Höj er nivå.
Våra experter står till ert förfogande.

Vi är molnpartner med SAP-konsultföretagen

och vi förstår SAP-arkitekturen. Vi planerar och utvecklar molnmiljön tillsammans med er för att stöda SAP-funktionaliteten. Vi ställer vår sakkunskap och vår expertis till förfogande som en del av SAP Basis-arbetet och vi betjänar vid underhållet av plattformen.

Nyttan.

Den teknologi som vi har till förfogande gör det möjligt att förbättra prestationsförmågan.

Våra SAP-expertis stöder en utveckling av molnmiljön.

Data finns och rör sig i Finland.

Dataskydd

Vi sköter om ett heltäckande dataskydd för ert företag. Genom en centraliserad dataskyddsadministration av hela molnmiljön förhindras dataskyddsluckor mellan enskilda system.

Våra serverhallar

Våra serverhallar befinner sig i Birkaland och de uppfyller för dem uppställda säkerhetskrav. All data finns tryggt i Finland och data rör sig effektivt genom krypterade förbindelser. I våra serverhallar använder vi solenergi som täcker nästan hela vårt energibehov.

Teknologipartnerskap.

I våra serverhallar använder vi Nutanix-virtualiseringsplattformen som erbjuder en utomordentlig plattform för SAP genom sin prestationsförmåga, tillgänglighet, smidighet och enkla underhåll. Nutanix har den första hyperkonvergerade plattformen som är SAP-certifierad. Den Nutanix hyperkonvergerade plattformen skapar en flexibel basis för lösning av SAP-problem.

 

Kontakta oss!

Kontakta oss!

Eero Koistinen

Försäljningschef