä

Försäljningschef

Kari Päivärinta

Utvecklingschef

Mari Asmala

Marknadsföringschef

Sami Leppänen

Servicechef/ molntjänstarkitekt

Matti Väisänen

Lösningsarkitekt

Juuso Mehtälä

Lösningsarkitekt

Tuomo Kuure

System specialist

Jani Kivelä

Teknisk specialist

Mikael Murto

Teknisk specialist

Nelli Haapaniemi

Teknisk specialist

Tillsammans hittar vi rätt lösningar.

Tillsammans hittar vi rätt lösningar.

Kontakta oss


Magic
Cloud
Oy

Magic Cloud oy

Hallituskatu 8
FI-33200 TAMPERE
FO-nummer: 2483428-8
010 328 4700
customerservice@magiccloud.fi

FÖRSÄLJNING

TEKNISK SUPPORT

FAKTURERINGSADRESS

Magic Cloud Oy
24834288
PL 100
80020 Kollektor Scan

Nätfaktura:

24834288@scan.netvisor.fi

(Bara PDF-form!)

E-FAKTURA

Magic Cloud Oy
E-fakturaadress: 003724834288
Operatör: Maventa (003721291126)

Operator ID: DABAFIHH