Försäljning: 010 328 4701 | Tekniskt stöd: 010 328 4709


E-post kryptering

Magic SafeMail krypteringstjänst för e-post möjliggör ett tryggt och konfidentiellt sätt att skicka och svara på e-post oberoende av mottagaren.

Kan tilläggas till kundens existerande e-postkonto

Magic SafeMail kan tilläggas till kundens existerande e-postkonto. Stödda e-post är till exempel Microsoft Office 365, Microsoft Exchange och Google G Suite samt många andra system. Vid behov av absolut förtrolighet kan ett engångslösenord skickas till mottagarens personliga mobiltelefon.

Magic SafeMail och Magic SafeMail Plus

Vår e-postkryptering kommer i två olika paket.

För vanlig användning finns Magic SafeMail som inkluderar en design som Magic Cloud planerar. Magic SafeMail Plus följer kundens grafiska formspråk och erbjuder flera datasäkerhetsnivåer.

Läs mer

MAGIC SAFEMAIL

• Kan integreras med det existerande e-postsystemet
• Kan användas av mottagare som inte använder en krypteringstjänst eftersom att öppna meddelandet inte kräver registreringar eller installeringar (Ad-Hoc)
• Automatisk kryptering av svarsmeddelanden. Gäller också svarsmeddelandets bilagor.
• Möjliggör kommunikationen på olika säkerhetsnivåer som kan jämföras med vanliga postpraktiker:
”Brev”: E-posttrafiken är skyddad
”Rekommenderat brev”: E-posttrafiken är skyddad och avsändaren kan verifiera mottagaren med en PIN kod som skickas som ett SMS till mottagarens mobiltelefon samtidigt som länken öppnas

MAGIC SAFEMAIL PLUS

Personifierad design

• Designen på e-postens underrättelsemeddelande kan ändras för att följa kundens grafiska formspråk
• Designen på meddelandevyn i webbläsare kan skräddarsys för att följa kundens grafiska formspråk
• Designen på sajten av en skyddad intern e-post kan anpassas till kundens önskemål och behov
• Kundens logo eller andra foton kan användas i designen
• Designfärgerna ska anpassas till kundens önskemål och behov

E-post informationssäkerhetskontroll (DLP – Data Loss Prevention)

• Analyserar utgående e-post och identifierar användningen av material som kräver konfidentiell behandling. Dessutom analyseras rörelseförsök i e-post.
• Kontroll över hur företagets instruktioner och regler följs
• Statistik över hur konfidentiellt material hanteras
• Hantering i enlighet med informationssäkerhetspolicyn
• E-postmeddelanden som anses vara konfidentiella krypteras automatiskt med hjälp av en identifikation (t.ex. ”konfidentiellt”) som finns i meddelandet eller bilagan av avsändaren eller mottagaren

Skyddad inkommande e-post (D-Compose)

• En extern part kan proaktivt inleda konfidentiell kommunikation genom en länk som antingen finns på företagets webbsida eller ges på förhand. Ett meddelande som skickas via länken kommer till mottagarens inkorg som ett krypterat e-postmeddelande.
• Fungerar genom en skyddad TLS förbindelse
• Godkända avsändare och mottagare kan väljas. Avsändaridentifikation kan också förutsättas.
• Önskade mottagare och e-postadresser kan ges till avsändaren för att välja ifrån. På så sätt kan till exempel offertförfrågningar och kundåterkopplingar ledas till den rätta adressen.

Transparent e-postkommunikation (D-Network)

• Transparent och skyddad e-postkommunikation med Magic SafeMail och Deltagon D-Network
• Konfidentiell e-postkommunikation för kunder och intressentgrupper helt transparent i nätverket
• Mottagarna får ett skyddat meddelande i deras egna e-postsystem (ingen meddelandevy i webbläsare)

Varför Magic SafeMail?

Säkerhet

 • Konfidentiellt sätt för känslig kommunikation (konto- och personuppgifter, lösenord osv.)
 • Innehållet av meddelandena och bilagorna är skyddat
 • Skyddar alla e-postmeddelanden till alla e-postadresser
 • Möjliggör en krypterad tvåvägskommunik

Lätt att använda

 • Fungerar med de mest använda e-postsystemen
 • Fungerar också på alla mobilapparater
 • Fungerar utan installeringar på arbetsstationer
 • Nyttjar den existerande e-posten
 • Att öppna meddelandet kräver inga registreringar eller installeringar från mottagaren
 • Kräver inga komplicerade registreringar, inloggningar eller programinstalleringar
 • Användarutbildning behövs inte

Prislista

Magic SafeMail e-post kryptering
Pris 8,50€ / användare / månad
Ibruktagningsavgift
Pris 290€
Magic SafeMail Plus
Skicka oss en offertbegäran på den anpassade Magic SafeMail Plus-tjänsten!

Intresserad?

Vill du höra mer?

Kimmo Haapavuori

Ring Kimmo eller ange dina kontaktuppgifter till oss:

045 238 8028
kimmo.haapavuori@magiccloud.fi

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.