Magic Cloud datacenter

Magic Clouds molntjänster erbjuds från Magic Clouds datacenter som finns i Finland. Magic Clouds datacenter uppfyller efterlevnadskraven för datacenterverksamhet. Hyrda serverresurser produceras utan en tredje part.

Nedan finns några av realiseringarna i datacenterinfrastrukturen:

 • Duplicerad automatisk avkylning
 • Elektronisk åtkomstkontroll
 • Duplicerade nätverk från datacentret till internet
 • Duplicerad brandvägg
 • Duplicerad core switch
 • Två separata elcentraler
 • Elavslutningen är UPS-säkrad
 • Automatisk diesel-generator för längre elavbrott
 • Automatiskt släckningssystem
 • Automatiskt larmsystem angående följande:
  • Olaga intrång
  • Störning i internet
  • Störning i luftkonditioneringssystem
  • Temperaturkontroll i datacentret
  • Kontroll av brandvarnare
  • Kontroll av låsningen i datacentret
  • Kontroll av elavslutning
  • Kontroll av humiditet
  • Kontroll av generatorn
  • Kontroll av släckningssystemet

Ytterligare:

 • Allt data i datacentren har placerats minst på en disk av RAID-nivå.
 • Allt data i datacentren är säkrat åtminstone en gång om dagen.
 • Tillståndet av servrarna, programvarorna och andra apparater kontrolleras med hjälp av ett monitorsystem. Detta möjliggör att eventuella problem och fel kan märkas och repareras proaktivt.
 • Magic Clouds tekniska experter är tillgängliga dagligen kl 7-16. Dessutom nås experterna vid kritiska problem genom ett automatiskt larm 24/7.
 • Magic Cloud uppdaterar och underhåller programvarorna och apparaterna regelbundet i datacentren. Till exempel datasäkerhetsuppdateringar installeras
 • åtminstone en gång i månad.
 • Magic Cloud använder ett effektivt skydd mot virus och skadeprogram. Skyddet fungerar både på enstaka apparater och på gateway-nivå.