Magic Cloud

Magic Cloud.

Magic Clouds berättelse
2020
2017
2017
2016
2016
2016
2015
2014
2013
2012
2012
2010
2004
2002
2001
1996

13-årig pojke med stora drömmar

Den 9 maj 1996 fick 13-åriga Timo Haapavuori ett brev från Handelsregistret: firmanamnet Micro Magic hade antecknats i Handelsregistret, vilket betydde att det inte längre fanns några hinder för att starta ett eget företag. Vägen till företagandet hade dock börjat redan tidigare men det var inte en självklarhet att en 13-årig skolpojke skulle kunna starta ett eget företag. Timo övertygade sina föräldrar om sin affärsidé och då kunde etableringsanmälan äntligen göras..

Början på verksamheten skilde sig mycket från Magic Clouds verksamhet idag. Timo hade sparat en liten summa pengar, ungefär 2000 mark, som han använde för att köpa datortillbehör för sitt företag. Då blev föräldrarnas vardagsrum en datorbutik som sålde olika slags produkter som vid den tiden var mycket populära, så som disketter. Micro Magic hade öppet efter skoldagar, och medan några potentiella kunder var mycket glada över den 13-åriga pojkens verksamhet, fanns det också många som tvivlade på det. Trots det minns Timo att omsättningen var ungefär 90 000 mark i 1996. Även om summan känns stor, sålde denna unga företagare sina första datorer som kostade cirka 10 000 mark under sitt första år som företagare.

– Visst kändes det ganska enormt och utmärkt att sälja en riktig dator till ett riktigt företag. I början av verksamheten hade alla kunder en fördomsfri och förtroendefull attityd till mina kunskaper fast jag var ganska ung. Utan dessa människor skulle Magic Cloud inte finnas idag, minns Timo.

 

Butiker i Ikalis och Nummela

Verksamheten i en liten datorbutik blev snabbt större när Micro Magic flyttade från föräldrarnas vardagsrum till deras revisionsbyrå. Öppettider efter skolan började kännas tråkiga och barnsliga, vilket ledde till att Micro Magic anställde sin första utomstående arbetstagare.

Företaget växte och utvecklades hela tiden. När Timo gick på gymnasiet i Ikalis läste han skolböcker under dagen och sålde datortillbehör under kvällen. Gymnasiet i Ikalis var en av Micro Magics första stora kunder; gymnasiet beställde nya datorer från företaget.

– Jag minns fortfarande när jag och min pappa tog ungefär trettio datorer till gymnasiet och min rektor väntade på oss och tog emot datorerna. Då var det inte rektorn som undervisade mig utan det var jag som lärde rektorn. De där situationerna och framgångar ska jag aldrig glömma bort, berättar Timo.
År 2000 ville Timo att företaget skulle växa och utvecklas ännu mer, vilket ledde till att verksamheten utvidgade sig till en ny ort. Förutom verksamheten i Ikalis öppnade Micro Magic en ny butik i Nummela sommaren 2000. Timo hade inte ens fyllt 18 år då men han kunde åka mellan de två butikerna med sin motorcykel.

– Folk trodde säkert att jag hade blivit galen; att öppna en ny butik på huvudstadsregionen vid samma tid som jag fortfarande studerade och skulle snart göra lumpen verkade säkert vara en dålig idé. Idag, nästan 20 år senare, har Micro Magic fortfarande framgångsrik verksamhet både i Ikalis och Nummela, säger Timo.

Avgörande molnteknologi

År 2001 kom att vara ett viktigt år för Magic Cloud som grundades tio år senare. Timos pappa Raimo Haapavuori, som ägde sin egen revisionsbyrå, ville digitalisera sina ekonomiförvaltningstjänster: revisionsbyråkunder skulle använda revisionsbyråns programvaror över internet. Micro Magic började realisera idén med Citrix-tekniker och då började samarbetet med Citrix som fortfarande fortsätter idag. Citrix är en av Magic Clouds mest betydelsefulla partner.

I början fick Timo hjälp med att starta molnteknologin, men snart tog Timo och Micro Magic ansvaret för hela tekniken. I maj 2001 blev det digitala systemet färdigt och den första kunden började använda systemet. Efter det har molnteknologin utvecklats snabbt och enormt och till exempel internetanslutningar har utvecklats från 128kB till 1GB, vilket är ungefär 10 000 gånger mer effektivt.

Förutom arbetet i sitt eget företag var Timo tvungen att göra lumpen samtidigt som han skötte sin verksamhet.

– Jag minns väl alla gånger som jag klättrade upp i ett träd för att prata i telefon och sköta arbetssamtal. Det fanns inget internet på telefoner då men företaget utvecklades hela tiden även om jag tillbringade många nätter i mitten av skogen, Timo kommer ihåg.
Enligt Timo var värnplikten inget problem när man jämför det med de utmaningar som han mötte under sitt utbytesår i Paris.

– Tidigare utmaningarna med att utveckla företaget kände väldigt små när jag var tvungen att studera på franska i Paris fast jag bara hade lärt mig franska i ett par år före mitt utbytesår. Tiden i Frankrike förberedde mig för framtidens utmaningar. Nu känns det svårt att tänka på att jag skulle möta lika stora mentala svårigheter idag som jag hade i början av mina studier i Paris, berättar Timo.

Molnet växer och utvecklas

I slutet av årtiondet började Micro Magic utveckla en molntjänst som idag heter MagicDesk. Fortfarande idag går Magic Cloud några steg framför sina konkurrenter och är en ledande leverantör av virtuella skrivbord i Finland.

I början av ett nytt årtionde hade vår molntjänstverksamhet redan växt och blivit en viktig del av Micro Magics verksamhet. Företagets butikverksamhet och molntjänstverksamhet skilde sig mycket från varandra och genom strategiarbete kändes det som en bra idé att skapa ett dotterbolag. Då föddes Magic Cloud år 2012 som ägs av Timo Haapavuori och Kimmo Haapavuori samt utomstående ägarna Vesa Sarvala och Matti Rusanen.

Under Magic Clouds 5-åriga historia har företaget fördubblat både sin verksamhet och sitt antal personal. År 2016 började Magic Cloud planera överföring av CAD-programvaror till molnet och realiserade sedan dessa planer genom att erbjuda de första CAD as a Service-tjänsterna i Finland våren 2017. Under samma vår började Magic Cloud sin internationella verksamhet och fick en innovationsfinansiering från Tekes för sin CAD as a Service-affärsmodell.

VD Timo Haapavuori anser att företagets tjänster fortfarande har mycket potential att växa ännu mer.

– Jag ser att våra tjänster har stora möjligheter för att växa och utvecklas ännu mer. Jag kommer att fortsätta arbetet med att utveckla vår verksamhet och tjänster: allt går smidigare i ett litet moln, och när man är i molnet så finns det inga gränser, Timo anser.