CADMATIC

Asiakaskokemuksia | CAD-virtualisointi | Citrix | Managed Magic Cloud

CAD-ohjelmisto pilvipalveluna on tulevaisuuden CAD-suunnittelua.

”CAD-virtualisointi mahdollistaa CAD-ohjelmistojen saavutettavuuden ja suunnittelun missä tahansa päätelaitteesta ja käyttöjärjestelmästä riippumatta.”

– Timo Riisiö, Customer Service Director

CAD-ohjelmistot pilvestä opiskelijoiden käsien ulottuville mistä tahansa 

 

Magic Cloudin ja CADMATICin yhteistyönä mahdollistimme opiskelijoille virtualisoitujen CAD-ohjelmistojen käytön tämänkin vuoden TAMKin suunnittelukoulutuksessa. Magic Cloud on ollut CAD-virtualisoinnin toimittajana kolmessa CADMATICin ja TAMKin opiskelijaprojektissa, joista viimeisimmässä eli vuoden 2021 suunnitteluprojektissa virtualisointi toteutetaan CADMATICin tilaamana asiakastoimituksena aiemmissa projekteissa testatulla tekniikalla.

CADMATICin Customer Service Director Timo Riisiön mukaan yksi keskeisimmistä hyödyistä CAD-virtualisoinnissa on suunnitteluohjelman saavutettavuus:

CAD-virtualisointi on toiminut onnistuneesti. Se mahdollistaa, että suunnittelua voi tehdä missä tahansa. Projektiin pääsee kiinni pelkällä Internet-yhteydellä millä tahansa päätelaitteella. Päätelaitteelle ei tarvitse asettaa tehovaatimuksia eikä suunnittelu ole riippuvainen käyttöjärjestelmästä. Ohjelmistomme on Windows-käyttöjärjestelmässä, mutta pilven käyttö tekee ohjelmiston käyttämisestä käyttöjärjestelmäriippumattoman. CAD-ohjelmisto pilvipalveluna on tulevaisuuden CAD-suunnittelua.

CADMATICille yhteistyön arvoa nostaa suomalaisuus. Kun kumppanina on suomalainen toimija, asiointi on helpompaa ja korkealaatuisempaa. Apu on aina vain soiton päässä ja asiat hoidetaan nopeasti. Asiakas otetaan aina huomioon.

Kaikista helpointa on työskennellä kavereiden kanssa. Magic Cloudilla on töissä reiluja ja ammattitaitoisia tyyppejä. Asiakkaiden tarpeisiin päästään nopeasti kiinni ja kaikki ongelmat on saatu ratkaistua. Magic Cloudilla on kova draivi kehittää CAD-virtualisointia ja olemme saaneet kehitysideoita myös ohjelmistomme kehittämiseen, Timo kertoo.

Magic Cloudin ja CADMATICin yhteistyötä tullaan tulevaisuudessa syventämään ja sitä kautta mahdollistamaan CAD-suunnittelun saavutettavuutta yhä useammalle sunnittelijalle.

 

Laitossuunnitteluohjelmisto pilvestä mahdollisti hybridiopiskelun Metropolia ammattikorkeakoulun koulutuksessa

 

Hybridiopiskelu on uudenlainen oppimisympäristö, jossa opiskelu on paikkaan ja aikaan sitoutumatonta. Metropolian laitossuunnittelukoulutuksen opiskelijat pääsivät 2022 keväällä ensimmäistä kertaa toteuttamaan laitossuunnittelua pilvestä, missä ja milloin tahansa. Yhteistyö Magic Cloudin CADMATICin, Metropolian ja AFRYn kanssa mahdollisti koulutuksen suorittamisen etäopiskeluna.

