Myynti: 010 328 4701 | Tekninen tuki: 010 328 4709 |

ASIAKKAILLE
FI EN SV

Tekninen tuki
010 328 4709
support@magiccloud.fi

Myynti
010 328 4701
myynti@magiccloud.fi


Palvelinkeskuksemme kuukausittaiset huoltoajankohdat saattavat aiheuttaa katkoja palveluihin seuraavina ajankohtina:

Kuukauden 3. ke-to klo 20:00-06:00
Kuukauden 3. la-su klo 19:00-12:00

close

Tekninen asiantuntijamme Sami Leppänen on valmistunut järjestelmäasiantuntijaksi

Yrityksessämme opintoihinsa liittyvän työharjoittelun puitteissa syksystä 2015 työskennellyt Sami Leppänen on valmistunut järjestelmäasiantuntijaksi Suomen Yrittäjäopistosta. Opintojensa päätyttyä Sami jatkaa teknisessä tuessamme teknisenä asiantuntijana.

Sami kokee käytännönläheisen koulun ja harjoittelun yhdistämisen antaneen hänelle sekä hyvät valmiudet ja tietotaidon teknisessä tuessa toimimiseen että vastanneen hänen koulutukselle kohdistamiinsa odotuksiin.

– ”Koska jokaisella IT-yrityksellä on oma ympäristönsä, on tuskin olemassa sellaista koulua, joka voisi opettaa suoraan työhön. Omissa opinnoissani esimerkiksi oppimistehtävinä ja -näyttöinä käytettiin työssä ilmenneitä esimerkkitapauksia. Koulutus antaakin toiminnalle raamit, mutta työssäoppiminen opettaa varsinaiset taidot”, Sami kertoo.

Sami kuvailee Magic Cloudia joustavaksi, nuorekkaaksi ja mielenkiintoiseksi työympäristöksi, jossa toiminta tapahtuu ajan hermolla. Hän kertoo työskentelyn myös osoittautuneen sekä hektisemmäksi että monipuolisemmaksi kuin hän ennakkoon oletti.

– ”Työpäivät tukitiimissä ovat vaihtelevia ja uusia asioita tulee vastaan päivittäin. Tällöin priorisoinnin ja tiedonhallinnan taidot korostuvat asiakaspalvelutyön lisäksi”, hän toteaa.

Puolentoista vuoden työskentely Magic Cloudilla on myös antanut Samille mahdollisuuden alan kehitykseen perehtymiseen. Alan ja oman työnkuvan tulevaisuus on hän mielestään kiinnostava ja hän kertookin odottavansa mielenkiinnolla alan kehityksen näkemistä ja siihen liittyvän oman osaamisensa syventämistä.

– ”Jossain vaiheessa haluaisin syventää omaa osaamistani palvelinten hallinnan ja järjestelmien kehittämisen saralla, sillä tälläkin hetkellä yhä enemmän ajastani kuluu tietokantojen ja ohjelmistoasennuksien parissa. Vaihtelevat ja mielenkiintoiset työtehtävät motivoivat minua jatkuvasti ylläpitämään ja kehittämään alan osaamistani”, Sami päättää.