Försäljning: +358 10 328 4701 | Support: +358 10 328 4709 |

KUNDER
FIENSV

Teknisk support
+358 10 328 4709
support(a)magiccloud.fi

Försäljning
+358 10 328 4701
sales(a)magiccloud.fi

close

Vår mission

Vi vet att IT inte är ett mål för våra kunder. Det är bara ett instrument. Att göra lönsam verksamhet är kundernas mål. Vår mission är att hjälpa våra kunder genom att erbjuda lösningar som stöder kundernas mål och behov.

Vi arbetar inte på teknikens villkor utan vi opererar enligt kundernas och verksamhetens mål och behov. Därför, i motsats till våra konkurrenter, vill vi först förstå vad som är kärnan i kundens affärsverksamhet. Efter att ha förstått det kan vi erbjuda lösningar som kunden verkligen kan ha nytta av.

Vi är en äkta partner som inte lämnar sina kunder i sticket. En partner som hjälper och kan litas på. Vi är en partner som man vill rekommendera till sin bästa vän.

Våra principer

Vi finns för våra kunder och inte för teknologin. Vi utvecklar och underhåller våra tekniska kunskaper för att kunna erbjuda det bästa för våra kunder. Vi gömmer inte oss bakom teknologin utan lyssnar med våra egna öron och kommunicerar med våra egna ansikten.

Vår VD Timo Haapavuoris olika principer under hans 20-åriga företagande har alltid inkluderat kundinriktat samarbete och vikten att lyssna och betjäna våra kunder på det bästa möjliga sättet. Alla medlemmar i Haapavuoris team tar dessa nobla principer vidare. Alla våra anställda betjänar kunden lika bra som företagaren själv skulle göra.

20-årig erfarenhet av ICT och företagande

Magic Cloud grundades för att ta ansvar för dess moderbolag Micro Magics molntjänster och datacenterverksamhet sommaren 2012. Magic Clouds VD Timo Haapavuori började verksamheten med firmanamnet Micro Magic redan hösten 1996, och firmanamnet blev ett aktiebolag hösten 2002.

Tillsammans med Micro Magics tekniska experter hade Haapavuori utvecklat olika molntjänster. Genom dessa molntjänster kunde kundernas programvaror, program och Windows-skrivbord överföras till molnet enligt kundernas behov. Utvecklingen och underhållet av dessa tjänster gavs till Magic Cloud.

Profilering och datasäkerhet enligt verksamhetsområdet

Magic Clouds tjänsteutbud och kunskaper har resulterat i att vi har blivit specialister i vissa verksamhetsområden. Samarbetet med ekonomiförvaltningsföretag och revisionsbyråer har varit flytande och aktivt sedan Micro Magic grundades. Under de senaste åren har Magic Cloud också profilerat sig som en samarbetspartner till programvaruföretag och som en leverantör av säkerhets- och IT-lösningar för olika kommuner.

Att ha en utmärkt och banbrytande datasäkerhet är väldigt viktigt för oss. Datasäkerheten har alltid utvecklats hos Magic Cloud och den fortsätter att utvecklas hela tiden eftersom datasäkerheten alltid är en aktuell och växande process. I detta område samarbetar vi med bland annat F-Secure, D-Fence och Deltagon.

Vår Citrix-kompetens och samarbete

De flesta av Magic Clouds tjänster baserar sig på Citrix. Inom 15 år har vi fått betydande erfarenhet av Citrix-miljöer och starka förhållanden till Citrixs huvudkontor i Florida. Samarbetet med Citrix har så småningom blivit ett kamratskap där man arbetar och utvecklar ömsesidigt. Magic Cloud blev också vald till Citrixs huvudsamarbetspartner i Citrixs pilotprojekt om molntjänsters självserveringsportal.

Vårt mål är att vara en beaktansvärd och känd molntjänstaktör bland våra existerande och nya kunder samt en känd molntjänstaktör i allmänhet. Kunder och kundkännedom kommer alltid att vara en hörnsten i vår verksamhet.

Team

Timo Haapavuori

Timo Haapavuori

VD


+358 50 584 2585

timo.haapavuori@magiccloud.fi

Kimmo Haapavuori

Kimmo Haapavuori

Business direktör


+358 45 238 8028

kimmo.haapavuori@magiccloud.fi

Janne Putkisaari

Janne Putkisaari

Försäljningschef


+358 40 124 1227

janne.putkisaari@magiccloud.fi

Keijo Koro

Keijo Koro

Nyckelkundchef, Västra Finland


+358 45 134 6774

keijo.koro@magiccloud.fi

Matti Glad

Matti Glad

Nyckelkundchef, Södra Finland


+358 45 131 3693

matti.glad@magiccloud.fi

Kari Päivärinta

Kari Päivärinta

Kundservicechef


+358 45 853 5156

kari.paivarinta@magiccloud.fi

Matti Väisänen

Matti Väisänen

Ledande molntjänstarkitekt


+358 45 343 9339

matti.vaisanen@magiccloud.fi

Kim Heikkinen

Kim Heikkinen

Molntjänstarkitekt


+358 40 503 1855

kim.heikkinen@magiccloud.fi

Lassi Heinonen

Lassi Heinonen

Teknisk specialist


+358 45 134 6784

lassi.heinonen@magiccloud.fi

Timo Hyttinen

Timo Hyttinen

Teknisk specialist


+358 40 646 4088

timo.hyttinen@magiccloud.fi

Jani Kivelä

Jani Kivelä

Teknisk specialist


+358 40 481 4160

jani.kivela@magiccloud.fi

Olli Lehmussaari

Olli Lehmussaari

Teknisk specialist


+358 40 173 3204

olli.lehmussaari@magiccloud.fi

Sami Leppänen

Sami Leppänen

Teknisk specialist


+358 45 110 2848

sami.leppanen@magiccloud.fi

Teemu Tunkkari

Teemu Tunkkari

Teknisk specialist


+358 40 158 1833

teemu.tunkkari@magiccloud.fi

Terhi Meriläinen

Terhi Meriläinen

Kommunikationsexpert


+358 45 110 2808

terhi.merilainen@magiccloud.fi

Heidi Aronen

Heidi Aronen

Kommunikationsassistent


heidi.aronen@magiccloud.fi