Myynti: 010 328 4701 | Tekninen tuki: 010 328 4709


Mari Asmala

Paranna alihankkijayhteistyön tietoturvallisuutta CAD-virtualisoinnilla

8.5.2020 | CAD, CAD as a Service, CAD pilvessä, CAD-suunnittelu, CAD-virtualisointi, pilvipalvelu, tietoturva,

Cad virtualisointi2

CAD-virtualisointi muuttaa CAD-suunnittelun paikasta ja ajasta riippumattomaksi. Kun ohjelmia käytetään suoraan pilvestä, myös alihankkijat pääsevät helposti ympäristöön ja käsiksi malleihin. Pilveen virtualisoiduilla CAD-ohjelmilla saavutetaan uusia mahdollisuuksia alihankkijayhteistyön tietoturvallisuuden parantamiseksi.

Kun CAD-ohjelmia käytetään pilvestä, sijaitsevat ne asiakkaan omilla tiedostopalvelimilla tai valitun palveluntarjoajan palvelimella. Alihankkijat pystyvät tällä tavalla käyttämään malleja samassa ympäristössä ja alihankkijoiden oikeuksia pystytään määrittelemään käyttäjätasolla tarpeen mukaan. Oikeuksien määrittelyllä pystytään vaikuttamaan merkittävästi tietoturvallisuuteen, kun mallien käyttöä ja latauksia pystytään valvomaan. CAD-virtualisointi mahdollistaa alihankkijayhteistyön tietoturvallisuuden parantamisen esimerkiksi seuraavilla toimenpiteillä:

  • Käyttäjän oikeuksia rajoittamalla voidaan estää mallien lataaminen omalle koneelle tai tulostaminen ympäristöstä. Näin varmistutaan siitä, että mallit säilyvät siellä missä niiden pitääkin.
  • Verkko-oikeuksilla pystytään rajoittamaan sitä, että tarvittaessa ympäristöstä ei päästä ulkoverkkoon eikä sen myötä päästä käyttämään tiedostonsiirtopalveluita.

Käyttäjäoikeuksien rajoittamista pystytään tapauskohtaisesti määrittelemään, jotta se palvelee yrityksen omia tarpeita. Tietoturvaa parantaa myös se, että CAD-virtualisoinnilla kaikki mallit säilyvät turvallisessa pilvessä, eivätkä suojaamattomissa tehotyöasemissa.

Lue lisää CAD-virtualisoinnista!

DSCN7068

Mari Asmala

Markkinointipäällikkö 045 110 2808 mari.asmala@magiccloud.fi