Etätyön tietoturva – Tietoturvallinen etätyö onnistuu pilven avulla

Etätyön tekeminen on merkittävä työhyvinvointiin ja tuottavuuteen vaikuttava tekijä, mutta monesti etätyön tietoturva saattaa aiheuttaa päänvaivaa. Onneksi pilvipalveluiden kehittymisen myötä tietoturvallinen työskentely onnistuu myös paikkariippumattomasti, tarjoten yhä useamman alan toimijalle edellytykset sujuvaan etätyöskentelyyn. Hyvin rakennettu pilvipalvelu mahdollistaa kokonaisvaltaisen ratkaisun, joka on käyttäjäystävällisyyden lisäksi usein myös yrityksen sisäistä infraa tietoturvallisempi.

Etyön tietoturvaa voi parantaa huomattavasti ulkoisen pilven avulla, joka on jopa yrityksen sisäistä infraa turvallisempi vaihtoehto.

Mitkä seikat vaikuttavat etätyön tietoturvaan?

Merkittävin haavoittuvaisuus etätyöskentelyn tietoturvassa ovat puutteelliset prosessit. Jotta etätyöskentely olisi tietoturvallista, on yrityksen huolehdittava siitä, että työntekijöillä on selkeä kuva siitä, miten tietoturvallisuuteen voidaan vaikuttaa omilla toimilla. Etätyön tietoturvaan ja sen parantamiseen vaikuttavat esimerkiksi:

  1. Selkeät ohjeistukset yrityksen sisällä menetelmistä, joilla varmistetaan tietoturvallinen etätyöskentely.
  2. Mahdollisuus käyttää suojattuja yhteyksiä, eikä esimerkiksi julkista verkkoa.
  3. Työn arkaluontoisuuden mukaan valittu fyysinen ympäristö, jossa etätyö tehdään.
  4. Laitteet, joilla etäyhteys muodostetaan ja jolla sovelluksia käytetään.

Kouluttamalla yrityksen työntekijät tietoturvallisen etätyöskentelyn prosesseihin ja tarjoamalla oikeat laitteet työskentelyn toteutumiseen, ollaan jo puolivälissä voittoon tietoturvallisen etätyöskentelyn kanssa. Maaliin asti päästään, kun yrityksen käyttämät On Premise -ohjelmistot vaihdetaan pilvipalveluihin tai virtualisoidaan pilveen, jolloin myös virtuaalinen työskentely-ympäristö on ammattimaisesti ylläpidetty sekä suojattu.

Pilvessä toimiva etätyöpöytä osana tietoturvallisempaa etätyöskentelyä

Yrityksessä sovittujen ja kehitettyjen, etätyön tietoturvaa tukevien prosessien lisäksi yhteyksien suojaaminen ja asianmukaisesti valittu fyysinen sijainti ovat avainosassa tietoturvallisessa etätyössä onnistumiseen. Käyttämällä oikeita ja huolella yrityksen käyttöön räätälöityjä pilvipalveluita, on turvallisen yhteyden ottaminen aiempaa helpompaa ja ennen kaikkea aiempaa käyttäjäystävällisempää.

Käyttöjärjestelmäpäivitykset ja laitteen tietoturvasta huolehtiminen saattaa helposti viedä paljon arvokasta työaikaa, ja siksi voi olla hyvä harkita DaaS-palvelua. DaaS-palvelussa eli Desktop as a Service -palvelussa koko työpöytä ja käyttäjäkokemus on saatavilla laitteesta, paikasta ja ajasta riippumatta. Etätyöpöydän käyttö on mahdollista miltä tahansa perinteiseltä työasemalta, kannettavalta tietokoneelta tai tabletilta. Etätyöpöytää käyttämällä on mahdollista päästä käsiksi työpöydän kuvakkeisiin, ohjelmistoihin ja suojattuihin verkkoihin myös niiden ulkopuolelta.

Magic Cloudin MagicDesk on ketterä pilvipalvelu, jossa käyttäjän henkilökohtainen Windows-työpöytä sijaitsee pilvessä, ja siihen on mahdollista päästä käsiksi päätelaitteesta riippumatta. Näin ollen tietoturvallinen etätyöskentely on mahdollista ylläpitovapaalla kevytpäätteellä DaaS-mallin mukaisesti. Kiinteällä kuukausihinnalla saat tietoturvallisen ja jatkuvasti kehittyvän ratkaisun, jonka avulla pystyt tekemään töitä sijaintiriippumattomasti.

Katso webinaaritallenne MagicDeskin toiminnasta ja käytöstä!

Varmistetaanko teillekin tietoturvallinen etätyöskentely?
Ota yhteyttä, niin autamme!

KIMMO HAAPAVUORI

Liiketoimintajohtaja