Försäljning: 010 328 4701 | Tekniskt stöd: 010 328 4709


Nedan finns några av realiseringarna i datacenterinfrastrukturen:

– Duplicerad automatisk avkylning

– Elektronisk åtkomstkontroll

– Duplicerade nätverk från datacentret till internet

– Duplicerad brandvägg

– Duplicerad core switch

– Två separata elcentraler

– Elavslutningen är UPS-säkrad

– Automatisk diesel-generator för längre elavbrott

– Automatiskt släckningssystem

– Automatiskt larmsystem angående följande:

 • Olaga intrång
 • Störning i internet
 • Störning i luftkonditioneringssystem
 • Temperaturkontroll i datacentret
 • Kontroll av brandvarnare
 • Kontroll av låsningen i datacentret
 • Kontroll av elavslutning
 • Kontroll av humiditet
 • Kontroll av generatorn
 • Kontroll av släckningssystemet

Ytterligare:

 • Allt data i datacentren har placerats minst på en disk av RAID-nivå.
 • Allt data i datacentren är säkrat åtminstone en gång om dagen.
 • Tillståndet av servrarna, programvarorna och andra apparater kontrolleras med hjälp av ett monitorsystem. Detta möjliggör att eventuella problem och fel kan märkas och repareras proaktivt.
 • Magic Clouds tekniska experter är tillgängliga dagligen kl 7-16. Dessutom nås experterna vid kritiska problem genom ett automatiskt larm 24/7.
 • Magic Cloud uppdaterar och underhåller programvarorna och apparaterna regelbundet i datacentren. Till exempel datasäkerhetsuppdateringar installeras åtminstone en gång i månad.
 • Magic Cloud använder ett effektivt skydd mot virus och skadeprogram. Skyddet fungerar både på enstaka apparater och på gateway-nivå.