Var inte nöjd med bara moln.
Vi lyfter din programvara upp till en ny nivå.

Molnpartner med programvaruhusen.

Vi är partner i programvaruhusens serverhallar och vi vill förstå arkitekturen och betydelsen av er programvara för att kunna utveckla molnmiljön så att den stöder dem på bästa möjliga sätt. Vi vill inte vara enbart en leverantör av plattformer, utan vi tror på äkta partnerskap där programvaruhuset och molntjänstpartnern tillsammans planerar, förverkligar och utvecklar en helhet så att den betjänar programvaruhusets kunder. Utom molntjänstplattformen erbjuder vi uppehållstjänster enligt behov, övervakning, uppföljning av loggar samt ett flertal andra tjänster. Dessutom har vi tillsammans med våra kunder bland programvaruhusen förverkligat ett flertal olika SaaS-molntjänster.

Nyttan.

Vi planerar och utvecklar molnmiljön tillsammans med er.

Vi samarbetar med internationella teknologipartners.

Vår egen serverhall garanterar en trygg molnlösning.

Teknologipartnerskap.

I våra serverhall använder vi Nutanix-virtualiseringsplattformen som möjliggör ett flexibelt öppet moln vid utvecklingen av programvaran. Nutanix är en hyperkonvergerad plattform, vars arkitektur kombinerar servers, lagringsutrymme, dataskydd, virtualisering och internet så att användningen blir enkel.

Vi planerar, förverkligar och underhåller Citrix-lösningar med 20 års erfarenhet:

 • Citrix Certified Associate – Virtualization CCA-V
 • Citrix Certified Professional – Virtualization CCP-V
 • Citrix Certified Associate – Networking CCA-N
 • Citrix CCSP
 • XenApp and XenDesktop Service on Citrix Cloud Certified CC-XAD-CC

Våra serverhallar

Våra serverhallar befinner sig i Birkaland och de uppfyller för dem uppställda säkerhetskrav. All data finns tryggt i Finland. I våra serverhallar använder vi solenergi som täcker nästan hela vårt energibehov.

Alla programvaruföretag är olika. Tillsammans kan vi bilda en tjänst som bäst motsvarar era önskemål.

 • Molntjänstplattform (Windows, Linux osv.)
 • Licenser
 • Citrix App
 • Systemkontroll
 • Centrerad loggkontroll
 • Automatisering av provisioner
 • Self-Service verktyg
 • Single sign on-lösningar
 • Datasäkerhetslösningar
 • Brandväggar

Vår partnerskapsmodell.

Genom vår partnerskapsmodell säkerställer vi att molnmiljön stöder er programvara på bästa möjliga sätt. I den heltäckande utvecklingen beaktar vi både den tekniska utvecklingen och dessutom ert företags olika delområden, affärsverksamhetens behov och företagets strategi. Vår partnerskapsmodell består av regelbundna planeringsmöten där vi bedömer molnmiljöns tekniska funktion och utveckling. Vid de årliga workshops skapar vi tillsammans utvecklingsplaner för framtiden. Partnerskapsmodellens omfattning och innehåll görs alltid tillsammans så att den motsvarar era behov.

Kontakta oss!

Kontakta oss!

Eero Koistinen

Försäljningschef