Yhteistyö Magic Cloudin, Metropolian ja AFRYn kanssa käynnistyi keväällä 2022. Yhteistyössä CADMATICin laitossuunnitteluohjelmisto tarjottiin pilvestä Metropolian laitossuunnittelukoulutuksen opiskelijoiden käyttöön. Koulutus on toteutettu jo monena vuonna aikaisemmin ja sen suunnittelusta ovat vastanneet AFRYn suunnittelupäällikkö Mika Pirttinen sekä Metropolian lehtori Timo Seuranen. Hybridiopiskelu on muuttanut työskentelytapoja ja siksi suunnitteluohjelmiston saavutettavuuden parantaminen oli ajankohtaista. Ohjelmistoa on aiempina vuosina voinut käyttää vain tietyiltä työasemilta yhdestä luokasta sen pyöriessä Metropolian omilla palvelimilla.

Kiinnostus yhteistyöhön ja ohjelmiston virtualisointiin heräsi, kun Timo Seuranen ja Mika Pirttinen kuulivat Magic Cloudin, CADMATICin ja TAMKin kanssa toteutetusta vastaavanlaisesta yhteistyöstä. Keskustelut käynnistettiin ja Magic Cloud astui mukaan yhteistyöhön tuoden osaamisensa sovellusvirtualisoinnista ja ohjelmiston käytettävyydestä pilvestä.

Suunnitteluohjelmiston käyttö pilvestä toteutettiin sovellusvirtualisoinnilla, jossa laitossuunnitteluohjelmisto vietiin Magic Cloudin kotimaiseen pilveen. Sovellusvirtualisoinnin lisäksi Magic Cloudin tehtävänä oli varmistaa ohjelmiston pilvikäyttö saumattomasti ja ylläpitää pilviympäristöä koko koulutuksen ajan.

Laitossuunnittelua missä ja milloin tahansa

Suunnitteluohjelmiston pilvikäyttö mahdollisti monia asioita, joista erityisesti Timo Seuranen ja Mika Pirttinen haluavat nostaa esille paikka- ja aikariippumattomuuden sekä tietoturvan. Koulutuksen aikana opiskelijat pystyivät käyttämään suunnitteluohjelmaa mistä ja milloin tahansa. Tämä antoi joustavuutta opiskeluun ja kurssin suorittamiseen. Paikkariippumattomuus mahdollisti toimintoja myös ohjaajille. Koulutusta yhdessä Timo Seurasen kanssa vetänyt AFRYn Mika Pirttinen pystyi tekemään käyttäjähallintaa etäältä sekä tutustumaan opiskelijoiden tekemiin malleihin reaaliaikaisesti. Pilvikäytöllä pystyttiin myös takaamaan ohjelmiston turvallinen käyttö, sillä pilvikäyttö mahdollisti autentikoinnin ja helpon käyttäjähallinnan.

Kaiken tämän lisäksi opiskelijat pääsivät simuloimaan työelämää, jossa ohjelmistojen käyttö pilvestä on yleistä. Tulevaisuudessa tavoitteena olisi kehittää pilvikäyttöä yhä paremmaksi. Tämä on uudenlainen oppimisympäristö, joka on paikkaan ja aikaan sitoutumatonta opiskelua.

CADMATIC

CADMATIC on 250 henkilön ohjelmistoyritys, jonka pääkonttori sijaitsee Turussa. CADMATIC tarjoaa 3D-suunnitteluohjelmistoja rakennus-, meri- ja laitosteollisuudelle.

Bitwise Oy
Abilita Oy
MANAGED MAGIC CLOUD

Managed Cloud -palvelut kotimaisesta pilvestämme, jotta datanne on turvassa, pilviympäristö kustannustehokas ja tarpeisiin optimoitu.

YHTEYDET

Toimivat ja helposti hallittavat yhteydet ovat toiminnan edellytys. Jätä ne meidän huolehdittavaksi.

TIETOTURVA

Erilliset tietoturvapalvelumme vievät pilviympäristönne tietoturvan ylläpidon ja kehittämisen seuraavalle tasolle.

TÄSMÄISKUT

Täsmäiskuilla saatte asiantuntijan silmäparin pilven tärkeimpien osa-alueiden toimivuuteen.

AJANKOHTAISTA