Ikaalisten kaupunki

Asiakaskokemuksia | Managed Magic Cloud

Magic Cloud toimii proaktiivisesti ja olemme saaneet hyviä, kustannustehokkaita kehitysehdotuksia.

– Mika Lehtonen, tietojärjestelmäasiantuntija

Ikaalisten kaupungin ja Magic Cloudin yhteistyö erilaisten palveluiden osalta on kestänyt jo vuosia. Nykyinen yhteistyömalli on kuitenkin muotoutunut vuodesta 2021 alkaen. Ikaalisten kaupungin oma palvelininfra oli vanhenemassa ja tietoturvavaatimukset asettivat sille edellytyksiä. Lisäksi Ikaalisten kaupungin oman IT:n työaika oli kannattavampaa käyttää muihin töihin kuin infran ylläpitämiseen.

Magic Cloudin kanssa toteutettiin pilvistrategia, jossa arvioitiin infran nykytilaa ja priorisoitiin kehitystarpeita. Strategian kartoituksen pohjalta lähdettiin uudistamaan palvelininfraa siirtämällä se on-premise-ympäristöstä Magic Cloudin pilvipalveluun.

Siirtoprojekti sujui todella hyvin. Ennalta arvaamattomia asioita näissä tulee, mutta Magic Cloudin ihmiset osasivat hyvin ratkoa vastaan tulleita haasteita, kertoo Ikaalisten kaupungin tietojärjestelmäasiantuntija Mika Lehtonen.

Työaikaa jää muuhun ja palvelininfrasta huolehtivat nyt osaavat asiantuntijat.

 

Yhteistyö on vapauttanut Ikaalisten kaupungin oman IT:n työaikaa varmistuksista ja palvelininfran ylläpitämisestä. Näin he voivat keskittyä ja panostaa hyvin toimivaan käyttäjätukeen, josta arki pääsääntöisesti koostuu.

Tämän lisäksi ympäristön toimintavarmuus on parantunut ja osaamisen ylläpitäminen sekä kehittäminen infran osalta on siirtynyt pois omalta IT:ltä. Nyt siitä huolehtivat asiantuntijat, joille infra ja sen osalta osaamisen kehittäminen on arkea.

Yhteistyö on sujunut hyvin. Oikeastaan paremmaksi sitä ei voi saada. Toiminta on luotettavaa, päivästä toiseen, ja se jos mikä antaa mielenrauhaa, kuvailee Mika Lehtonen.

Proaktiivisuus ja nopea reagointi ovat harvinaista herkkua.

 

Erityisenä nostona Mika Lehtonen haluaa korostaa proaktiivisuutta ja nopeaa reagointia. Tätä ei monelta kumppanilta saa ja siksi se onkin harvinaista herkkua.

Magic Cloud toimii proaktiivisesti ja olemme saaneet hyviä, kustannustehokkaita kehitysehdotuksia. Reagointi on aina nopeaa ja ongelmiin tartutaan aidolla halulla ratkaista niitä.

Yhteistyön tulevaisuus näyttää hyvältä. Ympäristöä viedään yhdessä eteenpäin: tutkitaan ja kartoitetaan kehitystöitä.

 

Ikaalisten kaupunki

Ikaalisten kaupunki on noin 7000 asukkaan idyllinen koulutus-, matkailu- ja kulttuurikaupunki. Ikaalisten Kaupunki tunnetaan mm. Sata-Häme Soi –juhlista, Ikaalisten Kylpylästä sekä vanhasta kauppalasta, jota on kutsuttu Suomen pienimmäksi, vanhimmaksi ja kauneimmaksi kauppalaksi.

 

MANAGED MAGIC CLOUD

Managed Cloud -palvelut kotimaisesta pilvestämme, jotta datanne on turvassa, pilviympäristö kustannustehokas ja tarpeisiin optimoitu.

YHTEYDET

Toimivat ja helposti hallittavat yhteydet ovat toiminnan edellytys. Jätä ne meidän huolehdittavaksi.

TIETOTURVA

Erilliset tietoturvapalvelumme vievät pilviympäristönne tietoturvan ylläpidon ja kehittämisen seuraavalle tasolle.

TÄSMÄISKUT

Täsmäiskuilla saatte asiantuntijan silmäparin pilven tärkeimpien osa-alueiden toimivuuteen.

AJANKOHTAISTA