70-85 %

AI-projekteista kaatuu saavuttamatta niille asetettuja tavoitteita.

47 %

AI-projekteista ei koskaan päädy kokeilusta tuotantoon.

🚀 AI:n hyödyntäminen ja projektit lisääntyvät, mutta kustannukset karkaavat? Syökö projektin kustannukset liiketoimintahyödyt?

🚀 Liiketoimintahyötyjä ja tuloksia odotetaan nopeasti, mutta suoritus ei vastaa odotuksia?

🚀 Miten varmistua datan suojauksesta ja tietoturvasta?

🚀 Miten löytää tarvittava osaaminen ja työkalut AI:n hyödyntämiseen?

Matka jatkuvaan ja kannattavaan AI-ratkaisuun alkaa tästä!

 

Kaiken AI-hypetyksen keskellä voi olla vaikea saada kiinni siitä, mitä AI käytännössä tarkoittaa ja miten sitä voi hyödyntää liiketoiminnassa. Tämän lisäksi monet vasta pilotoivat AI-ratkaisuja, mutta niiden saaminen jatkuviksi ja kannattaviksi on haastavaa. Tältä sivulta löydät polun, jolla onnistunut AI-matka on askeleen lähempänä.

 

Keksi idea

Kaiken lähtökohta on oma liiketoimintasi, jota haluat tekoälyn avulla kehittää. Haluatko tehostaa toimintaa vai tarjota parempia tai aivan uusia palveluita tai tuotteita? Priorisoi ideat niiden toteuttamisen vaikeuden ja liiketoiminnallisen vaikuttavuuden perusteella. Kannattaa aloittaa helpoimmasta päästä tai pilkkoa isompi projekti pienempiin osiin, jotta kehityssykli pysyy lyhyenä ja pääset nopeasti näkemään synnyttääkö lähestymistapa tuloksia.

Varmista laaja osaaminen

Onnistuneeseen AI-projektiin tarvitset hyvin monipuolista osaamista. Siihen tarvitaan ymmärrystä liiketoiminnasta, AI-teknologia- ja devausosaamista ohjelmistokehitykseen sekä datatieteilijöitä datan keräämiseen ja jalostamiseen. Näiden lisäksi välttämätöntä on riittävä osaaminen tietojenkäsittely-ympäristöjen, jotka ovat tyypillisesti pilvialustoja, rakentamiseen ja hallintaan. Oikeilla kumppanivalinnoilla onnistut osaamisen laajentamisessa.

 

HUolehdi AI-ympäristöstä

AI-tekeminen ei pääty sovelluksen käyttöönottoon, vaan ratkaisua on ylläpidettävä koko sen elinkaaren ajan. Tarvitset riittävän osaamisen ja oikeat työkalut rakennetun teknologiapinon jatkuvaan ylläpitoon. Huomioi kokonaisuuden ylläpidettävyys jo suunnitteluvaiheessa. AI-mallin toiminta tyypillisesti heikkenee ajan myötä, joten mallia pitää hienosäätää ja kouluttaa uudella datalla. Joskus malli on rakennettava alusta asti uudestaan.

Tee kestäviä teknologiavalintoja

Varmista, että et sido itseäsi alkuvaiheessa teknisiin valintoihin, joista tulee myöhemmin esteitä tekoälyn hyödyntämiseen. Esteeksi voivat muodostua esimerkiksi ympäristön riittämätön joustavuus kapasiteetin suhteen tai tietojenkäsittelyn aiheuttamat liialliset kustannukset.  Arkkitehtuuri-, alusta- ja työkaluvalinnat vaikuttavat siihen, miten näitä kuluja voi ennakoida ja hallita. Tee valintoja, jotka jättävät vaihtoehtoja tulevaisuuden ratkaisujen suhteen.

Huolehdi datan laadukkuudesta

Käytössäsi on oltava riittävästi dataa ja sen on oltava laadukasta. Mikäli tarkoitukseen soveltuvaa dataa ei vielä ole, sinun on varauduttava siihen, että sen kerääminen ja jalostaminen vie aikaa. Data on myös saatava tekoälyn käyttöön, jolloin sinun on huomioitava sopimukselliset ja juridiset rajoitukset datasi säilytykselle ja käsittelylle. Virheet saattavat pahimmilllaan kaataa yrityksesi esimerkiksi tietovuodon aiheuttamien mainehaittojen seurauksena.

Huolehdi tietoturvasta

Minkälaista dataa AI-mallit hyödyntävät? Miten huolehdit datan suojaamisesta ja tietoturvasta? AI-mallien käyttämä data voi olla hyvinkin liiketoimintakriittistä, jolloin datan suojaus ja tietoturvan huomioiminen alustatasolta lähtien on tärkeää. Varmista tietoturvan toteutuminen huomioimalla datan sijainti ja tietoturvallisten käytäntöjen toteutuminen jo heti projektin alkuvaiheessa. 

Matkasuunnitelma

Emme ole data scientistejä, mutta luomme parhaan pohjan AI-ratkaisuun.

Tarjoamme parhaan mahdollisen ympäristön AI-projektillesi, jotta se vastaa tavoitteitanne ja tekee AI-ratkaisusta kannattavan. Kokoamme komponentit tarpeesi mukaan ja rakennamme sopivat skenaariot. Huippuasiantuntijamme ovat apunasi.

Me emme ole data scientisteja. Siksi meillä on kumppaniverkosto, jonka kautta pystymme tarjoamaan AI-osaamista tarvittaessa laajemmin.

Varaa tunnin ilmainen sparraus ja lähdetään matkalle yhdessä!
Tunnin ilmaisessa sparrauksessa käymme läpi tavoitteesi ja mitä hyötyjä halutaan saavuttaa. Tuomme ideoita ja näkemystä siihen, miten päästään alkuun ja mitä teknologiavalintoja kannattaa tehdä.

Kalle Saarinen

Myyntipäällikkö

Yhteistyössä
Lue lisää

Luomme AI-projektin onnistumiselle hyvän pohjan.

Kun teet projektisi kanssamme, sinun ei tarvitse huolehtia siitä, missä AI pyörii. Huolehdimme, että et maalaa itseäsi nurkkaan alustavalintojen tai alusta-arkkitehtuurin kanssa. Mikä parasta? Tiedät etukäteen, mitä projektisi vaatima alusta tulee maksamaan. Tiimimme huolehtii AI-ympäristöstä puolestasi ja saat tueksesi tarvittavan infra- ja devausosaamisen.
MANAGED MAGIC CLOUD

Managed Cloud -palvelut kotimaisesta pilvestämme, jotta datanne on turvassa, pilviympäristö kustannustehokas ja tarpeisiin optimoitu.

YHTEYDET

Toimivat ja helposti hallittavat yhteydet ovat toiminnan edellytys. Jätä ne meidän huolehdittavaksi.

TIETOTURVA

Erilliset tietoturvapalvelumme vievät pilviympäristönne tietoturvan ylläpidon ja kehittämisen seuraavalle tasolle.

TÄSMÄISKUT

Täsmäiskuilla saatte asiantuntijan silmäparin pilven tärkeimpien osa-alueiden toimivuuteen.

AJANKOHTAISTA