Myynti: 010 328 4701 | Tekninen tuki: 010 328 4709 |

ASIAKKAILLE
FI EN SV

Tekninen tuki
010 328 4709
support@magiccloud.fi

Myynti
010 328 4701
myynti@magiccloud.fi


Palvelinkeskuksemme kuukausittaiset huoltoajankohdat saattavat aiheuttaa katkoja palveluihin seuraavina ajankohtina:

Kuukauden 3. ke-to klo 20:00-06:00
Kuukauden 3. la-su klo 19:00-12:00

close

Ulkoistamisen asiantuntijapaneelin osallistujat: ulkoistaminen on tehokkaan toiminnan elinehto

Tampereelle huhtikuussa perustetun ICT- ja taloushallintopalveluiden osaamiskeskuksen avoimissa ovissa 9.6.2016 järjestettiin yritysten palvelukokonaisuuksien ulkoistamista käsitellyt paneeli. Paneeliin osallistuivat Magic Cloud Oy:n toimitusjohtaja Timo Haapavuori, ASP-Yhtiöt Oy:n toimitusjohtaja Raimo Haapavuori, molempien edellä mainittujen yritysten kanssa ulkoistamisprojektin toteuttamassa ollut Oy Tamware Ab:n varatoimitusjohtaja Jussi Hilden sekä Tampereen kauppakamarin johtaja Peer Haataja.

paneelikaappaus

Panelistit oikealta vasemmalle: Raimo Haapavuori, Timo Haapavuori, Jussi Hilden ja Peer Haataja.

Ulkoistamista oman ydintoiminnan ulkopuolella

Ulkoistamisessa on kyse yrityksen toiminnan osa-alueen tai osa-alueiden toteuttamisesta yhteistyössä toisen yrityksen kanssa siten, että syntynyt yhteistyöratkaisu on molemmille osapuolille kustannustehokas ja mielekäs. Ulkoistamista määritellessään panelistit painottavat erityisesti yrityksen oman ydintoiminnan ulkopuolelle jääviä, mielekkäästi ulkoistettavissa olevia kokonaisuuksia.

Ilmiönä ulkoistaminen ei ole kuitenkaan uusi asia, vaikka termi onkin noussut keskusteluun vasta viime vuosina.

– Ulkoistamista on tapahtunut jo kauan ja esimerkiksi tilitoimistoliiketoiminta on aina perustunut ulkoistamiselle, ASP-Yhtiöiden toimitusjohtaja Raimo Haapavuori kertoo.

Ulkoistamisen tarve ja mielekkyys ovat tietyissä määrin sidoksissa yrityksen toimialaan ja kokoon. Esimerkiksi Raimo Haapavuori kertoo ASP-Yhtiöiden ulkoistaneen yrityksen myynnin, mutta Magic Cloudin Timo Haapavuori puolestaan katsoo omassa yrityksessään myyntityön vaativan niin syvää tuntemusta myytävän tuotteen asiantuntemusta, ettei ulkoistaminen myynnin osalta Magic Cloudissa ei ole tarkoituksenmukaista.

Kauppakamarin johtaja Peer Haataja vertaa ulkoistamisen rajoja yrityksen ansaintalogiikkaan: sellainen toiminta, jonka yrityksen asiakkaat ovat ulkoistaneet yritykselle, ja joka näin ollen on yrityksen ydinliiketoimintaa, ei Haatajan mielestä ole ulkoistettavissa.

Ulkoistaminen on yhteistyötä

Panelistit ovat yhtä mieltä avoimen vuorovaikutuksen tärkeydestä ulkoistusprosessissa ja ulkoistuskumppanin kanssa varsinaisen ulkoistusprojektin jälkeenkin.

– Vuorovaikutussuhteen on jatkuttava osapuolten välillä myös varsinaisen teknisen muutoksen jälkeen, sillä tarpeet ja tilanteet kehittyvät, ASP-Yhtiöiden Raimo Haapavuori toteaa.

– Myös projektia edeltävän taustatyön merkitys on olennainen. Esimerkiksi epäonnistuneissa IT-alan ulkoistusprojekteissa taustatyötä ei välttämättä ole tehty kunnolla, Magic Cloudin Timo Haapavuori jatkaa.

Tampereen kauppakamarin Peer Haataja korostaa, ettei hänen mielestään yritys voi nykypäivänä toimia ilman yhteistyöverkostoja ja yrityksen ydintoiminnan ulkopuolelle jäävien toimintojen ulkoistamista.

– Mikäli yrityksen oma osaaminen ei riitä uuden projektin läpiviemiseen tai sen toteuttaminen vie itseltä kohtuuttoman paljon aikaa, on tällöin kannattavampaa ulkoistaa. Ulkoistaminen on tehokkaan toiminnan elinehto, Haataja toteaa.

Ulkoistaminen ei kuitenkaan välttämättä tarkoita ulkoistavalle yritykselle välittömästi näkyviä säästöjä, sillä toimivan ulkoistuskumppanuuden takaamiseksi ostavan yrityksen on budjetoitava ulkoistamisprojektiin rahallisten resurssien lisäksi myös ajallisia resursseja.

– Ulkoistavan yrityksen oma ajallinen panostus takaa toimivan vuorovaikutuksen ja säästöt tulevaisuudessa, Tamwaren Hilden kertoo.

Oy Tamware Ab aloitti vuoden 2014 aikana ASP-Yhtiöiden kanssa neuvottelut taloushallinnon ulkoistamisesta ASP-Yhtiöille ja prosessin myötä myös IT-toiminnan ulkoistaminen Magic Cloudille osoittautui tarkoituksenmukaiseksi.

– Tamwaren taloushallintopalveluiden ulkoistaminen ei missään tapauksessa olisi onnistunut vain minun ja Haapavuoren Raimon yhteistyöllä. Prosessiin tarvittiin lukuisia muita suuren työmäärän tehneitä henkilöitä. Taloushallinnon ulkoistaminen meidän kohdallamme johti luontevasti myös ICT-palveluiden ulkoistamiseen Magic Cloudin kautta, mikä kokonaisuutena tulee tuomaan yrityksellemme tulevaisuudessa sekä ajallista että rahallista säästöä, Hilden jatkaa.

Ulkoistaminen on tullut jäädäkseen

Ulkoistaminen on tullut jäädäkseen, sillä panelistien mukaan yritysten välinen kilpailu ei tule vähenemään. Ulkoistamisen muodot ovat muuttuneet ja tulevat muuttumaan, sillä esimerkiksi nykyiset ulkoistamisen arkipäivää olevat kokonaisuudet eivät välttämättä olleet edes mahdollisia vuosikymmen sitten.

Magic Cloudin Timo Haapavuori näkee ulkoistamisen myös mahdollisuutena palauttaa ulkomaille siirtynyttä työtä takaisin Suomeen.

– Seuraavan kymmenen vuoden aikana automatisaatio mahdollistaa ulkoistamisen takaisin suomalaisiin yrityksiin, sillä automatisaatio tuottaa ulkomaille siirretyn työn kustannushyödyn myös kotimaassa ja samalla tuo palvelun takaisin lähelle yritystä itseään, Timo Haapavuori visioi.

Kilpailu kiristyessä, keskittyminen yrityksen omaan liiketoimintaan tulee entistä tärkeämmäksi.

– Lopulta kyse on siitä, että valitaan yritykselle liiketaloudellisesti kannattavampi vaihtoehto: joko tehdään itse tai ulkoistetaan, tiivistää Tamwaren Jussi Hilden.