Ennakoi tulevaa ja saavuta säästöjä optimoimalla pilvipalveluiden kustannuksia

kirjoittaja | tammi 2, 2023 | Blogi, Kustannukset

Pilvipalveluiden kustannusten optimoinnilla palvelun käytettävyys paranee, kyky ennakoida ja suunnitella tulevaa kehittyy ja kustannuksissa saavutetaan säästöjä.

 

Pilvipalvelun kustannusten optimoinnilla maksat vain siitä mitä käytät. Koska monella tavalla voidaan näennäisesti saavuttaa sama asia, optimoinnin avulla kuhunkin tarpeeseen käytetään aina optimaalisinta palvelua. Se antaa mahdollisuuden yhdistellä parhaita käytäntöjä ja toimijoita, sillä yksi toimittaja ei välttämättä ole aina paras mahdollinen kaikissa asioissa eikä pyörää kannata keksiä aina uudestaan.

Pilvipalveluita voidaan optimoida analysoimalla nykyistä käyttöä ja toteutusta, mikäli nämä palvelut ovat jo käytössä. Nykyinen käyttö saattaa muuttua merkittävästikin tulevaisuudessa, esimerkiksi palvelun testausvaiheessa käyttö voi olla pientä, mutta käyttöönoton jälkeen käyttö voi kasvaa valtavasti. Käytön kehittyminen tulisi pystyä ennakoimaan, jotta voidaan ymmärtää mitkä kustannuskomponentit ovat oleellisia ja kuinka resurssit käytettäisiin merkityksellisten asioiden optimointiin. Käytön kehittyminen olisi hyvä ennakoida myös siitä näkökulmasta, että toisinaan sitoutumalla johonkin tiettyyn käyttöön tietyksi ajaksi voidaan kyseessä olevan palvelun hinnasta saada merkittävää säästöä. Kyse ei ole pelkästään kolmannen osapuolen pilvipalvelun optimoinnista, vaan kyse on usein myös pilvipalvelun käytön optimoinnista ja ohjelmistoyrityksen näkökulmasta oman ohjelmiston kehittämisestä.

Pilvipalvelun optimoinnilla voidaan saavuttaa useita hyötyjä. Ilman optimointia kustannukset ovat yleensä suuremmat, lisäksi ennakoimattomat kustannukset ovat todennäköisempiä, sillä ymmärrys pilvipalveluista on vajavainen ja näin ollen kyky ennakoida ja suunnitella tulevaa on huonompi. Toiseksi ilman optimointia palvelun käytettävyyteen voi liittyä ongelmia kuten odottamattomia katkoja tai hetkellisiä hidastumisia, jotka voi johtua esimerkiksi tiettyyn toimintoon kohdistuvasta ruuhkasta tiettynä aikana kuusta. Pilvipaleluiden optimoinnin avulla mahdolliset ongelmat vähenevät ja poistuvat jopa kokonaan. Kolmanneksi optimoinnin avulla palvelun käytettävyys paranee sekä palvelun käyttö nopeutuu.

Optimoimattomat kustannukset pystytään tunnistamaan analysoimalla valittuja palveluita. Yksinkertaisimmillaan analysointi voidaan tehdä vertailemalla hintoja, mutta analysoimalla sitä ovatko kyseiset palvelut tehokkaassa käytössä, vai tyhjäkäynnillä tai onko palvelulle valittu oikeat palvelutasot, saadaan tarkempaa kuvaa siitä mitkä kustannukset ovat optimoimattomia. Myös tutustumalla parhaisiin käytäntöihin ja oppimalla siitä miten muut ovat vastaavia asioita toteuttaneet, pystytään optimoimattomia kustannuksia tunnistamaan.

Pilvipalveluiden kustannusten optimointi olisi hyvä suorittaa, mikäli optimointia ei ole koskaan tehty. Optimointi olisi hyvä tehdä myös silloin kun palveluun tai siihen liittyen tapahtuu suurempia muutoksia. Säännöllinen aika ajoin tehtävä optimointi takaa ennakoitavuuden, säästöjä kustannuksissa ja parhaan mahdollisen käytettävyyden.

Blogin on kirjoittanut toimitusjohtajamme Timo Haapavuori

Taianomaista joulua – kiitos tähtihetkistä tänäkin vuonna
Miksi IT-budjetointi menee aina pieleen?
#Pilvessä | NIS2-direktiivi tulee, oletko valmis?
#Pilvessä | NIS2-direktiivi tulee, oletko valmis?

#Pilvessä-podcastin toinen tuotantokausi jatkuu tauon jälkeen uusin jaksoin! Kauden neljättä jaksoa hostaa Micro Magicin Kimmo Haapavuori. Kimmon vieraaksi keskustelemaan tulevasta NIS2-direktiivistä ja sen tuomista muutoksista kyberturvallisuuden vaatimuksiin on...

<h6>Timo Haapavuori</h6>
Timo Haapavuori
MANAGED MAGIC CLOUD

Managed Cloud -palvelut kotimaisesta pilvestämme, jotta datanne on turvassa, pilviympäristö kustannustehokas ja tarpeisiin optimoitu.

YHTEYDET

Toimivat ja helposti hallittavat yhteydet ovat toiminnan edellytys. Jätä ne meidän huolehdittavaksi.

TIETOTURVA

Erilliset tietoturvapalvelumme vievät pilviympäristönne tietoturvan ylläpidon ja kehittämisen seuraavalle tasolle.

TÄSMÄISKUT

Täsmäiskuilla saatte asiantuntijan silmäparin pilven tärkeimpien osa-alueiden toimivuuteen.

AJANKOHTAISTA