Myynti: 010 328 4701 | Tekninen tuki: 010 328 4709 |

ASIAKKAILLE
FIENSV

Tekninen tuki
010 328 4709
support@magiccloud.fi

Myynti
010 328 4701
myynti@magiccloud.fi


Palvelinkeskuksemme kuukausittaiset huoltoajankohdat saattavat aiheuttaa katkoja palveluihin seuraavina ajankohtina:

Kuukauden 3. ke-to klo 20:00-06:00
Kuukauden 3. la-su klo 19:00-12:00

close

Från omöjligt till möjligt – CAD-programvaror finns i molnet

 

Molntjänstföretaget Magic Cloud Oy från Tammerfors, Finland, har överfört de första CAD-programvarorna till molnet, med andra ord de första CAD as a Service-molntjänstlösningarna. CAD as a Service betyder att de CAD-programvaror som CAD-ritare använder på datorer realiseras som molntjänster i stället. Då används CAD-programvaran via internet.

 

”Liksom alla andra programvaror överförs också CAD-programvaror till molnet för att vi har förmågan att göra det. I praktiken behöver man bara förändra några attityder och tillvägagångssätt”, berättar verkställande direktören Timo Haapavuori.

Magic Cloud är ett finskt företag som erbjuder olika slags molntjänster från sina datacenter i Birkaland. Magic Cloud och Timo Haapavuori har genomfört överföringar av olika programvaror till molnet redan från början av förra årtiondet.

Med CAD-molntjänstlösningen är det möjligt att erbjuda en mer flexibel tjänst för CAD-programvaruföretag samt en anpasslig användarupplevelse och IT-outsourcing.

 

GPU-virtualisering möjliggör molntjänsten

Förr har tunga programvarors stora krav på beräkningskraften varit ett förhinder för att överföra CAD-programvaror till molnet. Användningen av stora modeller över internet har inte varit möjligt utan ett märkbart dröjsmål och därför har designprogramvarorna krävt effektiva apparater.

Magic Clouds GPU-virtualisering möjliggör planeringen av tunga programvaror och modeller över internet utan att användaren märker ett dröjsmål eller en latens. Med hjälp av GPU-virtualisering sker grafikberäkningen inte längre med grafikprocessorn på användarens dator utan beräkningen sker i molnet. Dessutom slipper företaget stora IT-investeringar och behovet av ett eget IT-stöd. Vid virtualiseringen uppfylls också utrymmesbehoven av olika datahanteringsprogram i molnet.

”Teoretiskt har det varit möjligt att överföra CAD-programvaror till molnet i tio år, men den största utvecklingen i GPU-virtualiseringen har skett under de senaste två åren. Utvecklingen har möjliggjort virtualiseringen och överföringen av GPU långt bort från användaren utan att användarupplevelsen störs. Molnteknologin har då existerat i en lång tid eftersom överföringen av CAD-programvaror till molnet inte skiljer sig tekniskt från andra molnlösningar”, berättar Haapavuori.

CAD as a Service-molntjänsten är datasäker eftersom modellerna finns i Magic Clouds säkrade datacenter. När programvaran används i molnet är det också möjligt att förhindra kopiering av modeller, vilket ökar företagets datasäkerhet.

 

Samarbetet mellan olika företag i Tammerfors

Förra året har Magic Cloud genomfört CAD as a Service-piloter med Vertex Systems Oy från Tammerfors. Vertex Systems Oy utvecklar och levererar design- och datahanteringsprogram till olika verksamhetsområden.

”Vi är glada över driftsäkerheten på tjänsten. Det traditionella problemet med att använda stora CAD-modeller ligger i historien. Användningen av programvaran på andra sidan jordklotet har varit möjligt utan ett dröjsmål”, berättar verkställande direktören Timo Peura på Vertex Systems Oy.

Peura ser flera fördelar med samarbetet med Magic Cloud. Till exempel enhetsoberoendet underlättar och förenklar de framtida behoven av Vertexs kunder.

Samarbetet mellan Magic Cloud och Vertex är banbrytande både nationellt och internationellt.

”I andra delar av världen går genomförandet högst i samma takt som vår utveckling, vilket betyder att vi kan erbjuda utmärkta kunskaper och ny teknologi till våra kunder. Vi är en av de första CAD as a Service-leverantörerna i Finland”, berättar Haapavuori.

 

Utmaningar med attityder

Peura och Haapavuori anser att de största utmaningarna med CAD as a Service har med olika attityder att göra: användaren märker ingen skillnad mellan användningen av CAD-programvaran i molnet och på datorn men att bli van vid att arbeta utan särskilda apparater kan ta tid.

”Programvaruföretag och företag som använder olika programvaror kommer att förändra sina attityder och tankar när konsumenter förändrar sina tankar och tillvägagångssätt”, säger Peura.

En molntjänst förutsätter naturligtvis en fungerande internetanslutning men i Finland kommer interanslutningen enligt Peura och Haapavuori inte vara ett problem eller hinder för att använda molntjänsten för programvaran.

Användningen av en ny tjänst väcker naturligtvis också frågor om priser. Haapavuori berättar att den största diskussionen kring priser gäller jämförelser mellan molnlösningar och arbetsstationer samt deras kostnader.

”Företagen har blivit vana vid att skaffa olika hårdvaror för att använda CAD-programvaror. Just nu jämförs kostnader och priser mellan molntjänsten och programvaran som finns i företagets egen miljö. I framtiden när marknaderna utvecklas kommer jämförelsen att ske mellan två eller flera olika molntjänster i stället”, anser Haapavuori.

 

Möjligheter och flexibilitet i molnet

Med molntjänster för CAD-programvaror kan olika designprogramvaror erbjudas lättare till CAD-programvaruföretag, och designbyråer kan fokusera på sin egen kärnverksamhet.

”Ofta arbetar ritarna i många olika länder, vilket betyder att när programvarorna används genom molnet kan olika företag till exempel behandla samma modeller lättare eftersom modellerna inte behöver överföras separat från en ritare till den andra”, säger Haapavuori.

En skalbar molntjänst förminskar också företagets behov av att skaffa egna IT-kunskaper eller hårdvaror eftersom Magic Cloud har ansvaret för IT-stödet och uppdateringarna av molntjänsten. Förutom det behöver företaget inte skaffa nya anställda eller investera i hårdvaror för att möta programvarornas tekniska krav.

”Jag anser att den största fördelen med CAD as a Service är att när programvaran, dess uppdateringar och IT-stödet finns i molnet, kan designbyråer fokusera på sin egen kärnverksamhet i stället för IT. För oss ger CAD-molntjänstlösningen ännu större och mer flexibla möjligheter att erbjuda tjänsten till våra kunder”, Peura berättar.

 


GPU-virtualisering eller vGPU

 

  • GPU är datorns fysiska grafikprocessor som används för att rita grafiken på bildskärmen. Traditionellt finns det en GPU i varje dator som beräkningen görs med.
  • Med hjälp av virtualiserad GPU sker grafikberäkningen inte längre med grafikprocessorn på användarens dator utan beräkningen sker i molnet.
  • Med GPU-virtualiseringen kan beräkningen ske med flera virtuella grafikkort. Då har vGPU en mycket större beräkningskraft och kapaciteten på grafikkortet kan delas mellan flera användare, vilket ökar tjänstens kostnadsfördel.