Höj er molnmiljö till en ny nivå. 
Vi utvecklar den på er affärsverksamhetens villkor.

Vi verkar som molnpartner för medelstora företag.

För att företagets datatekniska lösningar ska stöda dess affärsverksamhet ska helhetsbilden av molnmiljön vara klar. De valda tjänsterna, tekniken och verksamhetsmodellerna ska stöda företagets dagliga verksamhet.

Vi är en partner som förstår kundernas affärsverksamhets behov och målsättningar så att vi ska kunna föreslå de rätta molnlösningarna för er. Utom våra egna tjänster ställer vi vår expertis och våra synpunkter till förfogande också för sådana molnlösningar som vi inte själva producerar. Vi utgör en tjänstehelhet som på bästa sätt betjänar ert företags affärsverksamhet.

Nyttan.

Affärsmässiga målsättningar styr valet av tjänster.

Fortlöpande utveckling av molnmiljön.

En klar och genomskinlig kostnadsstruktur.

Serverhalls- och virtualiseringstjänster.

Lösningar för en trygg användning från molnet av systemen för er affärsverksamhet, (bl.a. applikationer, databaser och AD.)
Vi erbjuder virtuella servers och containerteknologi.

Molntjänster

Lösningar för ert företags kommunikation, tillgång till och delning av data samt teamarbete

Stödtjänster

Stöd av expert som känner ert företags molnmiljö.

Dataskydd

Vi sköter om ett heltäckande dataskydd för ert företag. Genom en centraliserad dataskyddsadministration av hela molnmiljön förhindras dataskyddsluckor mellan enskilda system.

Vår partnerskapsmodell.

Genom vår partnerskapsmodell säkerställer vi att molnmiljön stöder er programvara på bästa möjliga sätt. I den heltäckande utvecklingen beaktar vi både den tekniska utvecklingen och dessutom ert företags olika delområden, affärsverksamhetens behov och företagets strategi. Vår partnerskapsmodell består av regelbundna planeringsmöten där vi bedömer molnmiljöns tekniska funktion och utveckling. Vid de årliga workshops skapar vi tillsammans utvecklingsplaner för framtiden. Partnerskapsmodellens omfattning och innehåll görs alltid tillsammans så att den motsvarar era behov.

 

Gör det möjligt att utveckla affärsverksamheten. Skapa en molnstrategi.

I många fall är det effektivaste sättet att starta en heltäckande utveckling av molnmiljön att skapa en molnstrategi.

Kontakta oss!

Kontakta oss!

KAROL WARNICKI

Försäljningschef