Revolutionera ditt sätt att göra CAD-planering.
Vi utvidgar din planeringsmiljö.

CAD från molnet.

CAD-virtualisering, CAD as a Service, är ett steg närmare CAD-planeringens framtid. Det förbättrar planeringens skalbarhet och ger kostnadsbesparingar eftersom företaget inte behöver investera i IT-kunskaper eller apparater. Vi ansvarar för dem.

Skalbarheten möjliggör också användningen av CAD-mjukvaran angående antalet ritare och beräkningskraften: tjänsten skalas automatiskt enligt antalet användare, vilket möjliggör att designbyrån inte behöver betala för onödiga licenser. Dessutom ökar molntjänsten ritarens beräkningskraft när ritaren behandlar tyngre modeller. Vår CAD as a Service-tjänst kan användas för både 2D- och 3D-planering.

Nyttan.

Arbetet kan effektiviseras genom en särskild renderinskapacitet.

Anskaffningskostnaderna för anläggningar minskar.

Dataskyddet förbättras.

Det är lätt att införliva underleverantörerna med miljön.

Planeringen kan genomföras oberoende av plats och anläggning.

Skalning av effekten av antalet användare, behovet av utrymme och av grafikprocessorn.

CAD as a Service ger skalbarhet och datasäkerhet.

Ofta arbetar ritarna i många olika länder, vilket betyder att när mjukvarorna används genom molnet kan olika företag till exempel behandla samma modeller lättare eftersom modellerna inte behöver överföras separat från en ritare till den andra. Att använda mjukvaran i molnet förhindrar också kopieringen av modeller, vilket förstärker företagets datasäkerhet.

Ytterligare kan tjänsten lätt användas för projektbaserat arbete eftersom CAD as a Service-molntjänsten också kan användas för en kort tid.

Kontakta oss!

Kontakta oss!

KAROL WARNICKI

Försäljningschef