Myynti: 010 328 4701 | Tekninen tuki: 010 328 4709 |

ASIAKKAILLE
FI EN SV

Tekninen tuki
010 328 4709
support@magiccloud.fi

Myynti
010 328 4701
myynti@magiccloud.fi


Palvelinkeskuksemme kuukausittaiset huoltoajankohdat saattavat aiheuttaa katkoja palveluihin seuraavina ajankohtina:

Kuukauden 3. ke-to klo 20:00-06:00
Kuukauden 3. la-su klo 19:00-12:00

close

Magic Cloud Oy:n liiketoimintaprojekti 6-luokkalaisille

liiketoimintaprojekti

Etsimme innokasta kuutosluokkaa liiketoimintaprojektiin, jossa osallistuvan luokan oppilailla on mahdollisuus liiketoiminnalliseen ajatteluun tutustumiseen ja esimerkiksi luokkaretkirahan keräämiseen. Toimitusjohtajamme Timo Haapavuori aloitti oman yrittäjätaipaleensa Ikaalisissa 13-vuotiaana ja nyt 20-vuotisyrittäjäjuhlavuonnaan hän haluaa tarjota paikallisille nuorille mahdollisuuden perehtyä liiketoiminnalliseen ajatteluun yrityksen kanssa tehtävän yhteistyöprojektin muodossa. (kts tarkemmin projektin sisältö ilmoituksen lopusta!)

Liiketoiminnallisen projektin keskiössä on elämyksellinen ja toiminnallinen tapa tutustua liiketoiminnalliseen ajatteluun sekä myymisen ja ansaitsemisen logiikkaan. Yrityksemme tarjoaa valittavalle luokalle 300€ käytettäväksi luokan projektissa määrittelemiin, edelleenmyytäviin tuotteisiin (esimerkiksi sukkiin, heijastimiin tai karkkirasioihin). Projektissa luokka pohtii yhdessä erilaisten kulutustavaroiden menekkiä ja tekee päätöksen hankittavista tuotteista. Projektissa luokka toteuttaa ”liiketoimintasuunnitelman” tuotteiden jälleenmyymiseksi esimerkiksi luokkaretkirahan hankkimiseksi.

Projektin toteuttaa Magic Cloudin viestintäasiantuntija, draamapedagogi Terhi Meriläinen. Magic Cloud järjestää valitulle luokalle projekti-iltapäivän Magic Cloudin toimitiloissa Tampereella luokan ja luokanopettajan kanssa sovittuna ajankohtana. Magic Cloud sitoutuu hankkimaan luokalle luokan liiketoimintasuunnitelman mukaiset tuotteet.

Luokanopettajalle Magic Cloudin liiketoimintaprojekti on mahdollisuus käsitellä esimerkiksi opetussuunnitelman yhteiskuntaopin kokonaisuuteen sisällytettyjä tavoitteita päätöksenteosta, taloudenhoidosta ja vaikuttamisen taidoista. Työnteon ja yrittäjyyden merkityksen ymmärtämisen lisäksi projektin tarkoituksena on rohkaista siihen osallistuvia oppilaita kuuntelemaan muita, ilmaisemaan mielipiteitään, perustelemaan näkemyksiään ja kohtaamaan uusia ihmisiä. Luokanopettaja voi haluamallaan tavalla limittää projektin esimerkiksi osaksi yhteiskuntaopin opetusta.

 

PROJEKTIN SISÄLTÖ

 • Hakeminen (kts. tarkemmat hakuohjeet alta)
 • Projektipäivänä tutustuminen Magic Cloudiin ja Magic Cloudin toimistoon
 • Timo Haapavuoren tarina. Oppilailla mahdollisuus kysyä Timolta yrittämisestä ja yrittämisen aloittamisesta jne.
 • Liiketoiminnalliseen ajatteluun tutustuminen pienryhmätehtävien kautta. Pienryhmätehtävät ovat neuvottelu-, vuorovaikutus- ja päättelytaitoja vaativia ja kehittäviä tehtäviä. Pienryhmätehtävät perustuvat ikäryhmälle sopiviin vuorovaikutuksellisiin, matemaattisiin ja draamallisiin metodeihin.
 • Hankittavista tuotteista päättäminen, myyntihinnan määrittely ja jälleenmyyntisuunnitelman tekeminen pienryhmätehtävien ja ryhmäkeskustelun kautta.
 • Magic Cloud hankkii luokan päättämät tuotteet. Tuotteiden oheen tulee merkintä/painatus Magic Cloudin kanssa yhteistyössä toteutetusta liiketoimintaprojektista.
 • Jälleenmyyminen tapahtuu luokan omalla ajalla ja aktiivisuudella. Jälleenmyymisen toteutuminen ja seuranta luokan itsensä ja luokanopettajan vastuulla.
 • Selonteko: osallistuva luokka tuottaa Magic Cloudille esimerkiksi keväällä selonteon projektista ja sen onnistumisesta. Selonteossa toivotaan kuultavan, miten projekti oppilaiden omasta mielestä meni. Selonteko voidaan yhdistää esimerkiksi äidinkielen aineisiin tai luokka voi toteuttaa selonteon esimerkiksi videotervehdyksenä.

HAKEMINEN

 • Tee luokkasi kanssa vapaamuotoinen hakemus, jossa kerrotte, miksi juuri teidän luokkanne tulisi valita Magic Cloudin liiketoimintaprojektiin. Mihin luokka käyttäisi projektista luokalle syntyvät tuotot? Millaiset tavoitteet luokka ja luokanopettaja asettavat projektille?
 • Liitä oheen lyhyesti oma näkemyksesi luokkasi kyvystä ja halusta osallistua projektiin. Millaiset luokkasi edellytykset projektin menestyksekkääseen ja sitoutuneeseen läpivientiin ovat?
 • Hakemus on vapaamuotoinen: Hakemus voi olla opettajan laatima tai esimerkiksi luokan tuottama videotervehdys, josta ilmenee luokan motivaatio ja tavoitteet projektin suhteen.
 • Lähetä hakemus 18.11.2016 mennessä osoitteeseen terhi.merilainen@magiccloud.fi
 • Päätös valitusta luokasta tehdään mahdollisimman pian haun päättymisen jälkeen ja projektipäivä sovitaan luokanopettajan kanssa pikimmiten.

 

Lisätietoja projektista ja Magic Cloudista antaa:

Terhi Meriläinen
Viestintäasiantuntija

terhi.merilainen@magiccloud.fi
045 1102 808