Magic Cloud

Magic Cloud.

Vår historia börjar
redan år 1996

Vi erbjuder överlägsna inhemska molntjänster. Magic Cloud har grundats för attv betjäna människor och inte teknologin.

Utvecklingen av teknologin och dataskyddet är vårt kärnkunnande.

Genom det vill vi göra det möjligt för våra kunder att uppnå sina egna målsättningar.

Magic Cloud har grundats för att betjäna människor –
inte teknologi.

Vår målsättning är att göra teknologin lätt för användarna så att de inte ska behöva tänka på teknologin – den gör det möjligt för dem att uppnå sina egna målsättningar och drömmar. Vi är en arbetsplats för dem för vilka teknologin är en passion och som vill utveckla sig själva. Vi utvecklar och uppehåller vårt teknologiska kunnande för att kunna erbjuda våra kunder endast de bästa lösningarna. Vi gömmer oss aldrig bakom teknologin och vi erbjuder inte endast verktyg, utan vi lyssnar med våra egna öron och vid diskuterar med våra egna ansikten – vi finns till just för dig och för ditt företag.

Principen för våra människonära tjänster har följt Timo Haapavuori, vår VD ända från början av hans decennielånga företagarbana. På samma sätt vill hela Magic Clouds personal betjäna varenda en av våra kunder; personligt, vänligt och med förståelse. Önskan att utvecklas, att sköta om våra kunder och deras tekniska miljö samt att jobba människa mot människa beskriver oss och med hjälp av dessa värden gör vi teknologin enklare.

Allt detta gör vi utan att glömma dataskyddet. Vi har utvecklat ett dataskydd, som alltid är ett steg före, och det utvecklas fortlöpande, eftersom det är fråga om en alltid lika aktuell och kontinuerlig process.

Tillsammans ska vi finna de rätta lösningarna.

Våra datacenter

Våra datacenter

Magic Clouds molntjänster
erbjuds från Magic Clouds datacenter som finns i Finland.

Magic Clouds datacenter uppfyller efterlevnadskraven för datacenterverksamhet. Hyrda serverresurser produceras utan en tredje part.