Ennakoi tulevaa ja saavuta säästöjä optimoimalla pilvipalveluiden kustannuksia

kirjoittaja | tammi 2, 2023 | Blogi, Kustannukset

Pilvipalveluiden kustannusten optimoinnilla palvelun käytettävyys paranee, kyky ennakoida ja suunnitella tulevaa kehittyy ja kustannuksissa saavutetaan säästöjä.

 

Pilvipalvelun kustannusten optimoinnilla maksat vain siitä mitä käytät. Koska monella tavalla voidaan näennäisesti saavuttaa sama asia, optimoinnin avulla kuhunkin tarpeeseen käytetään aina optimaalisinta palvelua. Se antaa mahdollisuuden yhdistellä parhaita käytäntöjä ja toimijoita, sillä yksi toimittaja ei välttämättä ole aina paras mahdollinen kaikissa asioissa eikä pyörää kannata keksiä aina uudestaan.

Pilvipalveluita voidaan optimoida analysoimalla nykyistä käyttöä ja toteutusta, mikäli nämä palvelut ovat jo käytössä. Nykyinen käyttö saattaa muuttua merkittävästikin tulevaisuudessa, esimerkiksi palvelun testausvaiheessa käyttö voi olla pientä, mutta käyttöönoton jälkeen käyttö voi kasvaa valtavasti. Käytön kehittyminen tulisi pystyä ennakoimaan, jotta voidaan ymmärtää mitkä kustannuskomponentit ovat oleellisia ja kuinka resurssit käytettäisiin merkityksellisten asioiden optimointiin. Käytön kehittyminen olisi hyvä ennakoida myös siitä näkökulmasta, että toisinaan sitoutumalla johonkin tiettyyn käyttöön tietyksi ajaksi voidaan kyseessä olevan palvelun hinnasta saada merkittävää säästöä. Kyse ei ole pelkästään kolmannen osapuolen pilvipalvelun optimoinnista, vaan kyse on usein myös pilvipalvelun käytön optimoinnista ja ohjelmistoyrityksen näkökulmasta oman ohjelmiston kehittämisestä.

Pilvipalvelun optimoinnilla voidaan saavuttaa useita hyötyjä. Ilman optimointia kustannukset ovat yleensä suuremmat, lisäksi ennakoimattomat kustannukset ovat todennäköisempiä, sillä ymmärrys pilvipalveluista on vajavainen ja näin ollen kyky ennakoida ja suunnitella tulevaa on huonompi. Toiseksi ilman optimointia palvelun käytettävyyteen voi liittyä ongelmia kuten odottamattomia katkoja tai hetkellisiä hidastumisia, jotka voi johtua esimerkiksi tiettyyn toimintoon kohdistuvasta ruuhkasta tiettynä aikana kuusta. Pilvipaleluiden optimoinnin avulla mahdolliset ongelmat vähenevät ja poistuvat jopa kokonaan. Kolmanneksi optimoinnin avulla palvelun käytettävyys paranee sekä palvelun käyttö nopeutuu.

Optimoimattomat kustannukset pystytään tunnistamaan analysoimalla valittuja palveluita. Yksinkertaisimmillaan analysointi voidaan tehdä vertailemalla hintoja, mutta analysoimalla sitä ovatko kyseiset palvelut tehokkaassa käytössä, vai tyhjäkäynnillä tai onko palvelulle valittu oikeat palvelutasot, saadaan tarkempaa kuvaa siitä mitkä kustannukset ovat optimoimattomia. Myös tutustumalla parhaisiin käytäntöihin ja oppimalla siitä miten muut ovat vastaavia asioita toteuttaneet, pystytään optimoimattomia kustannuksia tunnistamaan.

Pilvipalveluiden kustannusten optimointi olisi hyvä suorittaa, mikäli optimointia ei ole koskaan tehty. Optimointi olisi hyvä tehdä myös silloin kun palveluun tai siihen liittyen tapahtuu suurempia muutoksia. Säännöllinen aika ajoin tehtävä optimointi takaa ennakoitavuuden, säästöjä kustannuksissa ja parhaan mahdollisen käytettävyyden.

Blogin on kirjoittanut toimitusjohtajamme Timo Haapavuori

Taianomaista joulua – kiitos tähtihetkistä tänäkin vuonna
Miksi IT-budjetointi menee aina pieleen?
#Pilvessä | Tekoäly – hypestä liiketoimintahyödyksi
#Pilvessä | Tekoäly – hypestä liiketoimintahyödyksi

Tässä jaksossa Timo Haapavuoren vieraana on Fujitsun Senior Sales Lead Samuli Kunttu ja luvassa on keskustelua tekoälystä. Missä vaiheessa yritykset menevät erilaisten tekoälysovellutusten kanssa? Miten taklata tekoälyratkaisuihin liitettävät merkittävät kustannukset?...

Miksi AI ei muutu hypestä liiketoimintahyödyksi?
Miksi AI ei muutu hypestä liiketoimintahyödyksi?

Viime ajat AI eli tekoäly on ollut meidän kaikkien huulilla. AI on varmasti tämän hetken merkittävin hype, jonka perässä ja nimissä haaveillaan, suunnitellaan ja tehdään projekteja, joilla pyritään kehittämään yritysten liiketoimintaa. Hetki sitten vielä tuntematon...

#Pilvessä | Energiatehokkaiden ohjelmistojen murros
#Pilvessä | Energiatehokkaiden ohjelmistojen murros

Uusi tuotantokausi starttaa ja paluun podcastin co-hostaajaksi tekee Kimmo Haapavuori. Kimmon vieraaksi on saapunut AtoZin toimitusjohtaja Mikko Leinonen.  Tässä jaksossa pureudutaan ohjelmistojen energiatehokkuuteen ja keskustellaan sen merkityksestä niin kuluttajan,...

<h6>Timo Haapavuori</h6>
Timo Haapavuori